PHỤNG NIÊN NĂM C 2007

(3/12/2006-1/12/2007)

(Xin nghe lại Tin Mừng Sự Sống từ đầu qua lịch tŕnh

 Phụng Niên 2000-2006 hay Giáo Sĩ Lời Chúa)

 

Lạy Chúa Giêsu Kitô là Tin Mừng Sự Sống:
Chúa tỏ ḿnh là Đường nơi Mầu Nhiệm Nhập Thể,
là Sự Thật nơi Mầu Nhiệm Khổ Nạn, và
là Sự Sống nơi Mầu Nhiệm Phục Sinh.

Theo Phụng Niên của Giáo Hội, chúng con hằng năm cử hành:
Mầu Nhiệm Sự Sống tỏ hiện ở Mùa Vọng và Mùa Giáng Sinh;
Mầu Nhiệm Sự Sống thông ban ở Mùa Chay và Mùa Phục Sinh;
Mầu Nhiệm Sự Sống tái sinh ở Mùa Thường Niên Hậu Phục Sinh.

Xin Thần Chân Lư dẫn dắt chúng con vào Tất Cả Sự Thật,
để chúng con thực sự Cảm Nghiệm Thần Linh được Tin Mừng Sự Sống
nơi Phụng Vụ Lời Chúa, Sống Thánh Chứng Nhân và Giáo Hội Hiện Thế

 

 

TUẦN 34 THƯỜNG NIÊN: 25/11-1/12/2007

 

Thứ Bảy 1/12/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Dan.7:15-27; Rev.22:1-7;  Lk.21:34-36

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Truyền Chức Thánh: Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Chân Dung Các Vị Chứng Nhân Đức Tin Việt Nam

Thứ Sáu 30/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Dan.7:2-14; Rev.20:1-4,11-21:2; Lk.21:29-33

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Truyền Chức Thánh: Bí Tích Truyền Chức Thánh cĩ tác dụng ra sao?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh MARCHAND DU (tiếp)

Thứ Năm 29/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Dan.6:12-28; Rev.18:1-2,21-23;19:1-3,9; Lk.21:20-28

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Truyền Chức Thánh: Giáo Hội Cử Hành Bí Tích Truyền Chức Thánh thế nào?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh MARCHAND DU (30/11)

Thứ Tư 28/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Dan.5:1-6,13-14,16-17,23-28; Rev.15:1-4; Lk.21:12-19

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Truyền Chức Thánh: 3 Cấp Chức Thánh (tiếp)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Trần Văn Trơng

Thứ Ba 27/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Dan.2:31-45; Rev.14:14-19; Lk.21:5-11

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Truyền Chức Thánh: 3 Cấp Chức Thánh

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Nguyễn Văn Xuyên (26/11)

Thứ Hai 26/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Dan.1:1-6,8-20; Rev.14:1-3,4-5; Lk.21:1-4

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Truyền Chức Thánh: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Đinh Viết Dụ

Chúa Nhật  25/11/2007

Tin Mừng Sự Sống 376 - CN Lễ Chúa Kitô Vua

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Đinh Quang Huy, CSSp

Giáo Hội Hiện Thế: 117 Thánh Tử Đạo Trên Đất Việt - Tiến Tŕnh Tôn Phong và Biến Cố Tử Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân: 117 Thánh Tử Đạo Trên Đất Việt: Ḷng Tôn Sùng Thánh Mẫu

 

 

TUẦN 33 THƯỜNG NIÊN: 18-24/11/2007

 

Thứ Bảy 24/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

1Mac.6:1-13; Rev.11:4-12; Lk.20:27-40

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Xức Dầu: Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Tử Đạo là Chứng Từ Đức Tin

Thứ Sáu 23/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

1Mac.4:36-37,52-59; Rev.10:8-11; Lk.19:45-48

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Xức Dầu: Bí Tích Xức Dầu có tác dụng ra sao?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Vũ Đăng Khoa và Thánh Nguyễn Thế Điểm

Thứ Năm 22/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

1Mac.2:15-29; Rev.5:1-10; Lk.19:41-44

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Xức Dầu: Giáo Hội Cử Hành Bí Tích Xức Dầu thế nào?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Borie Cao

Thứ Tư 21/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

2Mac.7:1,20-31; Rev.4:1-11; Lk.19:11-28

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Xức Dầu: Xức Dầu là Bí Tích của Giáo Hội

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ấu Nhi Maria Dâng Ḿnh vào Đền Thánh - Bị Thử Thách trong Đền Thờ

Thứ Ba 20/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

2Mac.6:18-31; Rev.3:1-6,14-22; Lk.19:1-4

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Xức Dầu: Việc Chữa Lành là Sứ Vụ của Giáo Hội

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Phanxicô Nguyễn Cần

Thứ Hai 19/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

1Mac.1:10-15,41-43,54-57,62-63; Rev.1:1-4; 2:1-5; Lk.18:35-43

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Xức Dầu: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Tử Đạo là Hiến Tế T́nh Yêu

 Chúa Nhật  18/11/2007

Tin Mừng Sự Sống 375 - CN XXXIII Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Đinh Quang Huy, CSSp

Giáo Hội Hiện Thế: Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Vấn Đề Giáo Dục (4) - Toàn Diện Tính nơi Giáo Dục Kitô Giáo

Sống Thánh Chứng Nhân: Chân  Tướng của Thành Phần  Tiên Tri Giả - Phản Kitô

 

 

TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN: 11-17/11/2007

 

Thứ Bảy 17/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Wis.18:14-16;19:6-9; 3Jn.5-8; Lk.18:1-8

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Giải Tội: Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư thức Kitô Giáo: Thiên Chúa là Cha hạ sinh bởi Thần Linh

 Thứ Sáu 16/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Wis.13:1-9; 2Jn.4-9; Lk.17:26-37

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Giải Tội: Bí Tích Giải Tội có tác dụng ra sao?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư thức Kitô Giáo: Thiên Chúa là Cha hạ sinh bởi Nước (2)

Thứ Năm 15/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Wis.7:21-8:1; Phil.7-20; Lk.17:20-25

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Giải Tội: Giáo Hội Cử Hành Bí Tích Giải Tội thế nào?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư thức Kitô Giáo: Thiên Chúa là Cha hạ sinh bởi Nước (1)

Thứ Tư 14/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Wis.6:2-12; Tit.3:1-7; Lk.17:11-19

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Giải Tội: Nguyên việc ăn năn của con người đă đủ để được tha tội?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Stephano Thể

Thứ Ba 13/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Wis.2:23-3:9; Tit.2:1-8,11-14; Lk.17:7-10

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Giải Tội: Con người có thể tự ăn năn cải thiện được chăng?

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư thức Kitô Giáo: Thiên Chúa là Cha toàn năng

Thứ Hai 12/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Wis.1:1-7; Tit.1:1-9; Lk.17:1-6

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Giải Tội: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư thức Kitô Giáo: Thiên Chúa là Cha trên trời

Chúa Nhật  11/11/2007

Tin Mừng Sự Sống 374 - CN XXXII Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Trần Hưng Long, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Vấn Đề Giáo Dục (3) - Định Hướng Giáo Dục

Sống Thánh Chứng Nhân: Phỏng Vấn Trưởng Ban Pḥ Sự Sống Cộng Đồng CG/VN/GP Orange (tiếp)

 

 

TUẦN 31 THƯỜNG NIÊN: 4-10/11/2007

 

Thứ Bảy 10/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.1:3-9,16,22-27; Phil.4:10-19; Lk.16:9-15

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Thánh Thể – Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Martin Thọ và Gioan Baotixita Cỏn (kính ngày 8/11)

Thứ Sáu 9/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.15:14-21; Phil.3:17-4:1; Lk.16:1-8

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Thánh Thể: Thánh Thể mang lại những lợi ích nào?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Phaolô Ngân, Giuse Nghi và Martinô Thịnh (tiếp)

Thứ Năm 8/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.14:7-12; Phil.3:3-8; Lk.15:1-10

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Thánh Thể: Giáo Hội Cử Hành Thánh Thể ra sao? (2)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Phaolô Ngân, Giuse Nghi và Martinô Thịnh

 Thứ Tư 7/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.13:8-10; Phil.2:12-18;  Lk.14:25-33

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Thánh Thể: Giáo Hội Cử Hành Thánh Thể ra sao? (1)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Vinh Sơn Phạm Hiếu Liêm

Thứ Ba 6/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.12:5-16; Phil.2:5-11; Lk.14:15-24

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Thánh Thể: Thánh Thể được h́nh thành ra sao trong lịch sử cứu độ?

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Hyacintha Gia (kính ngày 7/11)

Thứ Hai 5/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.11:29-36; Phil.2:1-4; Lk.14:12-14

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Thánh Thể: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Đaminh Hà Trọng Mậu

Chúa Nhật  4/11/2007

Tin Mừng Sự Sống 373 - CN XXXI Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Trần Hưng Long, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Vấn Đề Giáo Dục (2) - Hiện  T́nh ở VN

Sống Thánh Chứng Nhân: Phỏng Vấn Trưởng Ban Pḥ Sự Sống Cộng Đồng CG/VN/GP Orange

 

 

TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN: 28/10-3/11/2007

 

Thứ Bảy 3/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.11:1-2,11-12,25-29; Phil.1:18-26; Lk.14:1,7-11

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Biển Đức XVI: "Cách mạng xuất phát từ Thánh Nhân"

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Phêrô Phanxicô Bắc

Thứ Sáu 2/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Lễ Các Đẳng: Huấn Từ Truyền Tin ĐTC Biển Đức XVI 2006 về Sự Chết

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Biển Đức XVI: "Giáo Hội Cần Đến Những Vị Thánh"

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Phêrô B́nh (kính ngày 1/11)

Thứ Năm 1/11/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Lễ Chư Thánh: Bài Giảng của ĐTC Biển Đức XVI 2006

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII : “Ngày nay c̣n có thể nên thánh được hay sao?”

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Valentino Vinh (tiếp)

Thứ Tư 31/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.8:26-30; Eph.6:1-9; Lk.13:22-30

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Một Kho Tàng cần được tái khám phá (43)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Valentino Vinh (kính ngày 1/11)

Thứ Ba 30/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.8:18-25; Eph.5:21-33; Lk.13:18-21

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Gia Đ́nh – Cha Mẹ và Con Cái (41-42)

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Jêrơnimơ Vọng  (tiếp)

Thứ Hai 29/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.8:12-17; Eph.4:32-5:8; Lk.13:10-17

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Ḥa B́nh (40)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Jêrơnimơ Vọng  (kính ngày 1/11)

Chúa Nhật  28/10/2007

Tin Mừng Sự Sống 372 - CN XXX Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Mai Thành Trung, SVD

Giáo Hội Hiện Thế: Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Vấn Đề Giáo Dục (1) - Nền Tảng

Sống Thánh Chứng Nhân: Fatima - "Cầu Kinh Mân Côi hằng ngày": Thế Nào? (4)

 

 

TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN: 21-27/10/2007

 

Thứ Bảy 27/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.4:13,16-18; Eph.1:15-23; Lk.12:8-12

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Mười Kinh “Kính Mừng” (33)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tháng 10 Tháng Truyền Giáo: Bối Cảnh - HẠT LÚA MIẾN KITO HỮU MỤC NÁT ĐI  (2)

Thứ Sáu 26/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.4:1-8; Eph.1:11-14; Lk.12:1-7

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Công Bố Từng Mầu Nhiệm  (29)
Sống Thánh Chứng Nhân:

Tháng 10 Tháng Truyền Giáo: Bối Cảnh - HẠT LÚA MIẾN KITO HỮU MỤC NÁT ĐI  (1)

Thứ Năm 25/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.3:21-29; Eph.1:3-10; Lk.11:47-54

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Một Phương Pháp Giá Trị Nhưng Vẫn Có Thể Được Cải Tiến (27-28)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tháng 10 Tháng Truyền Giáo: Bối Cảnh - BỘT văn hóa DẬY MEN thần linh (2)

Thứ Tư 24/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.2:1-11; Gal.5:18-25; Lk.11:42-46

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Kinh Mân Côi, Đường Lối Đồng Hóa Với Mầu Nhiệm (26)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Lê Đăng Thị

Thứ Ba 23/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.1:16-25; Gal.5:1-6; Lk.11:37-41

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Mầu Nhiệm Chúa Kitô, Mầu Nhiệm Con Người (25)

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Tống Viết Bường

Thứ Hai 22/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:

Rm.4:20-25; Eph.2:1-10; Lk.12:13-21

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Từ ‘Các Mầu Nhiệm’ Đến ‘Mầu Nhiệm’: Con Đường Thánh Mẫu  (24)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tháng 10 Tháng Truyền Giáo: Bối Cảnh - BỘT văn hóa DẬY MEN thần linh (1)

Chúa Nhật  21/10/2007

Tin Mừng Sự Sống 371 - CN XXIX Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Mai Thành Trung, SVD

Giáo Hội Hiện Thế: Sinh Hoạt Cộng Đồng Công Giáo VN trong và ngoài nước

Sống Thánh Chứng Nhân: Fatima - "Cầu Kinh Mân Côi hằng ngày": Thế Nào? (3)

 

 

TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN: 14-20/10/2007

 

Thứ Bảy 20/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Rm.4:13,16-18; Eph.1:15-23; Lk.12:8-12

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Những Mầu Nhiệm Vinh Hiển (23)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tháng 10 Tháng Truyền Giáo: Men Đức Tin (2)

Thứ Sáu 19/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Rm.4:1-8; Eph.1:11-14; Lk.12:1-7

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Những Mầu Nhiệm Đau Thương (22)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tháng 10 Tháng Truyền Giáo: Men Đức Tin (1)

 Thứ Năm 18/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Rm.3:21-29; Eph.1:3-10; Lk.11:47-54

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Những Mầu Nhiệm Ánh Sáng (21)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tháng 10 Tháng Truyền Giáo: Bột Văn Hóa (2)

Thứ Tư 17/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Rm.2:1-11; Gal.5:18-25; Lk.11:42-46

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Những Mầu Nhiệm Vui Mừng (20)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Isidoro GAGELIN KÍNH

Thứ Ba 16/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Rm.1:16-25; Gal.5:1-6; Lk.11:37-41

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Một Đề Nghị Thêm Vào Mẫu Kinh Truyền Thống (19)

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Tháng 10 Tháng Truyền Giáo: Bột Văn Hóa (1)

Thứ Hai 15/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Rm.1:1-7; Gal.4:22-24,26-27,31-5:1; Lk.11:29-32

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Kinh Mân Côi, “Một Tổng Tóm Phúc Âm” (18)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tháng 10 Tháng Truyền Giáo: Kinh Mân Côi với Việc Truyền Giáo

  Chúa Nhật  14/10/2007

Tin Mừng Sự Sống 370 - CN XXVIII Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Vũ Minh Nhiên, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC Gioan Phaolô II bị cáo giác là muốn triệt sinh an tử

Sống Thánh Chứng Nhân: Fatima - "Cầu Kinh Mân Côi hằng ngày": Tại sao? (2)

 

 

TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN: 7-13/10/2007

 

Thứ Bảy 13/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Jl.4:12-21; Gal.3:22-29; Lk.11:27-28

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Cầu xin và loan truyền Chúa Kitô với Mẹ Maria (16-17)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Mẹ Maria ẩn thân cuối đời

Thứ Sáu 12/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Mal.3:13-20; Gal.3:1-5; Lk.11:5-13

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Nên giống Chúa Kitô với Mẹ Maria (15)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Mẹ Maria trên Đồi Canvê

 Thứ Năm 11/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Mal.3:13-20; Gal.3:1-5; Lk.11:5-13

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Học hỏi Chúa Kitô nơi Mẹ Maria (14)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Phêrô Lê Tùy

Thứ Tư 10/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Jon.4:1-11; Gal.2:1-2,7-14; Lk.11:1-4

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Tưởng Nhớ Chúa Giêsu với Mẹ Maria (13)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Mẹ Maria theo Con Rao Giảng

Thứ Ba 9/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Jon.3:1-10; Gal.1:13-24; Lk.10:38-42

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Mẹ Maria tưởng nhớ – Kinh Mân Côi chiêm niệm (11-12)

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Mẹ Maria ở Tiệc Cưới Cana

Thứ Hai 8/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Jon.1:1-2:1-11;  Gal 1:6-12; Lk.10:25-37

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Dung nhan Chúa Giêsu và ánh mắt Mẹ Maria (9-10)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Mẹ Maria Ẩn Dật ở Nazarét

  Chúa Nhật  7/10/2007

Tin Mừng Sự Sống 369 - CN XXVII Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Vũ Minh Nhiên, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC Gioan Phaolô II bị cáo giác là bị triệt sinh trợ tử (1)

Sống Thánh Chứng Nhân: Fatima - "Cầu Kinh Mân Côi hằng ngày": Tại sao? (1)

 

 

TUẦN 26 THƯỜNG NIÊN: 30/9-6/10/2007

 

Thứ Bảy 6/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Bar.4:5-12,27-29; Jb.42:1-3,5-6,12-16; Lk.10:17-24

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: đáp ứng Mẹ và theo gương các thánh nhân

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Phanxicô Trần Văn Trung

Thứ Sáu 5/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Bar.1:15-22; Jb.38:1,12-21; 40:3-5; Lk.10:13-16

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Kinh cầu cho ḥa b́nh và gia đ́nh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Mầu Nhiệm Mân Cơi thấy Con trong Đền Thánh

 Thứ Năm 4/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Neh.8:1-4,5-6,7-12; Jb.19:21-27; Lk.10:1-12

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Một đường lối chiêm niệm

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Phanxicô Khó Khăn

Thứ Tư 3/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Neh.2:1-8; Jb.9:1-12,14-16; Lk.9:57-62

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Chống đối Kinh Mân Côi

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Mầu Nhiệm Mân Cơi Dâng Con trong Đền Thánh

Thứ Ba 2/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Zec.8:20-23;  Jb.3:1-3,11-17,20-23; Lk.9:51-56

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria: Các Vị Giáo Hoàng và Kinh Mân Côi

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Mầu Nhiệm Mân Cơi Giáng Sinh

Thứ Hai 1/10/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Zec.8:1-8;  Jb.1:6-22; Lk.9:46-50

Giáo Hội Hiện Thế:

Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria; Nhập Đề

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Mầu Nhiệm Mân Cơi Truyền Tin

 Chúa Nhật  30/9/2007

Tin Mừng Sự Sống 368 - CN XXVI Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Quốc Tuấn, SDB

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC Biển Đức XVI - cảm nhận về chuyến tông du Áo quốc

Sống Thánh Chứng Nhân: Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC - Thánh trên hết và trước hết

 

 

TUẦN 25THƯỜNG NIÊN: 23-29/9/2007

 

Thứ Bảy 29/9/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Zec.2:5-9,14-15; Ecc.11:9-12:8; Lk.9:43-45

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Thêm Sức – Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitơ Giáo:  Vị Thiên Chúa duy nhất tỏ ḿnh nơi Biến Cố hồi hương Dân Do Thái

Thứ Sáu 28/9/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Hg.1:15-2:9; Ecc.3:1-11; Lk.9:18-22

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Thêm Sức – Tác dụng

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitơ Giáo:  Vị Thiên Chúa duy nhất tỏ ḿnh nơi Biến Cố ở với Dân Do Thái

Thứ Năm 27/9/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Hg.1:1-8; Ecc.1:2-11; Lk.9:1-6

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Thêm Sức  - Thừa Tác Viên và thụ lănh nhân

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitơ Giáo:  Vị Thiên Chúa duy nhất tỏ ḿnh nơi Biến Cố Xuất Ai Cập

Thứ Tư 26/9/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Ezr.9:5-9; Prv.30:5-9; Lk.9:1-6

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Thêm Sức Nghi Thức

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitơ Giáo:  Vị Thiên Chúa duy nhất nhắc lại giao ước với tổ phụ Isaac và Giacóp

Thứ Ba 25/9/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Ezr.6:7-8,12,14-20; Prv.21:1-6,10-13; Lk.8:19-21

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Thêm Sức  - Với Công Cuộc  Cứu Độ

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitơ Giáo:  Vị Thiên Chúa duy nhất thiết lập giao ước với tổ phụ Abraham 

Thứ Hai 24/9/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Ezr.1:1-6; Prv.3:27-34; Lk.8:16-18

Giáo Hội Hiện Thế:

GLGHCG Bí Tích Thêm Sức – Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitơ Giáo:  Về Vị Thiên Chúa của Kitô Giáo – Dẫn Nhập

Chúa Nhật  23/9/2007

Tin Mừng Sự Sống 367 - CN XXV Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Quốc Tuấn, SDB

Giáo Hội Hiện Thế: Ṭa Thánh giải đáp cho Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ về 2 vấn nạn đạo lư sinh học

Sống Thánh Chứng Nhân: Hai vị Giáo Hoàng nhận định về Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

 

 

TUẦN 24 THƯỜNG NIÊN: 16-22/9/2007

 

Thứ Bảy 22/9/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Tim.6:13-16; 1Cor.15:35-37,42-49; Lk.8:4-15

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC BĐXVI Tông Du Áo Quốc: Thiện Nguyện Viên - Hăy Nh́n Lên Chúa Kitô

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Tơma TRẦN VĂN THIỆN (Kính 21/9)

Thứ Sáu 21/9/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Tim.6:2-12; 1Cor.15:12-20; Lk.8:1-3

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC BĐXVI Tông Du Áo Quốc: Đan Sĩ - Hăy Nh́n Lên Chúa Kitô

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Phanxicơ JACCARD PHAN (NINH)

Thứ Năm 20/9/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Tim.4:12-16;  1Cor.15:1-11; Lk.7:36-50

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC BĐXVI Tông Du Áo Quốc: Giáo Dân - Hăy Nh́n Lên Chúa Kitô

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Gioan CHARLES CORNAY TÂN

Thứ Tư 19/9/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Tim.3:14-16; 1Cor.12:31-13:13; Lk.7:31-35

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC BĐXVI Tông Du Áo Quốc: Linh Mục và Tu Sĩ - Hăy Nh́n Lên Chúa Kitô

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Đường Thánh Giá gọi mời

 Thứ Ba 18/9/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Tim.3:1-13; 1Cor.12:12-14,27-31; Lk.7:11-17

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC BĐXVI Tông Du Áo Quốc: Kitô Hữu - Hăy Nh́n Lên Chúa Kitô

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Đaminh TRẠCH 

Thứ Hai 17/9/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Tim.2:1-8; 1Cor.11:17-26,33; Lk.7:1-10

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC BĐXVI Tông Du Áo Quốc: Âu Châu – Hăy Nh́n Lên Chúa Kitô

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Emmanuel NGUYỄN VĂN TRIỆU

Chúa Nhật  16/9/2007

Tin Mừng Sự Sống 366 - CN XXIV Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Phạm Kim Bân, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC GPII Tông Du Áo Quốc (7-9/9/1007)

Sống Thánh Chứng Nhân: Biến Cố Fatima 90 Năm - 13/9/2007

 

Chúa Nhật 9/9/2007

Tin Mừng Sự Sống 365 - CN XXIII Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Quang Đán, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC GPII về Chân Phước Têrêsa Calcutta

Sống Thánh Chứng Nhân: TNF với Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô - Phỏng Vấn vai Chúa Giêsu (2)

 

Chúa Nhật 2/9/2007

Tin Mừng Sự Sống 364 - CN XXII Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Đức Việt Châu, SSS

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC BĐXVI về Thánh Âu Quốc Tinh

Sống Thánh Chứng Nhân: TNF với Cuộc Vượt Qua Của Chúa Kitô - Phỏng Vấn vai Chúa Giêsu (1)

 

Chúa Nhật 26/8/2007

Tin Mừng Sự Sống 363 - CN XXI Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Đức Việt Châu, SSS

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC GPII về Mẹ Nữ Vương

Sống Thánh Chứng Nhân: Ngày Thánh Mẫu XXX - Phỏng Vấn Cha Giám Tỉnh Chi Ḍng Đồng Công

 

Chúa Nhật 19/8/2007

Tin Mừng Sự Sống 362 - CN XX Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Đức Tuân, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin Giải Đáp Tín Lư về Giáo Hội (3)

Sống Thánh Chứng Nhân: Biến Cố Thánh Mẫu Fatima 19/8/1917

 

Chúa Nhật 12/8/2007

Tin Mừng Sự Sống 361 - CN XIX Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Đức Tuân, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin Giải Đáp Tín Lư về Giáo Hội (2)

Sống Thánh Chứng Nhân: Chính Thống Giáo phản ứng về Văn  Kiện Giái Đáp Tín Lư về Giáo Hội

 

Chúa Nhật 5/8/2007

Tin Mừng Sự Sống 360 - CN XVIII Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Văn Bỉnh, CM

Giáo Hội Hiện Thế: Thánh Bộ Tín Lư Đức Tin Giải Đáp Tín Lư về Giáo Hội (1)

Sống Thánh Chứng Nhân: Phỏng Vấn về Ḍng Thánh Thể

 

Chúa Nhật 29/7/2007

Tin Mừng Sự Sống 359 - CN XVII Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Vũ Minh Nghiễm, CSsR

Giáo Hội Hiện Thế: Đại Hội Phó Tế Vĩnh Viễn Việt Nam ở Ṭa Giám Mục Giáo Phận Orange

Sống Thánh Chứng Nhân: Kinh Lạy Cha Thánh Mẫu Fatima

 

Chúa Nhật 22/7/2007

Tin Mừng Sự Sống 358 - CN XVI Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Tuấn B́nh, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC - Cuộc Khổ Nạn Cuối Đời

Sống Thánh Chứng Nhân: Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC - Huấn Thánh Việt Nam

 

Chúa Nhật 15/7/2007

Tin Mừng Sự Sống 357 - CN XV Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Tuấn B́nh, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Tông Thư Tự Sắc “Summorum Pontificum” của ĐTC Biển Đức XVI

Sống Thánh Chứng Nhân: Biến Cố Fatima 13/7 liên quan tới Bí Mật Fatima

 

Chúa Nhật 8/7/2007

Tin Mừng Sự Sống 356 - CN XIV Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Phó Tế Chuyển Tiếp Bùi Phước Thọ, SDB

Giáo Hội Hiện Thế: Tiểu Sử Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC

Sống Thánh Chứng Nhân: Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ - Lư Tưởng Thánh Đồng Công (tiếp)

 

Chúa Nhật 1/7/2007

Tin Mừng Sự Sống 355 - CN XIII Thường Niên, và Lễ Thánh Phêrô Phaolô 29/6 Thứ Sáu

Phụng Vụ Lời Chúa: Phó Tế Chuyển Tiếp Bùi Phước Thọ, SDB

Giáo Hội Hiện Thế: Tiểu Sử Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC

Sống Thánh Chứng Nhân: Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ - Lư Tưởng Thánh Đồng Công (tiếp)

Đức Cha Châu Ngọc Tri, Giáo Phận Đà Nẵng:

Bài Giảng Lễ An Táng Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ, CMC

 

 

(XIN THÔNG BÁO,

TIN MỪNG SỰ SỐNG SẼ TẠM NGƯNG PHÁT THANH HẰNG NGÀY TRONG MÙA HÈ,

TỪ THỨ HAI 1/7/2007 ĐẾN THỨ HAI 17/9/2007, NGÀY KỶ NIỆM ĐÚNG 7 NĂM PHÁT THANH)

 

 

TUẦN 12 THƯỜNG NIÊN: 24-30/6/2007

 

Thứ Bảy 30/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gen: 18:1-15; Lam.2:2,10-14,18-19; Mt.8:5-17

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: Thông Điệp Giầu Ḷng Thương Xót – Giáo Hội Tuyên Xưng và Loan Truyền Ḷng Thương Xót Chúa (3)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Vinh Sơn ĐỖ YẾN

Thứ Sáu 29/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: Thông Điệp Giầu Ḷng Thương Xót – Giáo Hội Tuyên Xưng và Loan Truyền Ḷng Thương Xót Chúa (2)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Trở Nên Như Trẻ Nhỏ: Cảm Mến Tôn Sùng Như Trẻ Nhỏ

 Thứ Năm 28/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gen:16:1-12/6-12,15-16; 2Kgs.24:8-17; Mt.7:21-29

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: Thông Điệp Giầu Ḷng Thương Xót – Giáo Hội Tuyên Xưng và Loan Truyền Ḷng Thương Xót Chúa (1)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Trở Nên Như Trẻ Nhỏ: Thiết Tha Gắn Bó Như Trẻ Nhỏ

Thứ Tư 27/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gen:15:1-12,17-18; 2Kgs.22:8-13; 23:1-3; Mt.7:15-20

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: Thông Điệp Giầu Ḷng Thương Xót – Thế Giới Cần Đến Ḷng Chúa Xót Thương

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Tôma TOÁN

Thứ Ba 26/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gen:13:2,5-18; 2Kgs.19:9-11,14-21,31-35,36; Mt.7:6,12-14

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: Thông Điệp Giầu Ḷng Thương Xót – T́nh Yêu Mạnh Hơn Tội Lỗi và Sự Chết (2)

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Đaminh HENARES MINH và Phanxicô ĐỖ VĂN CHIỂU 

Thứ Hai 25/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gen:12:1-9; 2Kgs.17:5-8,13-15,18; Mt.7:1-5

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: Thông Điệp Giầu Ḷng Thương Xót – T́nh Yêu Mạnh Hơn Tội Lỗi và Sự Chết (1)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Trở Nên Như Trẻ Nhỏ: Yêu Thương Chia Sẻ Như Trẻ Nhỏ

Chúa Nhật 24/6/2007

Tin Mừng Sự Sống 354 - CN XII Thường Niên, Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Trần Ngọc Thoại, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Chúa Giêsu Nazarét của Tác Giả Joseph Ratzinger Giáo Hoàng Biển Đức XVI

Sống Thánh Chứng Nhân: Cha Đaminh Maria Trần Đ́nh Thủ - Lư Tưởng Thánh Đồng Công

 

 

TUẦN 11 THƯỜNG NIÊN: 17-23/6/2007

 

Thứ Bảy 23/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 2Cor.12:1-10; 2Chr.24:17-25; Mt.6:24-34

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Piô XII: Thông Điệp về Tôn Sùng Thánh Tâm – Thiết Lập

Sống Thánh Chứng Nhân:

Trở Nên Như Trẻ Nhỏ: Tham Lam Liều Lĩnh Như Trẻ Nhỏ

 Thứ Sáu 22/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 2Cor.11:18,21-30; 2Kgs.11:1-4,9-18,20; Mt.6:19-23

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Piô XII: Thông Điệp về Tôn Sùng Thánh Tâm – H́nh Thành

Sống Thánh Chứng Nhân:

Trở Nên Như Trẻ Nhỏ: Tin Tưởng Phó Thác Như Trẻ Nhỏ

Thứ Năm 21/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 2Cor.11:1-11; Sir.48:1-14; Mt.6:7-15

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Piô XII: Thông Điệp về Tôn Sùng Thánh Tâm – Bản Chất

Sống Thánh Chứng Nhân:

Trở Nên Như Trẻ Nhỏ: Nương Thân Ẩn Náu Như Trẻ Nhỏ

Thứ Tư 20/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 2Cor.9:6-11; 2Kgs.2:1,6-14; Mt.6:1-6,16-18

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Piô XII: Thông Điệp về Tôn Sùng Thánh Tâm – Đối Tượng

Sống Thánh Chứng Nhân:

Trở Nên Như Trẻ Nhỏ: Đơn Sơ B́nh Thản Như Trẻ Nhỏ

Thứ Ba 19/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 2Cor.8:1-9; 1Kgs. 21:17-29; Mt.5:43-48

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Piô XII: Thông Điệp về Tôn Sùng Thánh Tâm – Lư Do

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Trở Nên Như Trẻ Nhỏ: Nồng Nàn Đền Đáp Như Trẻ Nhỏ

Thứ Hai 18/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 2Cor.6:1-10; 1Kgs.21:1-16; Mt.5:38-42

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Piô XII: Thông Điệp về Tôn Sùng Thánh Tâm – Nguồn Mạch

Sống Thánh Chứng Nhân:

Trở Nên Như Trẻ Nhỏ: Ngoan Ngoăn Dễ Dạy Như Trẻ Nhỏ

 Chúa Nhật 17/6/2007

Tin Mừng Sự Sống 353 - Lễ Thánh Tâm, Khiết Tâm và CN XI Thường Niên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Đức Tuân

Giáo Hội Hiện Thế: Cảm thức một thân hữu Hồi Giáo về vị Linh Mục bị thảm sát ở Iraq

Sống Thánh Chứng Nhân: Phải chăng ít kẻ được cứu rỗi?

 

 

TUẦN 10 THƯỜNG NIÊN: 10-16/6/2007

 

Thứ Bảy 16/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Lễ Khiết Tâm Mẹ

Giáo Hội Hiện Thế:

Bí Tích Rửa Tội: Tóm Kết và Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Tử Đạo Việt Nam: Các Thánh TƯỜNG, TƯƠNG, MẠO, và NGUYÊN

Thứ Sáu 15/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Lễ Thánh Tâm Chúa

Giáo Hội Hiện Thế:

Bí Tích Rửa Tội: Công Hiệu

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitô Giáo: Giáo Tổ Kitô Giáo – Thực Tại Thần Linh (tiếp)

Thứ Năm 14/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 2Cor.3:15;4:1,3-6 1Kgs.18:41-46; Mt.5:20-26

Giáo Hội Hiện Thế:

Bí Tích Rửa Tội: Thành Phần Thụ Lănh Nhân

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitô Giáo: Giáo Tổ Kitô Giáo – Thực Tại Thần Linh (tiếp)

Thứ Tư 13/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 2Cor.3:4-11; 1Kgs.18:20-39; Mt.5:17-19

Giáo Hội Hiện Thế:

Bí Tích Rửa Tội: Được Cử Hành Ra Sao?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Tử Đạo Việt Nam: Các Thánh HUY, THỂ và ĐẠT

Thứ Ba 12/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 2Cor.1:18-22; 1Kgs.17:7-16; Mt.5:13-16

Giáo Hội Hiện Thế:

Bí Tích Rửa Tội: Ư Nghĩa trong Công Cuộc Cứu Độ

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitô Giáo: Giáo Tổ Kitô Giáo – Thực Tại Thần Linh

Thứ Hai 11/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 2Cor.1:1-7; 1Kgs.17:1-7; Mt.5:1-12

Giáo Hội Hiện Thế:

Bí Tích Rửa Tội: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitô Giáo: Kitô Giáo Tổ – Nhân Vật Lịch Sử

Chúa Nhật 10/6/2007

Tin Mừng Sự Sống 352 - Lễ Ḿnh Máu Thánh Chúa

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Mai Khải Hoàn

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC Biển Đức XVI vấn đáp về Thánh Thể với Thiếu Nhi

Sống Thánh Chứng Nhân: Tâm Điểm của Sứ Điệp Fatima là Chúa Giêsu Thánh Thể

 

 

TUẦN 9 THƯỜNG NIÊN: 3-9/6/2007

 

Thứ Bảy 9/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Tob.12:5-15,20; 2Tim.4:1-8; Mk.12:38-44

Giáo Hội Hiện Thế:

Cử Hành Mầu Nhiệm Vượt Qua: Tóm Kết và Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitô Giáo: Kitô Giáo - Nhân Bản Trọn Lành (tiếp)

Thứ Sáu 8/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Tob.11:5-15; 2Tim.3:10-17; Mk.12:35-37

Giáo Hội Hiện Thế:

Cử Hành Mầu Nhiệm Vượt Qua: Phụng vụ được cử hành ở đâu?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitô Giáo: Kitô Giáo – Nhân Bản Trọn Lành

 Thứ Năm 7/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Tob.6:11;7:1,9-14;8:4-7; 2Tim.2:8-15; Mk.12:28-34

Giáo Hội Hiện Thế:

Cử Hành Mầu Nhiệm Vượt Qua: Phụng vụ được cử hành khi nào?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitô Giáo: Kitô Giáo - Thần Linh Siêu Việt (tiếp)

Thứ Tư 6/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Tob.3:1-11,16; 2Tim.1:1-3,6-12; Mk.12:18-25

Giáo Hội Hiện Thế:

Cử Hành Mầu Nhiệm Vượt Qua: Phụng vụ được cử hành ra sao?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Tử Đạo Việt Nam: Phêrô DŨNG, Phêrô THUẦN và Vinh Sơn DƯƠNG

Thứ Ba 5/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Tob.2:9-14; 2Pet.3:12-15,17-18; Mk.12:13-17

Giáo Hội Hiện Thế:

Cử Hành Mầu Nhiệm Vượt Qua: Phụng vụ được cử hành bởi ai?

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Tử Đạo Việt Nam: Luca VŨ BÁ LOAN; Đaminh TOẠI và Đaminh HUYÊN

Thứ Hai 4/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Tob.1:1,2;2:1-9; 2Pet.1:2-7; Mk.12:1-12

Giáo Hội Hiện Thế:

Cử Hành Mầu Nhiệm Vượt Qua: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitô Giáo: Kitô Giáo - Thần Linh Siêu Việt

Chúa Nhật 3/6/2007

Tin Mừng Sự Sống 351 - Lễ Chúa Ba Ngôi

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Mai Khải Hoàn

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC Biển Đức XVI Cảm Nhận về Chuyến Tông Du Ba Tây

Sống Thánh Chứng Nhân: Cốt Lơi của Biến Cố Fatima là Chúa Giêsu Thánh Thể

 

 

TUẦN 8 THƯỜNG NIÊN: 27/5-2/6/2007

 

Thứ Bảy 2/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Sir.51:12-20; Jude 17,20-25; Mk.11:27-33

Giáo Hội Hiện Thế:

Phụng Vụ Thánh: Tóm Kết và Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Đaminh Ninh

Thứ Sáu 1/6/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Sir.44:1,9-13;  1Pet.4:7-13; Mk.11:11-26

Giáo Hội Hiện Thế:

Phụng Vụ Thánh: Những cử hành khác của phụng vụ

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Giuse Túc

Thứ Năm 31/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Lễ Đức Mẹ Thăm Viếng

Giáo Hội Hiện Thế:

Phụng Vụ Thánh: Trọng Tâm của Phụng Vụ được cử hành ra sao?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitô Giáo  – Kitô Giáo: Hiện Tượng Phá Sản (tiếp)

Thứ Tư 30/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Sir.36:1,5-6,10-17; 1Pet.1:18-25; Mk.10:32-45

Giáo Hội Hiện Thế:

Phụng Vụ Thánh: Trọng tâm và giá trị của phụng vụ là ǵ?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitô Giáo  – Kitô Giáo: Hiện Tượng Phá Sản (tiếp)

Thứ Ba 29/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Sir.35:1-12; 1Pet.1:10-16; Mk.10:28-31

Giáo Hội Hiện Thế:

Phụng Vụ Thánh: Tại sao phải cử hành phụng vụ?

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Ư Thức Kitô Giáo – Kitô Giáo: Hiện Tượng Phá Sản

Thứ Hai 28/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Sir.17:19-27; 1Pet.1:3-9; Mk.10:17-27

Giáo Hội Hiện Thế:

Phụng Vụ Thánh: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Phaolô Hạnh

Chúa Nhật 27/5/2007

Tin Mừng Sự Sống 350 - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Châu Diên, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Sứ Điệp ĐTC BĐ XVI cho Đệ Ngũ Tổng Nghị Giáo Phẩm Mỹ Châu La Tinh

Sống Thánh Chứng Nhân: Fatima Mừng Kỷ Niệm 90 Năm - 10 Vấn Nạn (tiếp 13/5/2007)

 

 

TUẦN 7 PHỤC SINH: 20-26/5/2007

 

Thứ Bảy 26/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.28:16-20,30-31; Jn.21:20-25

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Thánh Thần: Tóm Kết và Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan và Mathêu Nguyễn Văn Phượng

Thứ Sáu 25/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.25:13-21; Jn.21:15-19

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Thánh Thần: Hoạt động trong những ngày sau hết

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân

Thứ Năm 24/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.22:30 - 23:6-11; Jn.17:20-26

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Thánh Thần: Vai Tṛ của Ngài trong Lịch Sử Cứu Độ

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thực Hiện Sống Đạo – Tỉnh Thức và Nguyện Cầu (tiếp)

 Thứ Tư 23/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.20:28-38; Jn.17:11-19

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Thánh Thần: Những Biểu Hiện về Ngài

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thực Hiện Sống Đạo – Tỉnh Thức và Nguyện Cầu

Thứ Ba 22/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.20:17-27; Jn.17:1-11

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Thánh Thần: Là Ai? Hiện Diện Ra Sao?

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: Thánh Micae Hồ Đ́nh Hy và Laurensô Ngôn

Thứ Hai 21/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.19:1-8; Jn.16:29-33

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Thánh Thần: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Động Lực Sống Đạo – Thánh Thần và Linh Ân

Chúa Nhật 20/5/2007

Tin Mừng Sự Sống 349 - Lễ Chúa Giêsu Thăng Thiên

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Huy Châu, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Sứ Điệp cho Ngày Thế Giới Truyền Thông 41 của ĐTC Biển Đức XVI

Sống Thánh Chứng Nhân: Phỏng Vấn  Đức Ông Nguyễn Văn Tài về Đài Chân Lư Á Châu

 

 

TUẦN 6 PHỤC SINH: 13-19/5/2007

 

Thứ Bảy 19/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.18:23-28; Jn.16:23-28

Giáo Hội Hiện Thế:

Cơ Cấu Giáo Hội: Tóm Kết và Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Nguồn Mạch Sống Đạo – Thánh Thể và Yêu Thương (tiếp)

Thứ Sáu 18/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.18:9-18; Jn.16:20-23

Giáo Hội Hiện Thế:

Cơ Cấu Giáo Hội: Đời Tu Tŕ

Sống Thánh Chứng Nhân:

Nguồn Mạch Sống Đạo – Thánh Thể và Yêu Thương

Thứ Năm 17/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts. 18:1-8; Jn. 16:16-20

Giáo Hội Hiện Thế:

Cơ Cấu Giáo Hội: Bậc Giáo Dân

Sống Thánh Chứng Nhân:

Đường Lối Sống Đạo – Ư Chúa và Thánh Giá (tiếp)

Thứ Tư 16/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.17:15,22-18:1; Jn.16:12-15

Giáo Hội Hiện Thế:

Cơ Cấu Giáo Hội: Hàng Giáo Phẩm (tiếp)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Đường Lối Sống Đạo – Ư Chúa và Thánh Giá

Thứ Ba 15/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.16:22-34; Jn.16:5-11

Giáo Hội Hiện Thế:

Cơ Cấu Giáo Hội: Hàng Giáo Phẩm

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Mục Tiêu Sống Đạo – Phản Ảnh Chúa Kitô (tiếp)

 Thứ Hai 14/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.16:11-15; Jn.15:26-16:4

Giáo Hội Hiện Thế:

Cơ Cấu Giáo Hội: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Mục Tiêu Sống Đạo – Phản Ảnh Chúa Kitô

Chúa Nhật 13/5/2007

Tin Mừng Sự Sống 348 - CN VI Phục Sinh

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Chinh, SDB

Giáo Hội Hiện Thế: Lịch Tŕnh Chuyến  Tông Du Ba Tây của ĐTC Biển Đức XVI

Sống Thánh Chứng Nhân: Fatima Mừng Kỷ Niệm 90 Năm - 10 Vấn Nạn

 

 

TUẦN 5 PHỤC SINH: 6-12/5/2007

 

Thứ Bảy 12/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.16:1-10; Jn.15:18-21

Giáo Hội Hiện Thế:

Đặc Tính Giáo Hội: Tóm Kết và Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Cấu Sống Đạo – Thánh Sủng và Thần Đức: Khả Năng Thần Đức

Thứ Sáu 11/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.15: 22-31; Jn.15:12-17

Giáo Hội Hiện Thế:

Đặc Tính Giáo Hội: Giáo Hội Tông Truyền

Sống Thánh Chứng Nhân:

TĐVN – Thánh Lê Văn Gẫm

Thứ Năm 10/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.15:7-21; Jn.15:9-11

Giáo Hội Hiện Thế:

Đặc Tính Giáo Hội: Giáo Hội Công Giáo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Cơ Cấu Sống Đạo – Thánh Sủng và Thần Đức: Hạt Giống Thánh Sủng

 Thứ Tư 9/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.15:1-6; Jn.15:1-8

Giáo Hội Hiện Thế:

Đặc Tính Giáo Hội: Giáo Hội Thánh Thiện

Sống Thánh Chứng Nhân:

TĐVN – Thánh Giuse Hiển

Thứ Ba 8/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.14:19-28; Jn.14:27-31

Giáo Hội Hiện Thế:

Đặc Tính Giáo Hội: Giáo Hội Duy Nhất

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Cơ Cấu Sống Đạo – Thánh Sủng và Thần Đức: Việc Làm Thần Linh

Thứ Hai 7/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.14:5-18; Jn.14:21-26

Giáo Hội Hiện Thế:

Đặc Tính Giáo Hội: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Cơ Cấu Sống Đạo – Thánh Sủng và Thần Đức: Đặc Ân Thiên Tử

 Chúa Nhật 6/5/2007

Tin Mừng Sự Sống 347 - CN V Phục Sinh

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Châu Diên, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Ṭa Thánh gửi Sứ Điệp mừng Ngày Phật Đản 2007

Sống Thánh Chứng Nhân: Nếu trần gian có ma ắt thiên đàng có quỉ

 

 

TUẦN 4 PHỤC SINH: 29/4-5/5/2007

 

Thứ Bảy 5/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.13:44-52; Jn.14:7-14

Giáo Hội Hiện Thế:

Mầu Nhiệm Giáo Hội: Tóm Kết và Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Căn Nguyên Sống Đạo ở Vai Tṛ Là Con Thiên Chúa – Sống Động Thần Linh

Thứ Sáu 4/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.13:26-33; Jn.14:1-6

Giáo Hội Hiện Thế:

Mầu Nhiệm Giáo Hội: Phải Chăng Mầu Nhiệm Giáo Hội liên quan tới Hoạt Động Ba Ngôi? (tiếp)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Căn Nguyên Sống Đạo ở Vai Tṛ Là Con Thiên Chúa – Hiệp Nhất Thần Linh

Thứ Năm 3/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.13:13-25; Jn.13:16-20

Giáo Hội Hiện Thế:

Mầu Nhiệm Giáo Hội: Phải Chăng Mầu Nhiệm Giáo Hội liên quan tới Hoạt Động Ba Ngôi?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Tông Đồ: Philiphê và Giacôbê Hậu

Thứ Tư 2/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.12:24-13:5; Jn.12:44-50

Giáo Hội Hiện Thế:

Mầu Nhiệm Giáo Hội: Phải Chăng Mầu Nhiệm Giáo Hội liên quan tới Mầu Nhiệm Ba Ngôi?

Sống Thánh Chứng Nhân:

TĐVN – Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu

Thứ Ba 1/5/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.11:19-26; Jn.10:22-30

Giáo Hội Hiện Thế:

Mầu Nhiệm Giáo Hội: Phải Chăng Tự Bản Chất Giáo Hội là Một Mầu Nhiệm?

 Sống Thánh Chứng Nhân:

TĐVN – Thánh Augustino Schoeffler Đông

Thứ Hai 30/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.11:1-18; Jn.10:1-10

Giáo Hội Hiện Thế:

Mầu Nhiệm Giáo Hội: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Căn Nguyên Sống Đạo ở Vai Tṛ Là Con Thiên Chúa – Thiên Chúa là Cha

Chúa Nhật 29/4/2007

Tin Mừng Sự Sống 346 - CN IV Phục Sinh

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Đinh Đ́nh Vạn, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: ĐGH Biển Đức XVI - Sứ Điệp Ngày Thế Giới Cầu Cho Ơn Thiên Triệu 2006-2007

Sống Thánh Chứng Nhân: Phỏng Vấn kỷ niệm 32 Năm Quốc Biến 1975

 

 

TUẦN 3 PHỤC SINH: 22-28/4/2007

 

  Thứ Bảy 28/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.9:31-42; Jn.6:60-69

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Cuộc Sống Trần Gian: Tóm Kết và Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Tử Đạo Việt Nam: Ba Vị Khoan, Hiếu và Thành

Thứ Sáu 27/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.9:1-20; Jn.6:52-59

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Cuộc Sống Trần Gian: Đời Sống Công Khai quan trọng ra sao?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Tử Đạo Việt Nam: Laurensô Nguyễn Văn Hưởng

Thứ Năm 26/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.8:26-40; Jn.6:44-51

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Cuộc Sống Trần Gian: Tại Sao Thời Thơ Ấu và Ẩn Dật không rơ nét?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Canh Tân Sống Đạo: Bản Chất Sống Đạo Đích Thực

Thứ Tư 25/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.8:1-8; Jn.6:35-40

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Cuộc Sống Trần Gian: Phải Chăng Một Cuộc Sống B́nh Thường? (tiếp)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Canh Tân Sống Đạo: Hiện Tượng Sống Đạo Một Chiều

Thứ Ba 24/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.7:51-8:1; Jn.6:30-35

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Cuộc Sống Trần Gian: Phải Chăng Một Cuộc Sống B́nh Thường?

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Canh Tân Sống Đạo: Hiện Tượng Sống Đạo Đông Lạnh

Thứ Hai 23/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.6:8-15; Jn.6:22-29

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Cuộc Sống Trần Gian: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Canh Tân Sống Đạo: Hiện Tượng Sống Đạo Sôi Nổi

 Chúa Nhật 22/4/2007

Tin Mừng Sự Sống 345 - CN III Phục Sinh

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Hải Dương,CMC

Giáo Hội Hiện Thế: ĐGH Biển Đức XVI - kỷ niệm 2 năm được bầu làm Giáo Hoàng

Sống Thánh Chứng Nhân: ĐGH Biển Đức XVI - tác phẩm "Chúa Giêsu Nazaret"

 

 

TUẦN 2 PHỤC SINH: 16-21/4/2007

 

Thứ Bảy 21/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.6:1-7; Jn.6:16:21

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Lời Nhập Thể: Tóm Kết và Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

15 Kinh Nguyện Kính Chúa Kitô Bị Đánh Đ̣n: Kinh 14-15

Thứ Sáu 20/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.5:34-42;  Jn.6:1-15

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Lời Nhập Thể: Chúa Giêsu Kitô có thực là Lời Nhập Thể? (tiếp)

Sống Thánh Chứng Nhân:

15 Kinh Nguyện Kính Chúa Kitô Bị Đánh Đ̣n: Kinh 11-13

Thứ Năm 19/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.5:27-33;  Jn.3:31-36

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Lời Nhập Thể: Chúa Giêsu Kitô có thực là Lời Nhập Thể?

Sống Thánh Chứng Nhân:

15 Kinh Nguyện Kính Chúa Kitô Bị Đánh Đ̣n: Kinh 8-10

 Thứ Tư 18/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.5:17-26;  Jn.3:16-21

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Lời Nhập Thể: Nhập Thể thế nào?

Sống Thánh Chứng Nhân:

15 Kinh Nguyện Kính Chúa Kitô Bị Đánh Đ̣n: Kinh 5-7

Thứ Ba 17/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.4:32-37; Jn.3:7-15

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Lời Nhập Thể: Nhập Thể tại sao?

 Sống Thánh Chứng Nhân:

15 Kinh Nguyện Kính Chúa Kitô Bị Đánh Đ̣n: Kinh 2-4

Thứ Hai 16/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.4:23-31; Jn.3:1-8

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Lời Nhập Thể: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

15 Kinh Nguyện Kính Chúa Kitô Bị Đánh Đ̣n: Kinh 1

 

 

TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH: 8-15/4/2007

 

Chúa Nhật 15/4/2007

Tin Mừng Sự Sống 344 - CN II Phục Sinh Kính Chúa T́nh Thương

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Vũ Minh Nghiễm, CsSR

Giáo Hội Hiện Thế: Huấn dụ cuối cùng về Chúa T́nh Thương của ĐTC GPII

Sống Thánh Chứng Nhân: Người Tôi Tớ Chúa Gioan Phaolô II chuyển cầu chữa lành bệnh Parkinson cho một nữ tu

Thứ Bảy 14/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.4:13-21; Mk.16:9-15

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và Vinh Hiển: Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến cố Chúa Giêsu trước Ṭa Tổng Trấn  Philatô (tiếp)

 Thứ Sáu 13/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.4:1-12; Jn.21:1-14

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và Vinh Hiển: Tại sao Chúa Kitô cần phải đến thế gian lần thứ hai?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến cố Chúa Giêsu trước Ṭa Tổng Trấn  Philatô

(Hướng về Lễ Chúa T́nh Thương cuối Tuần Bát Nhật)

Thứ Năm 12/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.3:11-26; Lk.24:35-48

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và Vinh Hiển: Tại sao Chúa Kitô Phục Sinh c̣n ở lại thế gian 40 ngày?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến Cố Chúa Giêsu trước Ṭa Thượng Tế Caipha (tiếp)

Thứ Tư 11/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.3:1-10; Lk.24:13-35

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và Vinh Hiển: Làm sao biết được Chúa Kitô thực sự sống lại?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến Cố Chúa Giêsu trước Ṭa Thượng Tế Caipha

(Hướng về Lễ Chúa T́nh Thương cuối Tuần Bát Nhật)

 Thứ Ba 10/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.2:3â6-41;  Jn.20:11-18

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và Vinh Hiển: Chúa Giêsu Kitô xuống ngục tổ tông và sống lại ra sao?

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến Cố Chúa Giêsu Thống Khổ trong Vườn Cây Dầu

(Hướng về Lễ Chúa T́nh Thương cuối Tuần Bát Nhật)

Thứ Hai 9/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts.2:14,22-32; Mt.28:8-15

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh và Vinh Hiển: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến cố Chúa Giêsu Phục Sinh Huy Hoàng

Chúa Nhật 8/4/2007

Tin Mừng Sự Sống 343 - Thứ Sáu Tuần Thánh và CN Phục Sinh

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Vũ Minh Nghiễm, CsSR

Giáo Hội Hiện Thế: Huấn dụ Tam Nhật Phục Sinh cuối cùng của ĐTC GPII

Sống Thánh Chứng Nhân: Cảm Nghiệm của một diễn viên Hồi Giáo trong Phim Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kitô -  The Passion of Christ

 

 

TUẦN THÁNH: 1-7/4/2007

 

Thứ Bảy 7/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Tam Nhật Thánh

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô – Khổ Nạn và Tử Giá: Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử giá trên  Núi Sọ

 Thứ Sáu 6/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Is 52:13-53:12; Heb 4:14-16,5:7-9; Jn 18:1-19:42

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô – Khổ Nạn và Tử Giá: Nếu Chúa Kitô là Thiên Chúa th́ làm sao chết được? (tiếp)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Cuộc hành quyết tử nạn

Thứ Năm 5/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Ex 12:1-8, 11-14; 1Cor 11:23-26; Jn 13:1-15

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô – Khổ Nạn và Tử Giá: Nếu Chúa Kitô là Thiên Chúa th́ làm sao chết được?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến cố Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể

Thứ Tư 4/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Is.50:4-9; Mt.26:14-25

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô – Khổ Nạn và Tử Giá: Ai là thủ phạm chính trong việc sát hại Con Thiên Chúa?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến Cố Chúa Giêsu Rửa Chân cho các môn đệ

 Thứ Ba 3/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Is.49:1-6; Jn.13:21-33

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô – Khổ Nạn và Tử Giá: Tại sao dân Do Thái muốn giết Chúa Giêsu Kitô?

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến Cố Chúa Giêsu tiến vào Thánh Thánh Giêrusalem

Thứ Hai 2/4/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Is.42:1-7; Jn.12:1-11

Giáo Hội Hiện Thế:

Chúa Giêsu Kitô – Khổ Nạn và Tử Giá: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến cố Chúa Giêsu được xức dầu thơm ở Bêthania

Chúa Nhật 1/4/2007

Tin Mừng Sự Sống 342 - CN Lễ Lá mở màn Tuần Thánh

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Đức Thiệp, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Sứ Điệp cho Đường Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh cuối cùng của ĐTC GPII

Sống Thánh Chứng Nhân: Phỏng vấn Lm Giới Trẻ nhân Ngày Giới Trẻ Thế Giới XII

 

 

MÙA CHAY: Tuần Năm 26-31/3/2007

 

Thứ Bảy 31/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Ez.37:21-28;  Jn.11:45-57

Giáo Hội Hiện Thế:

Con người được tạo dựng và sa ngă: Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Hy Sinh cầu cho tội nhân Cải Thiện Đời Sống: Hy sinh có thể làm cho tội nhân cải thiện như thế nào?  (tiếp)

Thứ Sáu 30/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Jer.20:10-13;  Jn.10:31-42

Giáo Hội Hiện Thế:

Con người được tạo dựng và sa ngă: Tại sao Thiên Chúa không ngăn chặn nguyên tội?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Hy Sinh cầu cho tội nhân Cải Thiện Đời Sống: Hy sinh có thể làm cho tội nhân cải thiện như thế nào?  (tiếp)

Thứ Năm 29/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gn.17:3-9; Jn.8:51-59

Giáo Hội Hiện Thế:

Con người được tạo dựng và sa ngă: Nguyên tội được truyền lại như thế nào?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Hy Sinh cầu cho tội nhân Cải Thiện Đời Sống: Hy sinh có thể làm cho tội nhân cải thiện như thế nào?

Thứ Tư 28/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Dan 3:14-20,91-92,95;  Jn.8:31-42

Giáo Hội Hiện Thế:

Con người được tạo dựng và sa ngă: Sự dữ từ đâu mà có?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Hy Sinh cầu cho tội nhân Cải Thiện Đời Sống: Hy sinh khác với cải thiện ra sao?

 Thứ Ba 27/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Num. 21:4-9;  Jn.8:21-30

Giáo Hội Hiện Thế:

Con người được tạo dựng và sa ngă: Con Người là tột đỉnh của việc tạo dựng ở chỗ nào?

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Hy Sinh cầu cho tội nhân Cải Thiện Đời Sống: Hy sinh là ǵ?

Thứ Hai 26/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Lễ Mẹ Thai Lời (thay Chúa Nhật 25/3)

Giáo Hội Hiện Thế:

Con người được tạo dựng và sa ngă: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Mẹ Maria trước Biến Cố Truyền Tin Lời Nhập Thể 

Chúa Nhật 25/3/2007

Tin Mừng Sự Sống 341 - CN V Mùa Chay và Lễ Mẹ Thai Lời

Phụng Vụ Lời Chúa: Lm Nguyễn Đức Thiệp, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Tông Huấn mới về "Bí Tích Yêu Thương" của ĐTC Biển Đức XVI

Sống Thánh Chứng Nhân: Người Con Gái Hoang Đàng

 

 

MÙA CHAY: Tuần Bốn 19-24/3/2007

 

 Thöù Baûy 24/3/2007

Phuïng Vuï Lôøi Chuùa: Jer.11:18-20; Jn.7:40-53

Giaùo Hoäi Hieän Theá:

Thieân Chuùa Taïo Döïng Trôøi Ñaát: Thaâm Tín Soáng Ñaïo

Soáng Thaùnh Chöùng Nhaân:

Söù Ñieäp Fatima – Caûi Thieän Ñôøi Soáng: Caûi Thieän Caùch Naøo? – Caàu Nguyeän (tieáp)

Thöù Saùu 23/3/2007

Phuïng Vuï Lôøi Chuùa: Wis.2:1,12-22; Jn.7:1-2,10,25-30

Giaùo Hoäi Hieän Theá:

Thieân Chuùa Taïo Döïng Trôøi Ñaát: Vieäc Taïo Döïng Söï Döơ?

Soáng Thaùnh Chöùng Nhaân:

Söù Ñieäp Fatima – Caûi Thieän Ñôøi Soáng: Caûi Thieän Caùch Naøo? – Caàu Nguyeän

Thöù Naêm 22/3/2007

Phuïng Vuï Lôøi Chuùa: Ex.32:7-14; Jn.5:31-47

Giaùo Hoäi Hieän Theá:

Thieân Chuùa Taïo Döïng Trôøi Ñaát: Vieäc Taïo Döïng Toát Ñeïp!

Soáng Thaùnh Chöùng Nhaân:

Söù Ñieäp Fatima – Caûi Thieän Ñôøi Soáng: Caûi Thieän Caùch Naøo? – Laơnh Nhaän Bí Tích (tieáp)

 Thöù Tö 21/3/2007

Phuïng Vuï Lôøi Chuùa: Is.49:8-15; Jn.5:17-30

Giaùo Hoäi Hieän Theá:

Thieân Chuùa Taïo Döïng Trôøi Ñaát: Noäi Dung Vieäc Taïo Döïng

Soáng Thaùnh Chöùng Nhaân:

Söù Ñieäp Fatima – Caûi Thieän Ñôøi Soáng: Caûi Thieän Caùch Naøo? – Laơnh Nhaän Bí Tích

Thöù Ba 20/3/2007

Phuïng Vuï Lôøi Chuùa: Ez.47:1-9,12; Jn.5:1-3,5-16

Giaùo Hoäi Hieän Theá:

Thieân Chuùa Taïo Döïng Trôøi Ñaát: Muïc Ñích Vieäc Taïo Döïng

 Soáng Thaùnh Chöùng Nhaân:

Söù Ñieäp Fatima – Caûi Thieän Ñôøi Soáng: Caûi Thieän Caùch Naøo? – Traùnh Ḍp Toäi

Thöù Hai 19/3/2007

Phuïng Vuï Lôøi Chuùa: Leă Thaùnh Giuse

Giaùo Hoäi Hieän Theá:

Thieân Chuùa Taïo Döïng Trôøi Ñaát: Caûm Nghieäm Nhaân Sinh

Soáng Thaùnh Chöùng Nhaân:

Söù Ñieäp Fatima – Caûi Thieän Ñôøi Soáng: Caûi Thieän Caùch Naøo? – Nhaän Loăi

Chúa Nhật 18/3/2007

Tin Mừng Sự Sống 340 - CN IV Mùa Chay

Phụng Vụ Lời Chúa: Phó Tế Vĩnh Viễn Nguyễn Hồi Linh

Giáo Hội Hiện Thế: Thông Báo sau Tuần Viếng Thăm VN của Phái Đoàn Ṭa Thánh

Sống Thánh Chứng Nhân: Người Khách Nửa Đêm Về Sáng

 

 

MÙA CHAY: Tuần Ba 11-17/3/2007

 

Thứ Bảy 17/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Hos.6:1-6; Lk.18:9-14

Giáo Hội Hiện Thế:

Thiên Chúa Duy Nhất là Cha Toàn Năng: Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Cải Thiện Những Ǵ? – Vô Ơn (tiếp)

 Thứ Sáu 16/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Hos.14:2-10;  Mk.12:28-34

Giáo Hội Hiện Thế:

Thiên Chúa Duy Nhất là Cha Toàn Năng: Thiên Chúa Toàn Năng

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Cải Thiện Những Ǵ? – Vô Ơn

Thứ Năm 15/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Jer.7:23-28; Lk.11:14-23

Giáo Hội Hiện Thế:

Thiên Chúa Duy Nhất là Cha Toàn Năng: Thiên Chúa Là Cha

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Cải Thiện Những Ǵ? – Tự Ái (tiếp)

Thứ Tư 14/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Dn.4:1,5-9; Mt.5:17-19

Giáo Hội Hiện Thế:

Thiên Chúa Duy Nhất là Cha Toàn Năng: Thiên Chúa Ba Ngôi

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Cải Thiện Những Ǵ? – Tự Ái

 Thứ Ba 13/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa Dn.3:25,34-43; Mt.18:21-35

Giáo Hội Hiện Thế:

Thiên Chúa Duy Nhất là Cha Toàn Năng: Thiên Chúa Duy Nhất

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống Cải Thiện Những Ǵ? – Ư Riêng (tiếp)

Thứ Hai 12/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 2Kgs.5:1-15; Lk.4:24-30

Giáo Hội Hiện Thế:

Thiên Chúa Duy Nhất là Cha Toàn Năng: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Cải Thiện Những Ǵ? – Ư Riêng

 Chúa Nhật 11/3/2007

Tin Mừng Sự Sống 339 - CN III Mùa Chay

Phụng Vụ Lời Chúa: Phó Tế Vĩnh Viễn Nguyễn Văn Phước

Giáo Hội Hiện Thế: Vuệc đập phá bức tượng Mẹ Sầu Bi ở Giáo Phận Phát Diệm

Sống Thánh Chứng Nhân: Khóa Đồng Hành Emmau II của các vị linh mục Việt Nam

 

 

MÙA CHAY: Tuần Hai 4-10/3/2007

 

 Thứ Bảy 10/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Mi.7:14-15,18-20; Lk.15:1-3,11-32

Giáo Hội Hiện Thế:

Con Người Đáp Ứng Thần Linh: Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Ở Chỗ Nào? – cho bằng ở chỗ nhận biết t́nh yêu Thiên Chúa

Thứ Sáu 9/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gen.37:3-4,12-13,17-28; Mt.21:33-43,45-46

Giáo Hội Hiện Thế:

Con Người Đáp Ứng Thần Linh: Đức Tin Hiệp Thông

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Ở Chỗ Nào? – không phải ở chỗ trở nên công chính

Thứ Năm 8/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Jer.17:5-10; Lk.16:19-31

Giáo Hội Hiện Thế:

Con Người Đáp Ứng Thần Linh: Đức Tin Cứu Độ

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Ở Chỗ Nào? – cho bằng ở chỗ làm theo ư Chúa

Thứ Tư 7/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Jer.18:18-20; Mt.20:17-28

Giáo Hội Hiện Thế:

Con Người Đáp Ứng Thần Linh: Đức Tin Phú Bẩm

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Ở Chỗ Nào? – không phải ở chỗ làm lành…

Thứ Ba 6/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa Is.1:10,16-20;  Mt.23:1-12

Giáo Hội Hiện Thế:

Con Người Đáp Ứng Thần Linh: Đức Tin Tuân Phục

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Ở Chỗ Nào? – cho bằng ở chỗ sợ tội

Thứ Hai 5/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Dan.9:4-10; Lk.6:36-38

Giáo Hội Hiện Thế:

Con Người Đáp Ứng Thần Linh: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Ở Chỗ Nào? – Không phải ở chỗ sạch tội…

Chúa Nhật 4/3/2007

Tin Mừng Sự Sống 338 - CN II Mùa Chay

Phụng Vụ Lời Chúa: Phó Tế Vĩnh Viễn Nguyễn Hồi Linh

Giáo Hội Hiện Thế: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật II Mùa Chay năm C của ĐTC GPII

Sống Thánh Chứng Nhân: "Những Thiên Thần Khù Khờ"

 

 

 MÙA CHAY: Tuần Một 25/2-3/3/2007

 

  Thứ Bảy 3/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Dt.26:16-19;  Mt.5:43-48

Giáo Hội Hiện Thế:

Thánh Kinh: Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Tại Sao? – Lư Do Thứ Ba (tiếp)

Thứ Sáu 2/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Ez.18:21-28;  Mt.5:20-26

Giáo Hội Hiện Thế:

Thánh Kinh: 3 Tiêu Chuẩn Dẫn Giải

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Tại Sao? – Lư Do Thứ Ba

Thứ Năm 1/3/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Est.C:12,14-16,23-25;  Mt.7:7-12

Giáo Hội Hiện Thế:

Thánh Kinh: Cựu Ước và Tân Ước

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Tại Sao? – Lư Do Thứ Hai (tiếp)

Thứ Tư 28/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Jon.3:1-10; Lk.11:29-32

Giáo Hội Hiện Thế:

Thánh Kinh: Sổ Bộ

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Tại Sao? – Lư Do Thứ Hai

Thứ Ba 27/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Is.55:10-11; Mt.6:7-15

Giáo Hội Hiện Thế:

Thánh Kinh: Linh Ứng

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Tại Sao? – Lư Do Thứ Nhất (tiếp)

Thứ Hai 26/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Lv.19:1-2, 11-18; Mt.25:31-46

Giáo Hội Hiện Thế:

Thánh Kinh: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cải Thiện Đời Sống: Tại Sao? – Lư Do Thứ Nhất

Chúa Nhật 25/2/2007

Tin Mừng Sự Sống 337 - CN I Mùa Chay

Phụng Vụ Lời Chúa: Phó Tế Vĩnh Viễn Nguyễn Lộc

Giáo Hội Hiện Thế: Sứ Điệp Mùa Chay 2007 của ĐTC Biển Đức XVI

Sống Thánh Chứng Nhân: Dân Chúa - Nguyệt San Công Giáo hải ngoại đầu tiên mừng 30 năm

 

 

MÙA CHAY: 4 Ngày Đầu 21-24/2/2007

 

 Thứ Bảy 24/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Is.58:9-14; Lk.5:27-32

Giáo Hội Hiện Thế:

Việc Lưu Truyền Mạc Khải của Thiên Chúa: Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima: Cải Thiện Đời Sống – V ấn Đề Xúc Phạm

Thứ Sáu 23/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Is.58:1-9; Mt.9:14-15

Giáo Hội Hiện Thế:

Việc Lưu Truyền Mạc Khải của Thiên Chúa: Thánh Truyền từ Mạc Khải Thần Linh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima: Cải Thiện Đời Sống – Chủ Thể Xúc Phạm

Thứ Năm 22/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Dt.30:15-20; Lk.9:22-25

Giáo Hội Hiện Thế:

Việc Lưu Truyền Mạc Khải của Thiên Chúa: Thánh Truyền với tục truyền và Thánh Kinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima: Cải Thiện Đời Sống – Đối Tượng Xúc Phạm

Thứ Tư 21/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Lễ Tro

Giáo Hội Hiện Thế:

Việc Lưu Truyền Mạc Khải của Thiên Chúa: Trọng tâm và cách thức

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima: Cải Thiện Đời Sống – Mệnh Lệnh Chính Yếu

 

 

Tuần 7 Thường Niên Hậu Giáng Sinh 18-20/2/2007

 

Thứ Ba 20/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Sir.2:1-11; Jas.4:1-10;  Mk.9:30-37

Giáo Hội Hiện Thế:

Việc Lưu Truyền Mạc Khải của Thiên Chúa: Bản chất, danh xưng và mục đích

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima: Tôn Sùng Mẫu Tâm – Ư Nghĩa Thánh Mẫu

Thứ Hai 19/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa – Sir (Huấn Ca) 1:1-10; Jas.3:13-18; Mk.9:14-29

Giáo Hội Hiện Thế:

Việc Lưu Truyền Mạc Khải của Thiên Chúa: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima: Tôn Sùng Mẫu Tâm - Ư Định Thần Linh

Chúa Nhật 18/2/2007

Tin Mừng Sự Sống 336 - CN VII Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh và Đầu Xuân Đinh Hợi

Phụng Vụ Lời Chúa: Cha Đặng Minh Trân, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: Biến Cố và Lư Do Ṭa Thánh tiếp Thủ Tướng Việt Nam ngày 25/1/2007

Sống Thánh Chứng Nhân: Cuộc Đời Bốn Mùa của Người Tông Đồ Ném Đá Dấu Tay

 

 

Tuần 6 Thường Niên Hậu Giáng Sinh 11-17/2/2007

 

  Thứ Bảy 17/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.11:1-7; Jas.3:1-10; Mk.9:2-13

Giáo Hội Hiện Thế:

Việc Mạc Khải của Thiên Chúa: Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cầu Kinh Mân Côi cho phần rỗi các linh hồn

Thứ Sáu 16/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gn.11:1-9; Jas.2:14-24,26; Mk.8:34-9:1

Giáo Hội Hiện Thế:

Việc Mạc Khải của Thiên Chúa: Kết thúc

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cầu Kinh Mân Côi “cho ḥa b́nh thế giới”

Thứ Năm 15/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gn.9:1-13; Jas.2:1-9; Mk.8:27-33

Giáo Hội Hiện Thế:

Việc Mạc Khải của Thiên Chúa: Tiến tŕnh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cầu Kinh Mân Côi “hằng ngày”

Thứ Tư 14/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gn.8:6-13,20-22;  Jas.1:19-27;  Mk.8:22-26

Giáo Hội Hiện Thế:

Việc Mạc Khải của Thiên Chúa: Tâm điểm và tột đỉnh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima – Cầu Kinh (chứ không phải Đọc Kinh) Mân Côi

 Thứ Ba 13/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gn.6:5-8; 7:1-5,10; Jas.1:12-18; Mk.8:14-21

Giáo Hội Hiện Thế:

Việc Mạc Khải của Thiên Chúa: Bản chất và mục đích

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Phaolô Lê Văn Lộc Tử Đạo

Thứ Hai 12/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa - Gn.4:1-15,25; Jas.1:1-11; Mk.8:11-13

Giáo Hội Hiện Thế:

Việc Mạc Khải của Thiên Chúa: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Sứ Điệp Fatima - Linh Đạo Cứu Độ

Chúa Nhật 11/2/2007

Tin Mừng Sự Sống 335 - CN VI Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh và Lễ Mẹ Lộ Đức

Phụng Vụ Lời Chúa: Cha Đặng Minh Trân, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTCGPII - Linh Địa Thánh Mẫu Mẹ Lộ Đức

Sống Thánh Chứng Nhân: Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam Hoa Kỳ

 

 

Tuần 5 Thường Niên Hậu Giáng Sinh 4-10/2/2007

 

Thứ Bảy 10/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gn.3:9-24; 1Kgs.12:26-32, 13:33-34; Mk.8:1-10

Giáo Hội Hiện Thế:

Khả Năng của Con Người Nhận Biết Thiên Chúa: Thâm Tín Sống Đạo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Bí Mật Fatima: Dự Án Cứu Độ

 Thứ Sáu 9/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gn.3:1-8; 1Kgs.11:29-32; 12:19; Mk.7:31-37

Giáo Hội Hiện Thế:

Khả Năng của Con Người Nhận Biết Thiên Chúa: Tóm kết

Sống Thánh Chứng Nhân:

Bí Mật Fatima: Phần thứ ba

 Thứ Năm 8/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gn.2:18-25; 1Kgs.11:4-13; Mk.7:24-30

Giáo Hội Hiện Thế:

Khả Năng của Con Người Nhận Biết Thiên Chúa: Con người không thể nhận biết Thiên Chúa ở chỗ nào?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Bí Mật Fatima: Phần một và phần hai

Thứ Tư 7/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gn.2:5-9,15-17; 1Kgs.10:1-10;  Mk.7:14-23

Giáo Hội Hiện Thế:

Khả Năng của Con Người Nhận Biết Thiên Chúa: Con người có thể nhận biết Thiên Chúa ở chỗ nào?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến Cố Fatima – Dấu Hiệu Cứu Độ liên quan tới Thiếu Nhi Fatima

 Thứ Ba 6/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Gn.1:20-2:4; 1Kgs.8:22-23,27-30; Mk.7:1-13

Giáo Hội Hiện Thế:

Khả Năng của Con Người Nhận Biết Thiên Chúa: Con người nhận biết Thiên Chúa bằng cách nào?

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến Cố Fatima – Dấu Hiệu Cứu Độ liên quan tới Sứ Điệp Fatima

Thứ Hai 5/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa - Gn.1:1-19; 1Kgs.8:1-7,9-13; Mk.6:53-56

Giáo Hội Hiện Thế:

Khả Năng của Con Người Nhận Biết Thiên Chúa: Cảm Nghiệm Nhân Sinh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Biến Cố Fatima – Dấu Hiệu Cứu Độ liên quan tới Bí Mật Fatima

Chúa Nhật 4/2/2007

Tin Mừng Sự Sống 334 - CN V Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

Phụng Vụ Lời Chúa: Cha Nguyễn Quốc Tuấn, SDB

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTCBĐXVI - Lễ Mẹ Dâng Con với Đời Tận Hiến Tu Tŕ

Sống Thánh Chứng Nhân: ĐTCBĐXVI - Vấn Đề Giải Hôn và Sự Thật về Hôn Nhân

 

 

Tuần 4 Thường Niên Hậu Giáng Sinh 28/1-3/2/2007

 

 Thứ Bảy 3/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.13:15-17,20-21; 1Kgs.3:4-13; Mk.6:30-34

Giáo Hội Hiện Thế:

Giáo Lư của Giáo Hội Công Giáo: Nội dung và bố cục

Sống Thánh Chứng Nhân:

Fatima Chân Trời Cứu Độ: Dấu Hiệu Cứu Độ liên quan đến Chứng Từ Lịch Sử Giáo Hội và Thế Giới

Thứ Sáu 2/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Lễ Đức Mẹ Dâng Con

Giáo Hội Hiện Thế:

Giáo Lư của Giáo Hội Công Giáo:  Con người làm sao biết được ư định Thiên Chúa muốn tạo dựng nên  họ?  

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Gioan Théophane VÉNARD VEN

 Thứ Năm 1/2/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.12:18-19,21-24; 1Kgs.2:1-4,10-12; Mk.6:7-13

Giáo Hội Hiện Thế:

Giáo Lư của Giáo Hội Công Giáo: Ư Định Tạo Dựng của Thiên Chúa là ǵ và được Ngài bày tỏ ra sao?

Sống Thánh Chứng Nhân:

Fatima Chân Trời Cứu Độ: Dấu Hiệu Cứu Độ liên quan đến Chứng Từ Lịch Sử Giáo Hội và Thế Giới

Thứ Tư 31/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.12:4-7,11-15; 2Sam.24:2,9-17; Mk.6:1-6

Giáo Hội Hiện Thế:

Giáo Lư của Giáo Hội Công Giáo: Cảm Nghiệm Nhân Sinh Về Nguồn Thần Linh

Sống Thánh Chứng Nhân:

Fatima Chân Trời Cứu Độ: Dấu Hiệu Cứu Độ

Thứ Ba 30/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.12:1-4; 2Sam.18:9-10,14,24-25,30-19:3; Mk.5:21-43

Giáo Hội Hiện Thế:

Giáo Lư của Giáo Hội Công Giáo: Nguồn Gốc, Mục Đích và Tính Cách

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Tử Đạo Việt Nam Tôma Khuông

Thứ Hai 29/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa Heb.11:32-40; 2Sam.15:13-14,30;16:5-13; Mk.5:1-20

Giáo Hội Hiện Thế:

Giáo Lư của Giáo Hội Công Giáo: Học Hỏi Giáo Lư là Việc Khẩn Thiết

Sống Thánh Chứng Nhân:

Fatima Chân Trời Cứu Độ: Tổng Quan

Chúa Nhật 28/1/2007

Tin Mừng Sự Sống 333 - CN IV Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

Phụng Vụ Lời Chúa: Cha Nguyễn Quốc Tuấn, SDB

Giáo Hội Hiện Thế: Tiến Tŕnh Hiệp Nhất Kitô Giáo - Thành Đạt tới đâu?

Sống Thánh Chứng Nhân: Ḍng Don Bosco

 

 

Tuần 3 Thường Niên Hậu Giáng Sinh 21-27/1/2007

 

Thứ Bảy 27/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.11:1-2,8-19; 2Sam.12:1-7,10-17; Mk.4:35-41

Giáo Hội Hiện Thế:

Thẩm Định Tân Niên về T́nh H́nh Thế Giới 2006 của ĐTC BĐXVI: T́nh H́nh Chính Trị ở Âu Châu    

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tiến Tŕnh Đại Kết Kitô Giáo: Với Cộng Đồng Tin Lành Phần Lan và Á Căn Đ́nh

Thứ Sáu 26/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.10:32-39; 2Sam.11:1-4,5-10,13-17; Mk.4:26-34

Giáo Hội Hiện Thế:

Thẩm Định Tân Niên về T́nh H́nh Thế Giới 2006 của ĐTC BĐXVI: T́nh H́nh Chính Trị ở Á Châu       

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Timôthêu và Titô

  Thứ Năm 25/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Lễ Kính Thánh Phaolô Trở Lại

Giáo Hội Hiện Thế:

Thẩm Định Tân Niên về T́nh H́nh Thế Giới 2006 của ĐTC BĐXVI: T́nh H́nh Chính Trị ở Mỹ Châu  

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tiến Tŕnh Đại Kết Kitô Giáo với Cộng Đồng Hiệp Thông Anh Giáo

Thứ Tư 24/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.10:11-18; 2Sam.7:4-17; Mk.4:1-20

Giáo Hội Hiện Thế:

Thẩm Định Tân Niên về T́nh H́nh Thế Giới 2006 của ĐTC BĐXVI: T́nh H́nh Chính Trị ở Phi Châu    

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tiến Tŕnh Đại Kết Kitô Giáo với Liên Hiệp Luthêrô Thế Giới và Hội Đồng Methodist Thế Giới

Thứ Ba 23/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.10:1-10; 2Sam.6:12-15,17-19; Mk.3:31-35

Giáo Hội Hiện Thế:

Thẩm Định Tân Niên về T́nh H́nh Thế Giới 2006 của ĐTC BĐXVI: Các yếu tố tích cực  

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Tiến Tŕnh Đại Kết Kitô Giáo với Giáo Hội Chính Thống Giáo Constantinopli Thổ Nhĩ Kỳ

Thứ Hai 22/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa Heb.9:15,24-28; 2Sam.5:1-7,10; Mk.3:22-30

Giáo Hội Hiện Thế:

Thẩm Định Tân Niên về T́nh H́nh Thế Giới 2006 của ĐTC BĐXVI: Các vấn đề quan ngại  

Sống Thánh Chứng Nhân:

Hai Thánh Tử Đạo Việt Nam: Federich Tế và Alonsô Đậu

Chúa Nhật 21/1/2007

Tin Mừng Sự Sống 332 - CN III Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

Phụng Vụ Lời Chúa: Cha Cao Vũ Nghi, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC BĐXVI - Thẩm Định Tất Niên về Giáo Triều của ngài trong năm 2006

Sống Thánh Chứng Nhân: Làm sao để giải quyết vấn đề Iraq theo chiều hướng Kitô Giáo?

 

 

Tuần 2 Thường Niên Hậu Giáng Sinh 14-20/1/2007

 

Thứ Bảy 20/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.9:2-3,11-14; 1Sam.1:1-4,11-12,19,23-27; Mk.3:20-21

Giáo Hội Hiện Thế:

Thẩm Định Tất Niên 2006 của ĐTC BĐXVI: Chuyến Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ - “bày tỏ niềm trân trọng của tơi đối với Đạo Hồi”

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria - Chúa Giêsu với Các Tông Đồ về Mẹ Maria

  Thứ Sáu 19/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.8:6-13; 1Sam.24:3-21; Mk.3:13-19

Giáo Hội Hiện Thế:

Thẩm Định Tất Niên 2006 của ĐTC BĐXVI: Tông Du Đức Quốc - “làm sáng tỏ vấn đề về ‘Thiên Chúa’” liên quan tới đối thoại      

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria- Chúa Giêsu với Tiền Hô Gioan Tẩy Giả trong tù

Thứ Năm 18/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.7:25-8:6; 1Sam.18:6-9;19:1-7; Mk.3:7-12

Giáo Hội Hiện Thế:

Thẩm Định Tất Niên 2006 của ĐTC BĐXVI: Tông Du Đức Quốc - “làm sáng tỏ vấn đề về ‘Thiên Chúa’” liên quan tới linh mục

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Chúa Giêsu làm các phép lạ

 Thứ Tư 17/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.7:1-3,15-17; 1Sam.17:32-33,37,40-51; Mk.3:1-6

Giáo Hội Hiện Thế:

Thẩm Định Tất Niên 2006 của ĐTC BĐXVI: Chuyến Tông Du Tây Ban Nha - Một Cuộc Tra Vấn Về Ư Nghĩa Con Người

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Chúa Giêsu ở tiệc Cưới Cana

Thứ Ba 16/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.6:10-20; 1Sam.16:1-13; Mk.2:23-28

Giáo Hội Hiện Thế:

Thẩm Định Tất Niên 2006 của ĐTC BĐXVI: Chuyến Tông Du Balan - Một Cảm Nghiệm Về Cơng Giáo Tính

 Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Chúa Giêsu về thăm Nazarét

Thứ Hai 15/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa Heb.5:1-10; 1Sam.15:16-23; Mk.2:18-22

Giáo Hội Hiện Thế:

Thẩm Định Tất Niên 2006 của ĐTC BĐXVI: Nhập Đề

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Chúa Giêsu trong hoang địa

Chúa Nhật 14/1/2007

Tin Mừng Sự Sống 331 - CN II Mùa Thường Niên Hậu Giáng Sinh

Phụng Vụ Lời Chúa: Cha Cao Vũ Nghi, CMC

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC BĐXVI - Sứ Điệp "Gia Đ́nh Di Dân" cho Ngày Thế Giới Di Dân và Tị Nạn 14/1/2007

Sống Thánh Chứng Nhân: Linh Đạo Thơ Ấu Thiêng Liêng nơi thành phần hậu tiệc cưới Cana

 

 

Tuần 1 Thường Niên Hậu Giáng Sinh 8-13/1/2007

 

 Thứ Bảy 13/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.4:12-16;  1Sam.9:1-4,17-19;10:1 và Mk.2:1-12

Giáo Hội Hiện Thế:

Sứ Điệp Di Dân 2007 của ĐTC BĐXVI - “Gia Đ́nh Di Dân” (tiếp)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Tử Đạo Việt Nam: 3 Thánh Phạm Trọng Khảm, Phạm Trọng Tả và Phạm Trọng Th́n

 Thứ Sáu 12/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.4:1-5,11; 1Sam.8:4-7,10-22 và Mk.2:1-12

Giáo Hội Hiện Thế:

Sứ Điệp Di Dân 2006 của ĐTC BĐXVI - “Gia Đ́nh Di Dân”     

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria- Ba Năm Cuối Cùng ở Nazarét với Mẹ

 Thứ Năm 11/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.3:7-14; 1Sam.4:1-11 và Mk.1:40-45

Giáo Hội Hiện Thế:

Sứ Điệp Di Dân 2006 của ĐTC BĐXVI - “Di Dân, Một Dấu Chỉ Thời Đại” (tiếp)

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Bắt Chước Sống Con Mẹ

Thứ Tư 10/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.2:14-18; 1Sam.3:1-10,19-20 và Mk.1:29-39

Giáo Hội Hiện Thế:

Sứ Điệp Di Dân 2006 của ĐTC BĐXVI - “Di Dân, Một Dấu Chỉ Thời Đại”

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Bạn Thánh Giuse - Những Ngày Cuối Đời và Sau Khi Qua Đời

Thứ Ba 9/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Heb.2:5-12; 1Sam.1:9-20 và Mk.1:21-28

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Học Hỏi với Chúa Giêsu ở Nazarét

Giáo Hội Hiện Thế:

Sứ Điệp Di Dân 2005 của ĐTC GPII – “Vấn Đề Hội Nhập Liên Văn Hóa” (tiếp)

Thứ Hai 8/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa:  Huấn Từ Truyền Tin Lễ Chúa Chịu Rửa 7/1/2007 của ĐTC BĐXVI

Giáo Hội Hiện Thế:

Sứ Điệp Di Dân 2005 của ĐTC GPII – “Vấn Đề Hội Nhập Liên Văn Hóa”

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

 

 

Những Ngày tới Lễ Hiển Linh 2/1-7/1/2007

 

Chúa Nhật 7/1/2007

Tin Mừng Sự Sống 330 - CN Lễ Hiển Linh 7/1 và Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa 8/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Cha Nguyễn Uy Sĩ

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC Gioan Phaolô II - Ư Nghĩa Chúa Chịu Phép Rửa

Sống Thánh Chứng Nhân: ĐTC BĐXVI - Ư Nghĩa Ba Vua với Giới Trẻ hiện đại

 Thứ Bảy 6/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Jn.5:5-13 và Jn.1:7-11

Giáo Hội Hiện Thế:

Sứ Điệp Ḥa B́nh 2007 của ĐTC BĐXVI - Giáo Hội bảo đảm cho tính cách siêu việt của con người

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: T́m được Thiếu Nhi Giêsu trong Đền Thờ

Thứ Sáu 5/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Jn.3:11-21 và Jn.1:43-51

Giáo Hội Hiện Thế:

Sứ Điệp Ḥa B́nh 2007 của ĐTC BĐXVI - Các thứ nhân quyền và tổ chức quốc tế

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Thánh Gia trở về sống ở Nazarét

Thứ Năm 4/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Jn.3:7-10 và Jn.1:35-42

Giáo Hội Hiện Thế:

Sứ Điệp Ḥa B́nh 2007 của ĐTC BĐXVI - Những quan niệm giảm thiểu về con người

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Thánh Gia lưu ngụ ở Ai Cập

Thứ Tư 3/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Jn.2:29-3:6 và Jn.1:29-34

Giáo Hội Hiện Thế:

Sứ Điệp Ḥa B́nh 2007 của ĐTC BĐXVI - Quyền B́nh Đẳng Tự Nhiên giữa Tất Cả Mọi Người       

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Thánh Gia lánh nạn sang Ai Cập

Thứ Ba 2/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Jn.2:22-28 và Jn.1:19-28

Giáo Hội Hiện Thế:

Sứ Điệp Ḥa B́nh 2007 của ĐTC BĐXVI - Quyền sống và tự do tôn giáo

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: với BaVương Gia Đạo Sĩ Đông Phương

 

 

Tuần Bát Nhật từ Lễ Giáng Sinh 25/12/2006-1/1/2007

 

Thứ Hai 1/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Bài Giảng của ĐTC BĐXVI cho Lễ Mẹ Thiên Chúa 2006

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Người Nữ được tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa từ thuở đời đời

Giáo Hội Hiện Thế:

Sứ Điệp Ḥa B́nh 2007 của ĐTC BĐXVI - Con người và ḥa b́nh: tặng ân và tác vụ

Chúa Nhật 31/12/2006

Tin Mừng Sự Sống 329 - CN Lễ Thánh Gia 31/12/2006 và Lễ Mẹ Thiên Chúa 1/1/2007

Phụng Vụ Lời Chúa: Cha Nguyễn Uy Sĩ

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC Biển Đức XVI - Sứ Điệp Ḥa B́nh 1/1/2007

Sống Thánh Chứng Nhân: Thánh Gia và vấn đề giải quyết trục trặc đời sống vợ chồng

Thứ Bảy 30/12

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Jn.2:12-17 và Lk.2:36-40

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Hài Nhi Giêsu chịu phép cắt b́ (tiếp)

Giáo Hội Hiện Thế:

HĐGM Mỹ Châu: Gia Đ́nh - “Tin Mừng” cho toàn thế giới

Thứ Sáu 29/12

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Jn.2:3-11 và Lk.2:22-35

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Hài Nhi Giêsu chịu phép cắt b́

Giáo Hội Hiện Thế:

HĐGM Mỹ Châu: Gia Đ́nh - Muối đất, ánh sáng thế gian

 Thứ Năm 28/12

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Jn.1:5, 2:2 và Mt.2:13-18

Sống Thánh Chứng Nhân: Mục Đồng viếng thăm Chúa Giáng Sinh (tiếp)

Truyện về Mẹ Maria:

Giáo Hội Hiện Thế:

HĐGM Mỹ Châu: Gia Đ́nh - Một cung thánh của sự sống

  Thứ Tư 27/12

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Jn.1:1-4 và  Jn.20:2-8

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Mục Đồng viếng thăm Chúa Giáng Sinh

Giáo Hội Hiện Thế:

HĐGM Mỹ Châu: Gia Đ́nh - Giáo Hội trong nhà hay “Giáo Hội tại gia”

Thứ Ba 26/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Acts 6:8-10;7:54-59 và Mt.10:17-22

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Hạ Sinh Lời Nhập Thể (tiếp)

Giáo Hội Hiện Thế:

HĐGM Mỹ Châu: Hỡi Các Gia Đ́nh, hăy trở nên những ǵ ḿnh là

Thứ Hai 25/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Bài Giảng Lễ Đêm Giáng Sinh 2003 của ĐTC GPII

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Hạ Sinh Lời Nhập Thể

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: Sứ Điệp Giáng Sinh năm 2002

 

 

Tuần Bát Nhật trước Lễ Giáng Sinh 17-24/12/2006

 

 Chúa Nhật 24/12/2006

Tin Mừng Sự Sống 328 - Chúa Nhật IV Mùa Vọng và Đại Lễ Giáng Sinh

Phụng Vụ Lời Chúa: Cha Nguyễn Huy Chương, CMC

Sống Thánh Chứng Nhân: Linh Đạo Thơ Ấu Thiêng Liêng - Đến với Chúa như Trẻ Nhỏ

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC Biển Đức XVI - Dọn Mừng Chúa Giáng Sinh

Thứ Bảy 23/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Mal.3:1-4,23-24 và Lk.1:57-66

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Sửa soạn cho ngày hạ sinh Con Thiên Chúa (tiếp)

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: Nơi Chúa Kitô, Thời Gian Nhân Trần đă được Tràn Đầy Vĩnh Cửu  

 Thứ Sáu 22/12

Phụng Vụ Lời Chúa: 1Sam.1:24-28 và Lk.1:46-56

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Sửa soạn cho ngày hạ sinh Con Thiên Chúa

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: Với Chúa Kitô, Vĩnh Cửu đă đi vào Thời Gian 

Thứ Năm 21/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Sgs.2:8-14 hay Zep.3:14-18 và Lk.1:39-45

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Viếng thăm mẹ con Tiền Hô Gioan (tiếp)

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: “Nơi Đức Giêsu Kitô, Thiên Chúa chẳng những đến với loài người mà c̣n t́m kiếm họ nữa”

Thứ Tư 20/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Is.7:10-14 và Lk.1:26-38

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Viếng thăm mẹ con Tiền Hô Gioan

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: “Nơi Chúa Kitô  tôn giáo không c̣n là một ‘cuộc kiếm t́m Thiên Chúa một cách mù quáng’"

Thứ Ba 19/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Jdt. 13:2-7,24-25 và Lk.1:5-25

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Thành hôn với Thánh Giuse (tiếp)

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: Chúa Kitô "trở nên một người trong chúng ta"

Thứ Hai 18/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Jer. 23:5-8 và Mt.1:18-24

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Thành hôn với Thánh Giuse

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC GPII: "Khi thời gian viên trọn, Thiên Chúa đă sai Con Ngài đến”

Chúa Nhật 17/12/2006

Tin Mừng Sự Sống 327 - Chúa Nhật III Mùa Vọng

Phụng Vụ Lời Chúa: Cha Nguyễn Huy Chương, CMC

Sống Thánh Chứng Nhân: Linh Đạo Thơ Ấu Thiêng Liêng - Đến với Chúa là một ơn tiền định

Giáo Hội Hiện Thế: ĐTC Biển Đức XVI - Cảm Thức về Mẹ Vô Nhiễm Thai

 

Tuần II Mùa Vọng 10-16/12/2006

 Thứ Bảy 16/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Sir.48:1-4,9-11 và Mt: 17:10-13

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Dâng ḿnh vào Đền Thờ  (tiếp)

Giáo Hội Hiện Thế:

Vấn Đề Đại Kết với Giáo Hội Chính Thống Contantinôpôli:

Số phận hạt lúa miến của Giáo Hội Rome - Constantinople

 Thứ Sáu 15/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Is.48:17-19 và Mt: 11:16-19

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Dâng ḿnh vào Đền Thờ

Giáo Hội Hiện Thế:

Vấn Đề Đại Kết với Giáo Hội Chính Thống Contantinôpôli:

Vai tṛ lănh đạo thừa kế Thánh Phêrô không thể là đầu mối gây chia rẽ trong Giáo Hội

Thứ Năm 14/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Is.41:13-20 và Mt: 11:11-15

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Ba Năm Đầu Đời (tiếp)

Giáo Hội Hiện Thế:

Vấn Đề Đại Kết với Giáo Hội Chính Thống Contantinôpôli:

nhu cầu đại kết khẩn trương cho sứ vụ truyền  giáo của Giáo Hội

 Thứ Tư 13/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Is.40:25-31 và Mt: 11:28-30

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Ba Năm Đầu Đời

(xin nghe đoạn Sinh Vào Trần Thế Thứ Ba 12/12)

Giáo Hội Hiện Thế:

Vấn Đề Đại Kết với Giáo Hội Chính Thống Contantinôpôli:

Những cuộc viếng thăm nhau và những tuyên ngôn chung

Thứ Ba 12/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Is.40:1-10 và Mt: 8:12-14

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Sinh vào trần thế

Giáo Hội Hiện Thế:

Vấn Đề Đại Kết với Giáo Hội Chính Thống Contantinôpôli:

Xóa bỏ vạ tuyệt thông lẫn nhau

Thứ Hai 11/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Is.35:1-10 và Lk:5:17-26

Sống Thánh Chứng Nhân:

Truyện về Mẹ Maria: Quăng Đời Thai Nhi

Giáo Hội Hiện Thế:

Vấn Đề Đại Kết với Giáo Hội Chính Thống Contantinôpôli:

Quyết tâm nỗ lực thực hiện việc đại kết Kitô Giáo

Chúa Nhật 10/12/2006

Tin Mừng Sự Sống 326 - Chúa Nhật II Mùa Vọng

Phụng Vụ Lời Chúa: Cha Nguyễn Đức Việt Châu, SSS

Sống Thánh Chứng Nhân: Linh Đạo Thơ Ấu Thiêng Liêng - Đến với Chúa là một ơn gọi, qua Đường Lối Maria

Giáo Hội Hiện Thế: Chuyến Tông Du Thổ Nhĩ Kỳ - Cảm Nghiệm của ĐTC Biển Đức XVI

 

Tuần I Mùa Vọng 3-9/12/2006

Thứ Bảy 9/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Isaia 30:19-21, 23-26; Mathêu 9:35, 10:1, 6-8

Sống Thánh Chứng Nhân:

Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội -  Truyện về Đặc Ân Vô Nhiễm Thai

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Tông Du TNK - Thổ Nhĩ Kỳ là giao điểm của các nền văn hóa và tôn giáo, thiên về thể chế dân chủ

Thứ Sáu 8/12

Lễ Buộc Trọng Kính Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Phụng Vụ Lời Chúa: ĐTC BĐXVI: Bài Giảng Lễ Mẹ Vô Nhiễm

Sống Thánh Chứng Nhân:

Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - ĐTC GP II: Ư Nghĩa về Mẹ Vô Nhiễm

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Tông Du TNK -Thổ Nhĩ Kỳ góp phần xây dựng ḥa b́nh trong bối cảnh thế giới biến động hiện nay

Thứ Năm 7/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Isaia 26:1-6; Mathêu 7:21, 24-27

Sống Thánh Chứng Nhân:

Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - ĐTC GP II: Chia sẻ về Mẹ Vô Nhiễm

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Tông Du TNK - Phương cách hợp tác giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo là đối thoại và tôn trọng nhau

Thứ Tư 6/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Isaia 25:6-10; Mathêu 15:29-37

Sống Thánh Chứng Nhân:

Thánh Giuse NGUYỄN DUY KHANG tử đạo

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Tông Du TNK - Nền tảng thần linh cho việc hợp tác phục vụ nhân loại giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo

Thứ Ba 5/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Isaia 11:1-10; Luca 10:21-14

Sống Thánh Chứng Nhân:

Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - ĐTC GP II: Chia sẻ về Mùa Vọng với Mẹ Vô Nhiễm

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Tông Du TNK - Sứ mệnh chung của Kitô Giáo và Hồi Giáo trong giai đoạn lịch sử mới

Thứ Hai 4/12

Phụng Vụ Lời Chúa: Isaia 2:1-5 và Mathêu 8:5-11

Sống Thánh Chứng Nhân:

Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội - ĐTC GP II: Chia sẻ về Mùa Vọng với Mẹ Vô Nhiễm

Giáo Hội Hiện Thế:

ĐTC Tông Du TNK - Mối liên hệ thiên định về lịch sử giữa dân nước Thổ Nhĩ Kỳ và Kitô Giáo

Chúa Nhật 3/12/2006

Tin Mừng Sự Sống 325 - Chúa Nhật I Mùa Vọng

Phụng Vụ Lời Chúa: Cha Nguyễn Đức Việt Châu, SSS

Sống Thánh Chứng Nhân: Linh Đạo Thơ Ấu Thiêng Liêng - yếu tính và đặc tính

Giáo Hội Hiện Thế: Chuyến Tông Du của ĐTC Biển Đức XVI - thành công hay thất bại?