TIN MỪNG SỰ SỐNG 2012

 

TMSS 2008, TMSS 2009, TMSS 2010, TMSS 2011, 2012, 2013

 

Bi Giảng Thnh Lễ Knh Lng Cha Thương Xt
Cha Phr. Nguyễn Văn Tường

Chủ đề : MỘT THONG HƯƠNG XUN
Thời gian v Địa Điểm : Thnh lễ được tổ chức mỗi thứ 7 hng tuần tại Nh Thờ Thnh Thới Gio Phận Vĩnh Long
Địa Chỉ : 187, Ấp Thới Ha, X Thnh Thới A, Huyện Mỏ Cy Nam, Tỉnh Bến Tre

http://www.youtube.com/watch?v=nk289lzWc6Y
 

Bộ DVDs Lng Thương Xt Cha - Con Tin Nơi Cha

(Nhm TĐCTT: Tĩnh Tm Hy Đến Với Cha VI v Tĩnh Huấn Hy Học Cng Cha VII 2013)

 

TMSS 694 Dec27 - Phc V Đ Tin - Lưỡi Gươm Đồng Cng - 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Đan Viện Biển-Đức Thin Tm TX - Tĩnh Tm Bế Mạc Năm Đức Tin 23/11/2013)

 

TMSS 693 Dec20 - Phc V Đ Tin - Lưỡi Gươm Đồng Cng - 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Đan Viện Biển-Đức Thin Tm TX - Tĩnh Tm Bế Mạc Năm Đức Tin 23/11/2013)

 

TMSS 692 Dec13 - Lng Thương Xt Cha - Hiện Thn

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Kha Tng Đồ Cha Tnh Thương IV 24-26/8/2013)

 

TMSS 691 - Dec062013 - Lng Thương Xt Cha - Tnh Yu Cứu Độ - 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - Tĩnh Tm Arlington Virginia 1/9/2013)

 

TMSS 690 - Nov292013 - Lng Thương Xt Cha - Tnh Yu Cứu Độ - 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL - Tĩnh Tm Arlington Virginia 1/9/2013)

 

TMSS 689 - Nov222013 - Lng Thương Xt Cha - Ngn Sứ Gioan Phaol II - 3

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Kha Tĩnh Huấn TĐCTT IV - 25/82011 v IX - 1/9/2013)

 

TMSS 688 - Nov152013 - Lng Thương Xt Cha - Ngn Sứ Gioan Phaol II - 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Kha Tĩnh Huấn TĐCTT IV - 25/82011)

 

TMSS 687 - Nov082013 - Lng Thương Xt Cha - Ngn Sứ Gioan Phaol II - 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Kha Tĩnh Huấn TĐCTT IV - 25/82011)

 

TMSS 686 Nov012013 Lng Thương Xt Cha - Sứ Giả Faustina - 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Kha Tĩnh Huấn TĐCTT IV 24-26/8/2012 v Tĩnh Tm GP Arlington Virginia 1/9/2013)

 

TMSS 685 Oct252013 Lng Thương Xt Cha - Sứ Giả Faustina - 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Kha Tĩnh Huấn TĐCTT IV 24-26/8/2012)

 

TMSS 684 Oct182013 - Hồn Nhỏ cho Lng Thương Xt Cha

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Gio Phận Arlington Virginia Cha Nhật 1/9/2013)

 

TMSS 683 Oct 112013 - Tng Đồ Fatima cho Lng Thương Xt Cha

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Gio Phận Arlington Virginia Cha Nhật 1/9/2013)

 

TMSS 682 - Oct 04.2013 - "Thế giới ngy nay cần đến tnh thương của Thin Cha biết bao"

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, Gio Phận Arlington, Virginia Thứ Su 31/8/2013)

 

TMSS 681 - Sep 27.2013 - Con Tin Nơi Cha - Tổng Hợp 3

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại Đan Viện Biển Đức Thin Tm Kerens/Dallas 13/10/2012)

 

TMSS 680 - Sep 20.2013 - Con Tin Nơi Cha - Tổng Hợp 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại Đan Viện Biển Đức Thin Tm Kerens/Dallas 13/10/2012)

 

TMSS 679 - Sep 13.2013 - Con Tin Nơi Cha - Tổng Hợp 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại Đan Viện Biển Đức Thin Tm Kerens/Dallas 13/10/2012)

 

TMSS 678 Sep 06-2013- Con Tin Nơi Cha khi Khổ Đau v Nguyện Cầu

(Cha Nguyễn Quốc Tuấn, SDB, 15/6/2013)

 

TMSS 677 - Aug302013 - Con Tin Nơi Cha như Mẹ Maria - 6

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại GP Orange CA 15/6/2013)

 

TMSS 676 - Aug232013 - Con Tin Nơi Cha như Mẹ Maria - 5

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại GP Orange CA 15/6/2013)

 

TMSS 675 - Aug162013 - Con Tin Nơi Cha khi chống trả cm dỗ - 3

(Cha Nguyễn Tuấn Long 14/6/2013)

 

TMSS 674 - Aug092013 - Con Tin Nơi Cha như Mẹ Maria - 4

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 673 - Aug022013 - Con Tin Nơi Cha như Mẹ Maria - 3

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 672 - July262013 - Con Tin nơi Cha như Mẹ Maria - 2

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 671 - Jul192013 - Con tin nơi Cha như Mẹ Maria - 1

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 670 - Jul122013 - Con Tin Nơi Cha khi hưởng phc may lnh - 2

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Galveston-Houston, TX 16/3/2013)

 

TMSS 669 - Jul052013 - Con Tin Nơi Cha khi hưởng phc may lnh - 1

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Galveston-Houston, TX 16/3/2013)

 

TMSS 668 - Jun282013 - Con Tin Nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - 4

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 667 - Jun212013 - Con Tin Nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - 3

(Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 666 - Jun142013 - Con Tn Nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - 2

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 665 - Jun072013 - Con Tn Nơi Cha khi khẩn thiết nguyện cầu - 1

(Cha Nguyễn Phi Long, CSsR, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 664 - May312013 - Con Tin Nơi Cha khi quằn quại khổ đau - 4

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 663 - May242013 - Con Tin Nơi Cha khi quằn quại khổ đau - 3

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tại TGP Philadelphia, PA 23/2/2013)

 

TMSS 662 - May172013 - Con Tin Nơi Cha khi quằn quại khổ đau - 2

(Cha Gioan Trần Khả, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 661 - May102013 - Con Tin Nơi Cha khi quằn quại khổ đau - 1

(Cha Gioan Trần Khả, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 660 - May032013 - Con tin nơi Cha khi thống hối tội lỗi - 4

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, TGP Philadelphia 22/2/2013)

 

TMSS 659 - Apr262013 - Con tin nơi Cha khi thống hối tội lỗi - 3

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, TGP Philadelphia 22/2/2013)

 

TMSS 658 - Apr192013 - Con Tin Nơi Cha khi chống trả cm dỗ - 2

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, TGP Philadelphia 22/2/2013)

 

TMSS 657 - Apr122013 - Con Tin Nơi Cha khi chống trả cm dỗ - 1

(TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, TGP Philadelphia 22/2/2013)

 

TMSS 656 - Apr.05.2013 - Con Tin Nơi Cha khi thống hối tội lỗi - 2

(Cha Gioan Trần Khả, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

TMSS 655 - Mar.29.2013 - Con Tin Nơi Cha khi thống hối tội lỗi - 1

(Cha Gioan Trần Khả, TGP Galveston-Houston, TX, 16/3/2013)

 

 

 

 

 

Chiến Dịch Fatima Ngũ Nin (2012-2017)

cho Tri Tim Mẹ Ton Thắng

trn Qu Hương Việt Nam

 

 

 

 

TIN MỪNG SỰ SỐNG

 

(Phụng Nin 2008, Phụng Nin 2007, Phụng Nin 2000-2006, Gio Sĩ Lời Cha)