GIÁO SĨ LỜI CHÚA

83 vị

1 Giám Mục, 2 Đức Ông, 18 Lm Triều, 52 Lm thuộc 11 Ḍng Tu khác nhau và 7 Phó Tế Vĩnh Viễn với 3 Phó Tế Chuyển Tiếp

(tính tới Thứ Sáu 9/5/2008)

1- Giám Mục (1 vị)

-
Đức Giám Mục Mai Thanh Lương,

trong thời gian c̣n là Đức Ông Chính Xứ Nữ Vương Tử Đạo Việt Nam tại New Orleans, Louisiana.

Hiện nay Đức Giám Mục trong vai tṛ Chủ Chăn mới, vẫn tiếp tục đến với Chương Tŕnh.

11/6/2006 Tin Mừng Sự Sống 300 - Chúa Nhật Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

23/4/2006 Tin Mừng Sự Sống 293 - Chúa Nhật II Phục Sinh kính Ḷng Thương Xót Chúa

29/1/2006 Tin Mừng Sự Sống 281 - Tuần IV Thường Niên và Tết Bính Tuất

18/9/2005 Tin Mừng Sự Sống 262 - CN XXV Thường Niên

29/5/2005 Tin Mừng Sự Sống 246 - CN Ḿnh Máu Thánh Chúa

25-26/12/2004 Tin Mừng Sự Sống 224 - Lễ Giáng Sinh và Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

13/6/2004 Tin Mừng Sự Sống 196 - Chúa Nhật Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

6/6/2004 Tin Mừng Sự Sống 195 - Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Ba Ngôi

16/11/2003 Tin Mừng Sự Sống 166 - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

22/10/2000   TMSS 6  (Đức Ông Mai Thanh Lương) - CN 29 TN

 


2- Đức Ông (2 vị)

 

- Đức Ông Phạm Xuân Thắng,

Đệ Thất Chủ Tịch Liên Đoàn Côn g Giáo Việt Nam Hoa Kỳ (2005-2009)

(Phỏng Vấn về 20 Năm Phong Thánh Tử Đạo Việt Nam

và Tân Nguyện Đường Mẹ Lavang ở Washington DC

trong buổi phát thanh TMSS 324 24/11/2006)

26/11/2006 Tin Mừng Sự Sống 324 - Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Lễ Chúa Kitô Vua

 

- Đức Ông Nguyễn Văn Tài

Giám Đốc Chương Tŕnh Đài Chân Lư Á Châu

Chúa Nhật 20/5/2007 Tin Mừng Sự Sống 349 - Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên

(phỏng vấn nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông 41)

 

 

3- Các Linh Mục Triều (18 vị)  

 

Lm. Đỗ Quang Biên,

Cựu Phó Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ.

Qua đời ngày 19/9/2004 sau cuộc chữa trị ung thư bao tử một năm trời.

TMSS 74: CN 5 Thường Niên Feb102002

15/4/2001  TMSS 31 - CN Phục Sinh

15/10/2000   TMSS 5 - CN 28 TN

 

 Lm. Mai Khải Hoàn,

Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, California.

TMSS 110: CN XXIX Thường Niên Oct202002

TMSS 79: CN V Mùa Chay March172002

TMSS 57: CN XXVIII Thường Niên Oct142001

19/11/2000   TMSS 10 - CN 33 TN

 

- Cố Lm. Vũ Đ́nh Trác,

Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ.

24/12/2000   TMSS 15 - Lễ Giáng Sinh

 

- Lm. Nguyễn Tài Bách,

Chính xứ tại Louisiana.

18/2/2001   TMSS 23 - CN VII TN

 

- Lm. Vũ Tuấn Tú,

Linh mục Việt Nam tiên khởi Giáo Phận Orange, California.

3/4/2005 Tin Mừng Sự Sống 238 - CN Phục Sinh II Phục Sinh, Lễ Chúa T́nh Thương

16/1/2005 Tin Mừng Sự Sống 227 - Chúa Nhật 2 Thường Niên

2/1/2005 Tin Mừng Sự Sống 225 - Lễ Chúa Hiển Linh

18/1/2004 Tin Mừng Sự Sống 175 - Chúa Nhật II Thường Niên

28/9/2003 Tin Mừng Sự Sống 159 - Chúa Nhật XXVI Thường Niên

31/8/2003 Tin Mừng Sự Sống 155 - Chúa Nhật XXII Thường Niên

TMSS 107: CN XXVI Thường Niên Sep292002

TMSS 80: CN Thương Khó March242002

TMSS 75: CN I Thường Niên Feb172002

TMSS 72: CN 3 Thường Niên Jan272002

 

- Lm. Nguyễn Đăng Đệ,

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Anaheim, California.

TMSS 128: CN VII Thường Niên Feb232003

TMSS 120: CN Thánh Gia Dec292002

TMSS 90: CN Ḿnh Máu Thánh Chúa June22002


- Lm. Bùi Công Minh,

Cựu Quản Nhiệm Cộng Đoàn Huntington Beach, California,

và đang phục vụ tại Ṭa Giám Mục Giáo Phận Orange.

13/8/2006 Tin Mừng Sự Sống 309 - Chúa Nhật XIX Thường Niên

TMSS 108: CN XXVII Thường Niên Oct062002

TMSS 99: CN XVIII Thường Niên Aug042002

TMSS 95: CN XIV Thường Niên July72002

TMSS 89: CN Chúa Ba Ngôi May262002


 - Lm. Nguyễn Thái Hưng,

nhà truyền giáo tại Cao Miên.


-
Lm. Trần Văn Khoa

ở giáo phận Auxerre,

vị đă truyền giáo cho đồng bào Thượng ở Di Linh Lâm Đồng,

bị cộng sản cải tạo hơn 11 năm.

9/11/2003 Tin Mừng Sự Sống 165 - Chúa Nhật XXXII Thường Niên, Lễ Cung Hiến Đền Thờ Gioan Latêranô

 

- Lm. Nguyễn Uy Sỹ,

cựu quản nhiệm cộng đoàn Westminter giáo phận Orange

và phục vụ cho văn pḥng hôn phối ở Ṭa Giám Mục Orange

18/4/2004 Tin Mừng Sự Sống 188 - Chúa Nhật II Phục Sinh kính Ḷng Thương Xót Chúa

 

- Lm. Trần Quang Trí,

phó xứ Saint John the Baptist giáo phận Oxnard Bắc California.

 

- Lm. Nguyễn Tiến B́nh,

quản nhiệm Cộng Đoàn St Polycarp, giáo phận Orange Nam California.

 

- Lm. Nguyễn Như Yêng,

chánh xứ Tân Hiệp Hốc Môn Việt Nam

 

- Lm. Trịnh Ngọc Danh,

quản nhiệm Cộng Đoàn Saddleback Giáo Phận Orange California

 

- Lm. Nguyễn Ngọc Sơn,

Thư Kư thường trực văn pḥng Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

(Phỏng vần về sống đạo ở VN 2006-2007, qua buổi phát thanh TMSS 321 ngày 5/11/2006)

5/11/2006 Tin Mừng Sự Sống 321 - Chúa Nhật XXXI Thường Niên

 

- Lm Đinh Công Huỳnh

Tổng Tuyên Úy Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam Hoa Kỳ

Chúa Nhật 11/2/2007 Tin Mừng Sự Sống 335 - CN VI Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh và Lễ Mẹ Lộ Đức

Sống Thánh Chứng Nhân: Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam Hoa Kỳ

 

- Lm. Lê Quang Hiền,

Cựu Chủ Tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ.

(được Cha Mai Khải Hoàn dẫn đến chia sẻ Lời Chúa thay cho ngài 1 lần)

 

- Lm Đặng Phượng Hoàng

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Thánh Tâm Van Nuys kiêm Cộng Đoàn Lộ Đức Burbank Tổng Giáo Phận Los Angeles.

Chúa Nhật 9/3/2008 Tin Mừng Sự Sống 391 - Chúa Nhật V Mùa Chay

 

 

 

4-  Linh mục Ḍng Trappist (1 vị)

 

- Lm. Chu Công, OCSO,

nguyên Đan Viện Phụ tiên khởi Ḍng Khổ Tu Trappist ở Phi Luật Tân,

và hiện làm Đan Viện Phụ Đan Viện Thánh Giuse Spencer Massachussetts.

Qua đời ngày 30/11/2004 sau một cơn bệnh một tháng.

7/12/2003 Tin Mừng Sự Sống 169 - Chúa Nhật II Mùa Vọng

2/11/2003 Tin Mừng Sự Sống 164 - Chúa Nhật XXXI Thường Niên, Cuối Tuần Lễ Các Thánh và Các Đẳng

14/9/2003 Tin Mừng Sự Sống 157 - Chúa Nhật XXIV Thường Niên

13/7/2003 Tin Mừng Sự Sống 148 - Chúa Nhật XV Thường Niên

18/5/2003 Tin Mừng Sự Sống 140 - Tuần V Phục Sinh

TMSS 126: CN V Thường Niên Feb092003

TMSS 112: CN XXXI Thường Niên Nov032002

TMSS 97: CN XVI Thường Niên July212002

TMSS 69: CN Chúa Hiển Linh Jan062002

TMSS 63: CN Chúa Kitô Vua Nov252001

12/8/2001   TMSS 48  CN XIX TN

11/2/2001   TMSS 22 - CN VI TN

29/10/2000    TMSS 7 - CN 30 TN

 

5-  Linh mục Ḍng Chúa Giêsu (1 vị)


- Lm. Cao Sơn Thân, SJ,

phục vụ trẻ em nghèo tại Nhật và Việt Nam.

2/3/2008 Tin Mừng Sự Sống 390 - Chúa Nhật IV Mùa Chay

13/3/2005 Tin Mừng Sự Sống 235 - Chúa Nhật 5 Mùa Chay

6/3/2005 Tin Mừng Sự Sống 234 - Chúa Nhật 4 Mùa Chay

12/12/2004 Tin Mừng Sự Sống 222 - Chúa Nhật Thứ III Mùa Vọng

8/8/2004 Tin Mừng Sự Sống 204 - Chúa Nhật XIX Thường Niên

1/8/2004 Tin Mừng Sự Sống 203 - Chúa Nhật XVIII Thường Niên

23/11/2003 Tin Mừng Sự Sống 167 - Chúa Nhật XXXIV Thường Niên Lễ Chúa Kitô Vua

6/7/2003 Tin Mừng Sự Sống 147 - Chúa Nhật XIV Thường Niên

27/4/2003 Tin Mừng Sự Sống 137 - Tuần II Phục Sinh

20/4/2003 Tin Mừng Sự Sống 136 - Đại Lễ Phục Sinh

TMSS 124: CN III Thường Niên Jan262003

TMSS 111: CN XXX Thường Niên Oct272002

TMSS 100: CN XIX Thường Niên Aug112002

TMSS 86: CN VI Phục Sinh May52002

8/7/2001   TMSS 43 - CN XIV TN

13/5/2001   TMSS 35  - CN V PS

1/4/2001   TMSS 29 - CN V MC

31/12/2000   TMSS 16 - Lễ Thánh Gia

 

6-  Linh mục Ḍng Chúa Cứu Thế (4 vị)

 

- Lm. Trịnh Đức Ḥa, CSsR,

cựu Giám Đốc Học Viện Thánh Clêmentê Houston Texas.

27/6/2004 Tin Mừng Sự Sống 198 - Chúa Nhật XIII Thường Niên

20/6/2004 Tin Mừng Sự Sống 197 - Chúa Nhật XII Thường Niên và Lễ Thánh Tâm Chúa

7/9/2003 Tin Mừng Sự Sống 156 - Chúa Nhật XXIII Thường Niên

15/6/2003 Tin Mừng Sự Sống 144 - Tuần Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi

TMSS 129: CN VIII Thường Niên Mar022003

TMSS 119: CN IV Mùa Vọng Dec222002

TMSS 109: CN XXVIII Thường Niên Oct132002

TMSS 101: CN XX Thường Niên Aug182002

7/1/2001    TMSS 17  - Lễ Hiển Linh

 

- Lm. Ngô Đ́nh Thỏa, CSsR

Cựu Giám Phụ Tỉnh Ḍng Chúa Cứu Thế Hoa Kỳ.

Chúa Nhật 10/2/2008 Tin Mừng Sự Sống 387 - Chúa Nhật I Mùa Chay

28/5/2006 Tin Mừng Sự Sống 298 - Chúa Nhật VII Phục Sinh / Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên

13/2/2005 Tin Mừng Sự Sống 231 - Chúa Nhật 1 Mùa Chay

6/2/2005 Tin Mừng Sự Sống 230 - Chúa Nhật 5 Thường Niên

28/11/2004 Tin Mừng Sự Sống 220 - Chúa Nhật Thứ I Mùa Vọng

21/11/2004 Tin Mừng Sự Sống 219 - Chúa Nhật Lễ Chúa Kitô Vua và Đức Mẹ Dâng Ḿnh

9/5/2004 Tin Mừng Sự Sống 191 - Chúa Nhật V Phục Sinh

4/1/2004 Tin Mừng Sự Sống 173 - Lễ Hiển Linh

28/12/2003 Tin Mừng Sự Sống 172 - Lễ Giáng Sinh và Thánh Gia

10/8/2003 Tin Mừng Sự Sống 152 - Chúa Nhật XIX Thường Niên

TMSS 121: CN Hiển Linh Jan052003

TMSS 115: CN Chúa Kitô Vua Nov242002

TMSS 104: CN XXIII Thường Niên Sep082002

TMSS 96: CN XV Thường Niên July142002

TMSS 81: CN Phục Sinh March312002

TMSS 68: CN Thánh Gia Dec302001

29/7/2001   TMSS 46 - CN XVII TN

11/3/2001  TMSS 26 - CN II MC

4/2/2001   TMSS 21 - CN V TN

 

- Lm Vũ Minh Nghiễm, CSsR

Sáng lập viên Hội Bảo Trợ Ơn Gọi Ḍng Chúa Cứu Thế VN Hoa Kỳ

qua đời ngày 15/11/2008

Chúa Nhật 29/7/2007 Tin Mừng Sự Sống 359 - CN XVII Thường Niên

Chúa Nhật 15/4/2007 Tin Mừng Sự Sống 344 - CN II Phục Sinh Kính Chúa T́nh Thương

Chúa Nhật 8/4/2007 Tin Mừng Sự Sống 343 - Thứ Sáu Tuần Thánh và CN Phục Sinh

 

- Lm Châu Xuân Báu, CSsR

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Maria Nữ Vươn g Gardena, TGP/LA, và

Nguyên Giám Phụ Tỉnh Ḍng Chúa Cứu Thế VN Hải Ngoại

Chúa Nhật 16/3/2008 Tin Mừng Sự Sống 392 - Chúa Nhật Lễ Lá

 

 

7-  Linh mục Ḍng Don Bosco (5 vị)

 

- Lm. Lê Ngọc Anh, SDB,

nguyên quản nhiệm Cộng Đoàn Nữ Vương Thiên Thần Los Angeles

và Cộng Đoàn Phục Sinh San Gabriel TGP Los Angeles.

30/5/2004 Tin Mừng Sự Sống 194 - Chúa Nhật Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

21/12/2003 Tin Mừng Sự Sống 171 - Chúa Nhật IV Mùa Vọng

14/12/2003 Tin Mừng Sự Sống 170 - Chúa Nhật III Mùa Vọng

3/8/2003 Tin Mừng Sự Sống 151 - Chúa Nhật XVIII Thường Niên

6/4/2003 Tin Mừng Sự Sống 134 - Tuần V Mùa Chay Năm B

TMSS 122: CN Phép Rửa Jan122003

TMSS 116: CN I Mùa Vọng Dec012002

TMSS 106: CN XXV Thường Niên Sep222002

TMSS 98: CN XVII Thường Niên July282002

TMSS 77: CN III Mùa Chay March32002

TMSS 71: CN 2 Thường Niên Jan202002

TMSS 60: CN XXXI Thường Niên Nov042001

22/7/2001   TMSS 45 - CN XVI TN

8/10/2000    TMSS 4 - CN 27 TN

 

- Lm. Nguyễn Quốc Tuấn, SDB,

Chánh Xứ Giáo Xứ Chúa Kitô Phục Sinh Stockton, bắc California

Chúa Nhật  23/9/2007 Tin Mừng Sự Sống 367 - CN XXV Thường Niên

4/2/2007 Tin Mừng Sự Sống 334 - CN V Mùa Thường Niên

28/1/2007 Tin Mừng Sự Sống 333 - CN IV Mùa Thường Niên

1/10/2006 Tin Mừng Sự Sống 316 - Chúa Nhật XXVI Thường Niên

24/9/2006 Tin Mừng Sự Sống 315 - Chúa Nhật XXV Thường Niên

12/2/2006 Tin Mừng Sự Sống 283 - Tuần VI Thường Niên

5/2/2006 Tin Mừng Sự Sống 282 - Tuần V Thường Niên

12/6/2005 Tin Mừng Sự Sống 248 - CN XI Thường Niên

5/6/2005 Tin Mừng Sự Sống 247 - CN X Thường Niên

11/5/2003 Tin Mừng Sự Sống 139 - Tuần IV Phục Sinh

TMSS 103: CN XXII Thường Niên Sep12002

TMSS 85: CN V Phục Sinh April282002

TMSS 84: CN IV Phục Sinh April212002

TMSS 68: CN Thánh Gia Dec302001

9/9/2001  TMSS 52  -  CN XXIII TN

12/11/2000   TMSS 9 - CN 32 TN

 

- Lm. Phạm Văn Hữu, SDB,

Nhà Thờ B́nh Sơn, Nông Trường B́nh Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai Việt Nam

(Hộp Thư 21, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam)

8/2/2004 Tin Mừng Sự Sống 178 - Chúa Nhật V Thường Niên

1/2/2004 Tin Mừng Sự Sống 177 - Chúa Nhật IV Thường Niên

 

- Lm Nguyễn Chinh, SDB

Phục vụ tại Saint John Bosco ở Bellflower TGP Los Angeles

Chúa Nhật 13/5/2007 Tin Mừng Sự Sống 348 - CN VI Phục Sinh

 

- Lm Bùi Phước Thọ, SDB (đây là vị phó tế chuyển  tiếp dưới đây)

Phục vụ ở Saint Patrick Catholic Central Coast High School ở Watsonville Bắc California

Tin Mừng Sự Sống 401 Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - 18/5/2008

Tin Mừng Sự Sống 400 Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - 11/5/2008

 

 

 

8-  Linh mục Ḍng Ngôi Lời (5 vị)

 

- Lm. Nguyễn Anh Dũng, SVD,

cựu Giám Đốc Ơn Gọi Ḍng Ngôi Lời Hoa Kỳ.

3/6/2001   TMSS 38  -   CN Hiện Xuống

17/12/2000  TMSS 14 - CN III MV

 

- Lm. Nguyễn Đức Vinh, SDV,

Giám Đốc Ơn Gọi Ḍng Ngôi Lời Hoa Kỳ, Mục Vụ Truyền Giáo cho Việt Nam ở Tây Âu

11/7/2004  Tin Mừng Sự Sống 200 - Chúa Nhật XV Thường Niên

4/7/2004 Tin Mừng Sự Sống 199 - Chúa Nhật XIV Thường Niên

14/3/2004 Tin Mừng Sự Sống 183 - Chúa Nhật III Mùa Chay 

7/3/2004  Tin Mừng Sự Sống 182 - Chúa Nhật II Mùa Chay 

 

- Lm. Lê Ngọc Đức Phúc, SVD,

Ḍng Truyền Giáo Ngôi Lời, thuộc Tỉnh Ḍng Úc Châu, phục vụ nạn nhân bị Hội Chứng Liệt Kháng ở Thái Lan.

9/7/2006 Tin Mừng Sự Sống 304 - Chúa Nhật XIV Thường Niên

 

- Lm. Mai Thành Trung, SVD,

Giám Đốc Ơn Gọi của Ḍng Truyền Giáo Ngôi Lời miền Tây Hoa Kỳ

 15/6/2008 Tin Mừng Sự Sống 405 Chúa Nhật XI Thường Niên

8/6/2008 Tin Mừng Sự Sống 404 Chúa Nhật X Thường Niên

28/10/2007 Tin Mừng Sự Sống 372 - CN XXX Thường Niên

21/10/2007 Tin Mừng Sự Sống 371 - CN XXIX Thường Niên

15/10/2006 Tin Mừng Sự Sống 318 - Chúa Nhật XXVIII Thường Niên

8/10/2006 Tin Mừng Sự Sống 317 - Chúa Nhật XXVII Thường Niên

 

- Lm Nguyễn  Thanh B́nh, SVD

Giám Đốc Ơn Gọi Ḍng Ngôi Lời Miền Đông Hoa Kỳ

Chúa Nhật  23/12/2007 Tin Mừng Sự Sống 380 - CN IV Mùa Vọng

Chúa Nhật  16/12/2007 Tin Mừng Sự Sống 379 - CN III Mùa Vọng

 

 

9-  Linh mục Ḍng Đaminh (2 vị)

 

- Lm. Đào Quang Chính, OP

Đại Diện Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Houston-Galveston, Texas.

TMSS 102: CN XXI Thường Niên Aug252002

TMSS 76: CN II Mùa Chay Feb242002

TMSS 54: CN XXV Thường Niên Sep232001

 

- Lm Nguyễn Đức Vượng, OP

Chánh Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Arlington, Virginia USA

Tin Mừng Sự Sống 399 Chúa Nhật VII Phục Sinh - Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên - 4/5/2008 (tường tŕnh chuyến tông du của ĐTC BĐXVI ở HK)

Tin Mừng Sự Sống 398 Chúa Nhật VI Phục Sinh - 27/4/2008 (tường tŕnh chuyến tông du của ĐTC BĐXVI ở HK)

Chúa Nhật  20/1/2008 Tin Mừng Sự Sống 384 - Chúa Nhật II Thường Niên

Chúa Nhật  13/1/2008 Tin Mừng Sự Sống 383 - Lễ Giêsu Chịu Phép Rửa

 

 

 

10-  Linh mục Ḍng Phanxicô (1 vị)

 

- Lm Nguyễn Tuấn Hoàng, OFM,

4/5/2003 Tin Mừng Sự Sống 138 - Tuần III Phục Sinh

 

 

 

11-  Linh mục Ḍng Thánh Thể (1 vị)

 

- Lm Nguyễn Đức Việt Châu, SSS,

Bề Trên Ḍng Thánh Thể đặc trách Việt Nam

Giám Đốc Cơ Sở Truyền Thông Dân Chúa và Chủ Nhiệm Nguyệt San Dân Chúa

Nguyên đệ nhị chủ tịch Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam Hoa Kỳ (1984-1988)

Chúa Nhật 2/9/2007 Tin Mừng Sự Sống 364 - CN XXII Thường Niên

Chúa Nhật 26/8/2007 Tin Mừng Sự Sống 363 - CN XXI Thường Niên

Chúa Nhật 25/2/2007 Tin Mừng Sự Sống 337 - CN I Mùa Chay (phỏng vấn)

Chúa Nhật 10/12/2006 Tin Mừng Sự Sống 326 - Chúa Nhật II Mùa Vọng

Chúa Nhật 3/12/2006 Tin Mừng Sự Sống 325 - Chúa Nhật I Mùa Vọng

 

 

12-  Linh mục Ḍng Thánh Linh (2 vị)

 

- Lm. Quách Thế B́nh, CSSp

Bề Trên Ḍng Chúa Thánh Thần, Houston Texas.

TMSS 115: CN Chúa Kitô Vua Nov242002

 

- Lm. Đinh Quang Huy, CSSp,

Ḍng Thánh Linh, Giám Đốc Ơn Gọi Ḍng Thánh Linh,

Tuyên Úy Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam Giáo Phận Galveston-Houston, Texas

Chúa Nhật  25/11/2007 Tin Mừng Sự Sống 376 - CN Lễ Chúa Kitô Vua

Chúa Nhật  18/11/2007 Tin Mừng Sự Sống 375 - CN XXXIII Thường Niên

12/11/2006 Tin Mừng Sự Sống 322 - Chúa Nhật XXXII Thường Niên

5/11/2006 Tin Mừng Sự Sống 321 - Chúa Nhật XXXI Thường Niên

 

 

13-  Linh mục Ḍng Thánh Vinh Sơn Phaolô (2 vị)

 

- Lm. Nguyễn Ngọc Hoàn, CM

(Ḍng Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn,

phó giám đốc trung tâm cấm pḥng của nhà ḍng ở Santa Barbara, TGPLA)

5/12/2004 Tin Mừng Sự Sống 221 - Chúa Nhật Thứ II Mùa Vọng

 

- Lm. Nguyễn Văn Bỉnh, CM

(Ḍng Truyền Giáo Thánh Vinh Sơn, giáo sư Đại Chủng Viện Thánh Gioan, TGPLA)

Chúa Nhật 5/8/2007 Tin Mừng Sự Sống 360 - CN XVIII Thường Niên

21/8/2005 Tin Mừng Sự Sống 258 - CN XXI Thường Niên

 

 

14-  Linh mục Ḍng Đồng Công (28 vị)

 

- Lm. Nguyễn Đức Thiệp, CMC

Cựu Giám Tỉnh Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ.

Tin Mừng Sự Sống 395 Chúa Nhật III Phục Sinh 30/3/2008

Tin Mừng Sự Sống 394 - Chúa Nhật Lễ Chúa T́nh Thương 30/3/2008

Chúa Nhật 1/4/2007 Tin Mừng Sự Sống 342 - CN Lễ Lá mở màn Tuần Thánh

Chúa Nhật 25/3/2007 Tin Mừng Sự Sống 341 - CN V Mùa Chay và Lễ Mẹ Thai Lời

25/12/2005 Tin Mừng Sự Sống 276 - CN Giáng Sinh

26/9/2004 Tin Mừng Sự Sống 211 - Chúa Nhật XXVI Thường Niên

19/9/2004 Tin Mừng Sự Sống 210 - Chúa Nhật XXV Thường Niên

28/3/2004 Tin Mừng Sự Sống 185 - Chúa Nhật V Mùa Chay 

21/3/2004 Tin Mừng Sự Sống 184 - Chúa Nhật IV Mùa Chay 

TMSS 117: CN II Mùa Vọng Dec082002

TMSS 91: CN X Thường Niên June92002

TMSS 70: CN Chúa Chịu Phép Rửa Jan132002

TMSS 56: CN XXVII Thường Niên Oct072001

27/5/2001  TMSS 37 - Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên

28/1/2001   TMSS 20 - CN IV TN

5/11/2000   TMSS 8 - CN 31 TN


- Lm. Trần Ngọc Diệp, CMC

Cựu Giám Tỉnh Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ.

8/6/2003 Tin Mừng Sự Sống 143 - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

TMSS 93: CN XII Thường Niên June232002

26/11/2000    TMSS 11 - CN Chúa Kitô Vua


-
Lm. Nguyễn Quang Đán, CMC

Cựu Giám Tỉnh Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ.

9/9/2007 Tin Mừng Sự Sống 365 - CN XXIII Thường Niên

28/8/2005 Tin Mừng Sự Sống 259 - CN XXII Thường Niên

31/7/2005 Tin Mừng Sự Sống 255 - CN XVIII Thường Niên

14/11/2004 Tin Mừng Sự Sống 218 - Chúa Nhật XXXIII Thường Niên

7/11/2004 Tin Mừng Sự Sống 217 - Chúa Nhật XXXII Thường Niên

5/10/2003 Tin Mừng Sự Sống 160 - Chúa Nhật XXVII Thường Niên

24/8/2003 Tin Mừng Sự Sống 154 - Chúa Nhật XXI Thường Niên

TMSS 130: CN I Mùa Chay Mar092003

TMSS 88: CN Thánh Thần Hiện Xuống May192002

26/8/2001   TMSS 50  - CN XXI TN

8/4/2001    TMSS 30 - CN Lễ Lá

24/9/2000   TMSS 2 - CN 25 TN NĂM B


- Lm. Phạm Minh Vận, CMC

Bề Trên Tập Viện Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ.

23/5/2004 Tin Mừng Sự Sống 193 - Chúa Nhật VII Phục Sinh, Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên

16/5/2004 Tin Mừng Sự Sống 192 - Chúa Nhật VI Phục Sinh

23/3/2003 Tin Mừng Sự Sống 132 - Tuần III Mùa Chay Năm B

TMSS 92: CN XI Thường Niên June162002

6/5/2001    TMSS 34 - CN IV PS


-
Lm. Phan Hữu Ngạn, CMC

Giám Đốc Thần Học Viện Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ.

22/4/2001   TMSS 32 - CN II PS


- Lm. Bùi Anh Tuấn, CMC

Cựu Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con, Corona, California.

Qua Đời ngày 17/10/2007 sau gần 10 năm bị liệt v́ tai biến mạch máu năo

2/5/2004 Tin Mừng Sự Sống 190 - Chúa Nhật IV Phục Sinh

TMSS 125: CN IV Thường Niên Feb022003

TMSS 61: CN XXXII Thường Niên Nov112001

16/9/2001  TMSS 53  CN XXIV TN

29/4/2001   TMSS 33 - CN III PS

21/1/2001   TMSS 19 - CN III TN

 

- Lm. Trần Minh Duệ, CMC,

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Cộng Giáo VN Riverside California và

nguyên Cha Sở Giáo Xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Port Arthur Texas,

vị linh mục này đă trở thành Giám Tỉnh của Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ ngày 15/9/2006.

12/3/2006 Tin Mừng Sự Sống 287 - Tuần II Mùa Chay 7:36 PM 3/24/2006

5/3/2006 Tin Mừng Sự Sống 286 - Tuần I Mùa Chay

 

- Lm Trần Hưng Long, CMC

Giám Đốc Tập Viện Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ

Tin Mừng Sự Sống 403 Lễ Thánh Tâm Chúa 30/5, Trái Tim Vô Nhiễm và Mẹ Thăm Viếng 31/5 và Chúa Nhật IX Thường Niên 1/6/2008

Tin Mừng Sự Sống 402 Chúa Nhật Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa - 25/5/2008

Chúa Nhật  11/11/2007 Tin Mừng Sự Sống 374 - CN XXXII Thường Niên

Chúa Nhật  4/11/2007 Tin Mừng Sự Sống 373 - CN XXXI Thường Niên


- Lm. An B́nh, CMC

25/5/2003 Tin Mừng Sự Sống 141 - Tuần VI Phục Sinh

qua đời ngày 31/12/2006, hưởng thọ 76 tuổi


- Lm. Phạm Ân Sử, CMC.

TMSS 127: CN VI Thường Niên Feb162003

qua đời ngày 7/11/2007, hưởng thọ 73 tuổi

 

- Lm. Vũ Khiêm Cung, CMC

22/6/2003 Tin Mừng Sự Sống 145 - Tuần Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

TMSS 113: CN XXXII Thường Niên Nov102002

TMSS 105: CN XXIV Thường Niên Sep152002

19/8/2001   TMSS 49  - CN XX TN

3/12/2000   TMSS 12 - CN I MV NĂM C

 

- Lm. Trần Ngọc Thoại, CMC,

quản nhiệm cộng đoàn Ontario GP San Bernadino California.

Chúa Nhật 24/6/2007 Tin Mừng Sự Sống 354 - CN XII Thường Niên, Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

30/7/2006 Tin Mừng Sự Sống 307 - Chúa Nhật XVII Thường Niên

12/9/2004 Tin Mừng Sự Sống 209 - Chúa Nhật XXIV Thường Niên

5/9/2004 Tin Mừng Sự Sống 208 - Chúa Nhật XXIII Thường Niên

TMSS 131: CN II Mùa Chay Mar162003

TMSS 62: CN XXXIII Thường Niên Nov182001

15/7/2001    TMSS 44 - CN XV TN


- Lm. Nguyễn Huy Chương, CMC,

nguyên quản nhiệm cộng đoàn Fatima giáo phận San Bernadino California.

Qua đời ngày mùng 3 Tết Kỷ Sửu, Thứ Tư 28/1/2009 ở Corona, thọ 72 tuổi

13/4/2003 Tin Mừng Sự Sống 135 - Tuần Thánh

17/12/2006 Tin Mừng Sự Sống 327 - Chúa Nhật III Mùa Vọng

24/12/2006 Tin Mừng Sự Sống 328 - Chúa Nhật IV Mùa Vọng và Đại Lễ Giáng Sinh

 


- Lm. Vũ Đ́nh Huyến, CMC,

Nguyên quản nhiệm cộng đoàn Riverside CA,

nguyên phó xứ Giáo Xứ Việt Nam ở Denver Colorado,

hiện đặc trách website dongcong.net

Chúa Nhật 24/2/2008 Tin Mừng Sự Sống 389 - Chúa Nhật III Mùa Chay

Chúa Nhật 17/2/2008 Tin Mừng Sự Sống 388 - Chúa Nhật II Mùa Chay

5/8/2001   TMSS 47  CN XVIII TN


- Lm. Nguyễn Châu Diên, CMC,

phó giám đốc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ Carthage Missouri.

 

- Lm. Lương Minh Tri, CMC,

Quản Nhiệm Cộng Đoàn Springfield Missouri và

đặc trách mục giải đáp sống đạo trên Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ.

 

- Lm. Nguyễn Hải Dương, CMC,

Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, CA, và nguyên Chủ Bút NS Trái Tim Đức Mẹ.

 

- Lm. Vũ Minh Nhiên, CMC,

Phụ Tá của Hội Đồng Quản Trị Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ đặc tránh Truyền Giáo.

 

- Lm. Nguyễn Tuấn B́nh, CMC,

Phó Giám Tỉnh Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ

 

- Lm. Phạm Đức Sinh, CMC,

tu xá Đồng Công New Orleans, Louisiana

 

- Lm Cao Vũ Nghi, CMC

Phó Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona, Riverside California

Chúa Nhật  3/2/2008 Tin Mừng Sự Sống 386 - Chúa Nhật IV Thường Niên

27/1/2008 Tin Mừng Sự Sống 385 - Chúa Nhật III Thường Niên

21/1/2007 Tin Mừng Sự Sống 332 - CN III Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

14/1/2007 Tin Mừng Sự Sống 331 - CN II Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

 

- Lm Đặng Minh Trân, CMC

Giám Đốc Đệ Tử Viện Đồng Công, Carthage Missouri

Chúa Nhật 18/2/2007 Tin Mừng Sự Sống 336 - CN VII Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh và Đầu Xuân Đinh Hợi

Chúa Nhật 11/2/2007 Tin Mừng Sự Sống 335 - CN VI Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh và Lễ Mẹ Lộ Đức

 

- Lm Đỗ Đ́nh Vạn, CMC

Nguyên Cha Sở Giáo Xứ Khiết Tâm Lincoln Nabraska

và Giám Đốc Tu Xá Sinh Viên Thần Học CMC New Orleans LA

Chúa Nhật 29/4/2007 Tin Mừng Sự Sống 346 - CN IV Phục Sinh

 

- Lm Nguyễn Huy Châu, CMC

Đặc trách Học Chính Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ

Chúa Nhật 20/5/2007 Tin Mừng Sự Sống 349 - Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên

 

- Lm Nguyễn Đức Tuân, CMC

Giám Đốc Nhà Hương Dưỡng Mater Dei của Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ

Chúa Nhật  9/12/2007 Tin Mừng Sự Sống 378 - CN II Mùa Vọng

Chúa Nhật  2/12/2007 Tin Mừng Sự Sống 377 - CN I Mùa Vọng

Chúa Nhật 19/8/2007 Tin Mừng Sự Sống 362 - CN XX Thường Niên

Chúa Nhật 12/8/2007 Tin Mừng Sự Sống 361 - CN XIX Thường Niên

Chúa Nhật 17/6/2007 Tin Mừng Sự Sống 353 - Lễ Thánh Tâm, Khiết Tâm và CN XI Thường Niên

 

- Lm Phạm Kim Bân, CMC

Phó Giám Đốc Nhà Hương Dưỡng Mater Dei của Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ

Chúa Nhật  16/9/2007 Tin Mừng Sự Sống 366 - CN XXIV Thường Niên

 

- Lm Nguyễn Mạnh Thư, CMC

Chủ Bút kiêm Chủ Nhiệm Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ

Chúa Nhật  6/1/2008 Tin Mừng Sự Sống 382 - Lễ Hiển Linh

Chúa Nhật  30/12/2007 Tin Mừng Sự Sống 381 - Lễ Thánh Gia

 

- Lm Đỗ Cao Tùng, CMC

Đương Kim Giám Đốc Học Viện  Mẹ Vô Nhiễm và Nguyên Giám Tỉnh Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ

Tin Mừng Sự Sống 398 Chúa Nhật VI Phục Sinh - 27/4/2008

 


15- Các Phó Tế Vĩnh Viễn (7 vị)

- Phó tế Phạm Hiệp Sỹ,

Tổng Giáo Phận New Orleans, Louisiana

(qua đời ngày 10/2/2006).

TMSS 78: CN IV Mùa Chay March102002

12/9/2001   TMSS 51   -  CN XXII TN

4/3/2001   TMSS 25 - CN I MC

10/12/2000   TMSS 13 - CN II MV

 

- Phó tế Trần Minh Đoán,

Giáo Phận Kansas, Kansas.

TMSS 87: CN VII Phục Sinh May122002


-
Phó tế Nguyễn Hồi Linh,

Greedale Tổng Giáo Phận Milwaukee.

Chúa Nhật 18/3/2007  Tin Mừng Sự Sống 340 - CN IV Mùa Chay

TMSS 123: CN II Thường Niên Jan192003

TMSS 83: CN III Phục Sinh April142002

1/7/2001  TMSS 42 - CN XIII TN

18/3/2001   TMSS 27 - CN III MC


-
Phó tế Trần Viết Luận,

Giáo Phận Orange, California.

20/5/2001   TMSS 36   CN VI + VII PS

 

- Phó tế Đào Văn Hóa,

Giáo Phận Orange, California

 

- Phó tế Nguyễn Lộc,

Cộng Đoàn Thánh Giuse West Covina Tổng Giáo Phận Los Angeles, California

Chúa Nhật 25/2/2007 Tin Mừng Sự Sống 337 - CN I Mùa Chay

 

- Phó tế Nguyễn Phước,

Cộng Đoàn Maria Nữ Vương Gardena Tổng Giáo Phận Los Angeles, California

Chúa Nhật 11/3/2007 Tin Mừng Sự Sống 339 - CN III Mùa Chay

 

16- Phó Tế Chuyển Tiếp (3 vị)

- Phó Tế Bùi Phước Thọ, SDB

(thụ phong linh mục 29/12/2007)

Chúa Nhật 8/7/2007 Tin Mừng Sự Sống 356 - CN XIV Thường Niên

Chúa Nhật 1/7/2007 Tin Mừng Sự Sống 355 - CN XIII Thường Niên, và Lễ Thánh Phêrô Phaolô 29/6 Thứ Sáu

 

- Phó Tế Nguyễn Tuấn Long

(thụ phong linh mục 31/5/2008)

Tin Mừng Sự Sống 396 Chúa Nhật IV Phục Sinh - Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Gọi 13/4/2008

 

- Phó Tế Trần Chí Hiếu

(thụ phong linh mục 31/5/2008)

Tin Mừng Sự Sống 397 Chúa Nhật V Phục Sinh - 20/4/2008