BA MỆNH LỆNH FATIMA

Bộ 2CD được Nhóm Vào Đời thực hiện để mừng Biến Cố Fatima 90 Năm (1917-2007)

và được phổ biến trong/từ Ngày Thánh Mẫu 2007 ở Carthage Missouri

"Vượt Qua Sự Chết... Vào Sự Sống"

 

CD1

Sứ Điệp Fatima: Màng Lưới Cứu Rỗi Trong Thời Điểm Maria

(trích từ cuốn "Fatima Chân Trời Cứu Độ"

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam TGP/LA, 2004)

1- Cầu Kinh Mân Côi

2- Tôn Sùng Mẫu Tâm

3- Cải Thiện Đời Sống

4- Đền Tạ Thánh Thể

CD2

"Đừng Xúc Phạm Đến Chúa là Thiên Chúa của chúng ta nữa" (Mẹ Fatima: 13/10/1917)

(trích từ cuốn "Sứ Điệp Fatima - Màng Lưới Cứu Rỗi Trong Mùa Biển Động Cuối Thời',

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Liên Đoàn Thiếu Nhi Fatima TGP/LA, 1994)

5- Cải Thiện Đời Sống - Tại Sao?

6- Cải Thiện Đời Sống - Chỗ Nào?

7- Cải Thiện Đời Sống - Những Ǵ?

8- Cải Thiện Đời Sống - Thế Nào?