CHUỖI NGỌC YÊU THƯƠNG

Thực Hiện: Nhóm Vào Đời

Phát Hành: Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống

Thời Điểm: Mùa Hè 2003.

Mục Đích: Kỷ Niệm Năm Mân Côi (16/10/2002-19/10/2003) và truyền bá ḷng tôn sùng việc Cầu Kinh Mân Côi theo đường hướng mới của ĐTC GPII qua Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria ban hành ngày Thứ Tư 16/10/2002, dịp bắt đầu 25 năm giáo triều của Ngài.

Nội Dung:    Dựa theo cuốn Cùng Mẹ Chiêm Ngưỡng Dung Nhan Chúa Kitô, tác phẩm do Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dọn và xuất bản (giá 5 Mỹ kim), một tác phẩm được chia ra làm hai phần, phần nhất về viêc Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi (hoàn toàn lấy lại những ǵ đă xuất bản vào năm 1998 trong tập sách nhỏ mang tựa đề Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi cũng của cùng tác giả) và phần hai về những bài Suy Niệm Kinh Mân Côi. Hai phần của cuốn Cùng Mẹ Chiêm Ngưỡng Dung Nhan Chúa Kitô đă được thâu thành bộ CD hai đĩa (giá 10 Mỹ kim).

CD I: Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi

CD II: Suy Niệm Kinh Nguyện Mân Côi

Nếu muốn có bộ 2CD dài trên 2 tiếng rưỡi trên đây

để có thể nghe trên xe hay tặng bạn bè thân thuộc,

xin viết ngân phiếu hay chi phiếu 10 Mỹ kim và liên lạc với

The Good News of Life Association

P.O. Box 656 - Midway City, CA 92655

Hit Counter
Hits since 5/6/2004