CƠN KHÁT NÚI SỌ

HĂY ĐẾN VỚI CHA

Thực Hiện

Nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện

Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống

 

Thời Điểm

Năm Thánh Thể (17/10/2004-23/10/2005)

 

Mục Đích

Loan Truyền Ḷng Thương Xót Chúa

 

Nội Dung

CD 1              

1   Dẫn Nhập                                                  

2   Thánh Tâm với Linh Hồn Tội Nhân 

3   Thánh Tâm với Linh Hồn Tuyệt Vọng          

4   Thánh Tâm với Linh Hồn Đau Khổ  

5   Thánh Tâm với Linh Hồn Tiến Đức 

6   Thánh Tâm với Linh Hồn Trọn Lành

7   Thánh Thể với Việc Rửa Chân

8   Thánh Thể Ước Vọng

 

CD 2  

1   Thánh Thể Măn Nguyện     

2   Thánh Thể Nhức Nhối        

3   Thánh Thể với Lời Khấn Ḍng

4   Môn Đệ:      Bản Chất Yếu Nhược              

5   Giuđa:         Cái Hôn Phản Bội                                

6   Phêrô:         Phũ Phàng Chối Bỏ     

                       

CD 3  

1   Giêsu:          Đêm Tối Ngục Tù

2   Philatô:        Thẩm Quyền Mù Quáng                      

3   Giuđa:         Tuyệt Vọng Hư Vong              

4   Simon:         Thập Giá Gánh Nặng

5   “Lạy Chúa Giêsu, Con Tin Nơi Chúa”                    

6   Lời Kết      

Văn Bản

Cơn Khát Núi Sọ

 

Hăy Đến Với Cha

 

Nếu muốn có bộ 3CD dài 4 tiếng trên đây để thấy được

nghệ thuật tuyệt vời trên b́a hộp CD và label CD,

nhất là để có thể nghe trên xe hay tặng bạn bè thân thuộc,

xin viết ngân phiếu hay chi phiếu 20 Mỹ kim và liên lạc với

 

The Good News of Life Association

P.O. Box 656 - Midway City, CA 92655