TIN MỪNG SỰ SỐNG

  CHƯƠNG TR̀NH PHÁT THANH CÔNG GIÁO                                                    
                                                                                                                                                                                        

 

 Phát Thanh Trong Tuần

 

                   106.3 FM Nam California vào Thứ Sáu hằng tuần từ 7:30 tới 8 giờ tối

 
• Quá Tŕnh Hoạt Động
 
 
• Giáo Sĩ Lời Chúa
 
 
• nh Tŕnh Việt Nam
 
 
• n Nhân Mầu Nhiệm
 
 
• Cơn Khát Núi Sọ
 
 
• Khổ Nạn Tử Giá
 
 
• Điệu Nhạc Lời Ca
 
 
• Vui Mừng và Hy Vọng
 
 

• Đường T́nh Thập Giá

 
 
• Chuỗi Ngọc Yêu Thương
 
 

Ân T́nh Thánh

 
 
. Đêm Thánh Vô Cùng
 
 
. Cha Trần Đ́nh Thủ
 
 
. Ba Mệnh Lệnh Fatima
 
 
. Chúa Kitô Vượt Qua
 
 
. Thính Giả Nhận Định
 
 

T́nh Ca Đời Tận Hiến

 
 
Thời Điểm Maria
 
 
Thiếu Nhi Fatima
 
 

Nhóm Vào Đời 

Chủ Trương và Thực Hiện

Tống Văn Tuệ - Cao Tấn Tĩnh - Bùi Thúy Nga - Bùi Kiều Hạnh

Linh Hướng

Lm Nguyễn Đức Thiệp, CMC

Liên Lạc:

P.O. Box 656

Midway City, CA 92655

Điện Thoại (909) 899-3590

Điện Thư:

vaodoi@tinmungsusong.org