ÂN T̀NH THÁNH

Ân T́nh Thánh đă phải dốc cạn đến giọt cuối cùng của Chén Đắng Vườn Nhiệt cho nguôi ngoai phần nào Cơn Khát Núi Sọ

Thực hiện: Tâm Phương Cao Tấn Tĩnh

Phát Hành: Nguyệt San Trái Tim Đức Mẹ phát hành

Thời Điểm: Mùa Hoa 5/1982.

Hai audio studios:

Rivendell Recorders: 2223 Strawverry - Pasadena, TX 77502

Rampart Recording: 6105 Jessamine - Houston, TX 77081

Chín giọng ca: 1 ngoại giáo (Thy Hải) và 8 Công Giáo (Ư Nhi, Minh Tuyến, Thúy Nga, Quốc Cường, Kim Lư, Đ́nh Khoát, Xuân Dung và Tâm Phương)

Hai ban nhạc (Galaxy và Vees N Co) gồm 10 nhạc công: 1 Công Giáo (Cường) và 9 ngoại giáo (Ḥa âm: Trung Ân và Vương Cát Phúc; Bass: Trung Ân và Vương Cát Thông; Keyboard: Hoàng và Vương Cát Phúc; Guitar: Thương Cơ và Vương Cát Hùng; Trống: Cường và Vương Cát Thành; Saxophone và Flute: Vương Cát Thành; Congas: Vương Cát Thắng; Đàn Tranh: Ngọc Lan).

21 Bản Thánh Ca (C-100):

Mặt A:

Dẫn Nhập                                Bá Vũ Ly                Quốc Cường & Kim Lư

T́nh Yêu Thiên Chúa             Thế Thống & Đ́nh Diễn     Kim Lư, Đ́nh Khoát,

                                                                                   Xuân Dung, Quốc Cường

Tân Ca Mai Đệ Liên                Văn Chi                            Thy Hải

Những Linh Hồn Phản Bội       Cao Huy Hoàng              Đ́nh Khoát

T́nh Yêu Vào Đời                   Bá Vũ Ly                            Ư Nhi & Minh Tuyến

Nỗi Niềm                                 Đỗ Vy Hạ                            Tâm Phương

Ôi Nhiệm Mầu                        Xuân Tưởng                        Xuân Dung

No Say Ân T́nh                        Martino                    Thúy Nga & Tâm Phương

Bờ Đá Xanh Tạ Tội                Đỗ Vy Hạ                            Minh Tuyến

Lời Kinh Nguyện Trầm            Đỗ Vy Hạ                Thy Hải & Tâm Phương

Lạy Chúa, Chúa Trời Con    Lan Thanh                 Thúy Nga & Tâm Phương

 

Mặt B:

 

Hồn Trống Vắng                    Bá Vũ Ly                            Ư Nhi

Nếu Một Lần                            Kim Ngọc                        Quốc Cường

T́nh Thương Nhiệm Mầu    Hồng Trần                            Kim Lư

Một Lần Xin Thứ Tha            Thiên Như                            Minh Tuyến

Hoang Đàng                            Thái Ḥa & Hoàng Linh    Xuân Dung

Từ Gịng T́nh Cao Xa        Thiên Như                               Tâm Phương

Hăy Tiếp Nhận Con                Hùng Lân                     Kim Lư & Đ́nh Khoát

T́nh Chúa                                Khuyết Danh                        Thúy Nga

T́nh Biển Khơi                        Khuyết Danh                        Thy Hải

Xin Tri Ân                                Thành Tâm                            Đ́nh Khoát

Chúa Là T́nh Yêu                    Trọng Nhân                 Ư Nhi & Tâm Phương   

 

Dự định của người thực hiện là, sau cuốn băng này, sẽ thực hiện tiếp những cuốn băng Thánh Ca được tŕnh bày bởi chính những giọng hát của các ca sĩ thực thụ ở Orange County California. Nhưng cuộc đời đổi thay đă không thực hiện được ước nguyện này. Tuy nhiên, đă có nhiều cuốn băng và CD như thế xuất hiện theo viễn mộng của ngày xưa ấy. Tạ ơn Chúa.

 

Hit Counter
Hits since 5/6/2004