NHỮNG CUỘC GẶP GỠ ĐẶC BIỆT

Với Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange

dịp mừng thụ phong linh mục 38 năm 6/2005

dịp đến chia sẻ Lời Chúa 3/2005

dịp phỏng vấn 1 năm làm giám mục 6/2004

Trong 2 năm3 tháng  làm giám mục (6/2003-9/2005), ngài đă đến với TMSS tất cả là 15 lần (không kể lần - 22/10/2000- ngài c̣n là Đức Ông Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Công Giáo Hoa Kỳ): với 9 lần phỏng vấn và 6 bài giảng Lời Chúa.

Với Cha Nguyễn Quang Đán, Nguyên Giám Tỉnh Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ

dịp từ ngài từ giă Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona về Minesota 8/2005

Cha Piô Nguyễn Quang Đán, vị linh mục đầu tiên đă hướng dẫn phụng vụ Lời Chúa cho chương tŕnh phát thanh Tin Mừng Sự Sống ngày 24/9/2000, và trong thời gian 8 năm làm nguyên Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona (1997-2005), cha đă tiếp tục đến với TMSS cho tới ngày 28/8/2005 là 10 lần, trước khi cha lên đường nhận nhiệm vụ mới ở Minnesota.