QUÁ TR̀NH HOẠT ĐỘNG

 

CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN

H̀NH ẢNH SINH HOẠT

Biên Niên

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Khai Mạc Năm Mân Côi

Học Hỏi và Cử Hành Mầu Nhiệm Thánh Gia

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng Bế Mạc Năm Mân Côi

Chia sẻ nhân dịp Vào Đời 5 năm (17/9/2000-2005) và 6 năm (17/9/2006)

Cuộc Tôn Vinh Thánh Mẫu Fatima

 

 

CHỦ TRƯƠNG THỰC HIỆN

 

Biến Cố Nhập Thể và Biến Cố Vượt Qua của Chúa Kitô là Đường Lối Thần Linh Thiên Chúa muốn dùng để tỏ ḿnh và ban ḿnh cho con người, nhờ đó con người được sống và sống viên măn hơn. Đồng thời, con người chúng ta cũng đă được Thiên Chúa dựng nên trên thế gian này không phải chỉ để “sống bởi bánh mà c̣n bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Deut 8:3; Mt 4:4). Tức là con người chỉ thực sự “được sự sống và là một sự sống viên măn hơn” (Jn 10:10) bởi Thần Linh mà thôi, chứ không phải bởi thể chất, như kinh nghiệm sống nơi mỗi người chúng ta đều chứng thực như vậy, một kinh nghiệm phản ảnh lời Chúa Giêsu khẳng định trong Phúc Âm Thánh Gioan ở đoạn 6 câu 63: “Chính thần linh mới làm cho sống, xác thịt th́ chẳng ích ǵ”. Đó là lư do, ngay sau khi khẳng định tổng quan như thế, Chúa Giêsu liền đi vào thực tế: “Những lời Thày nói với các con đều là Thần Linh và là sự sống”. Bởi thế, muốn “được sự sống và là một sống viên măn hơn”, Kitô hữu chúng ta cần phải bắt chước Mẹ Maria “đầy ơn phúc” trong việc chuyên chú lắng nghe và tuân giữ lời Chúa (x Lc 8:21; 11:28; Lk 2:19, 51), một Kho Tàng vô giá đă được chôn giấu trong Thửa Ruộng Giáo Hội.

Ư thức được tầm mức hết sức quan trọng chẳng những của Mạc Khải Thần Linh mà c̣n cả Đức Tin Tuân Phục đối với phần rỗi của bản thân ḿnh cũng như của anh em ḿnh như thế, một Mạc Khải được tỏ cho Giáo Hội và một Đức Tin được Giáo Hội bảo tồn và truyền đạt qua các thế hệ, Nhóm Vào Đời chúng tôi đă mạo muội dấn thân thực hiện Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống, để nhờ đó Kitô hữu chúng ta có thể cùng nhau Sống Thánh Chứng Nhân trong Ngàn Năm Thứ Ba Kitô Giáo, một thời điểm mà, như thực tế cho thấy h́nh như đang ứng nghiệm những lời Chúa Giêsu tiên báo trong Phúc Âm Thánh Mathêu ở đoạn 24, câu 12: “v́ sự dữ tăng lên mà ḷng mến nơi nhiều người đă trở nên nguội lạnh”, một t́nh trạng đang có nguy cơ càng ngày càng tăng đến mức, như Người cảnh giác trong Phúc Âm Thánh Luca ở đoạn 18 câu 8: “không biết khi Con Người đến có c̣n thấy đức tin trên thế gian nữa chăng?”.

Đó là lư do, với ư thức như thế, Nhóm Vào Đời chủ trương thực hiện một Chương Tŕnh Phát Thanh Công Giáo có một nội dung và bố cục bao giờ cũng được chia thành 3 phần rất rơ rệt và thứ tự như sau:

Phần Mạc Khải Thần Linh là phần Phụng Vụ Lời Chúa của mỗi Chúa Nhật hằng tuần theo Chu Kỳ Phụng Niên của Giáo Hội, do các Vị Chức Thánh đại diện Giáo Hội phụ trách và hướng dẫn (xin xem danh sách giáo sĩ).

Phần Đức Tin Tuân Phục là phần Sống Thánh Chứng Nhân liên quan đến gương sống đạo của Mẹ Maria, của các Thánh, cũng như đến tu đức Kitô giáo và các nguyên tắc luân lư thần học Công Giáo;

Phần Giáo Hội Hiện Thế là phần sinh hoạt của Giáo Hội Công Giáo nói chung và của Đức Thánh Cha nói riêng, nhất là những phản ứng cùng với giáo huấn của Giáo Hội trong thế giới văn minh đang cần Giáo Hội mang lại Vui Mừng và Hy Vọng.

Xin cầu nguyện và đóng góp xây dựng về mọi phương diện cho Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống.

 

Nhóm Vào Đời (từ ban đầu cho tới gần trọn năm thứ 6)
Trần Minh Thiều (nghỉ sau 2 năm v́ bận nhiều chuyện khác),

Tống Văn Tuệ,

Trần Mỹ Duyệt (nghỉ sau gần 6 năm v́ sức khỏe),

Cao Tấn Tĩnh

Bùi Thúy Nga,

Bùi Kiều Hạnh,

Hà Kim Luông (2 năm từ 2004-2006)
 

 

H̀NH ẢNH SINH HOẠT

 

Ngoài các cuộc gặp gỡ giữa Nhóm Vào Đời với Quí Chức trong Giáo Hội đến với pḥng thâu phát thanh của nhóm vào những dịp ngoại lệ, cũng như ngoài các cuộc gây quĩ để đủ tài chính cho việc loan truyền Tin Mừng Sự Sống qua phương tiện truyền thanh hằng tuần,

Nhóm Vào Đời không phải chỉ chủ trương và thực hiện Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống thôi, c̣n nhắm đến nhiều mục tiêu khác nhau liên quan đến vấn đề sống đời Kitô hữu cũng như đến việc phục vụ xă hội để theo tinh thần dấn thân phúc âm hóa môi sinh.

Về vấn đề sống đời Kitô hữu, chẳng hạn, như những dịp

Tổ chức buổi Ra Mắt Tạ Ơn Mừng Quan Thày  Lễ Mẹ Thai Lời (25/3) tại hội trường của Trung Tâm Công Giáo Việt Nam giáo phận Orange vào ngày Thứ Bảy 24/3/2001;

Tổ chức buổi Khai Mạc Năm Mân Côi (Thứ Bảy 26/10/2002) tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona giáo phận San Bernadino;

Tổ chức buổi Bế Mạc Năm Mân Côi (Chúa Nhật 19/10/2003) tại Đền Thánh Tử Đạo Việt Nam ở Trung Tâm Công Giáo Việt Nam giáo phận Orange.

Về dịch vụ xă hội, trong tương lai, nếu Chúa muốn, với tư cách là một tổ chức vô vị lợi, mang danh Hiệp Hội Tin Mừng Sự Sống trước chính quyền, Nhóm Vào Đời c̣n có dự định thực hiện một tờ Nguyệt San Văn Hóa Sự Sống, rồi thành lập một Trung Tâm Vui Mừng Và Hy Vọng để phục vụ các gia đ́nh, thành phần giới trẻ và lăo thành v.v.

Xin quí vị cầu nguyện cho chúng tôi và tích cực hỗ trợ bằng lời cầu nguyện cùng hợp tác về mọi lănh vực có thể của ḿnh.

 

Biên Niên

Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống được bắt đầu từ ngày 17 tháng 9 Năm Thánh 2000 liên tục cho tới hôm nay. Nếu quí vị nào theo dơi ngay từ đầu sẽ thấy Tin Mừng Sự Sống được xuất hiện lần đầu tiên vào mỗi buổi sáng Chúa Nhật, 17/9/2000, từ 6 đến 7 giờ, nghĩa là đúng 1 tiếng đồng hồ, chứ không phải chỉ có nửa tiếng như bây giờ, cũng trên làn sóng 106.3, cho cả Bắc lẫn Nam California. Thế rồi sau đó những ǵ đă xẩy ra cho Tin Mừng Sự Sống, sau đây là những nét chấm phá.

• 10/12/2000, buổi phát thanh thứ 13, Tin Mừng Sự Sống được truyền thanh sang New Orleans Loussiana, qua đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại vùng New Orleans.

• 20/1/2002. Buổi phát thanh 71, để tiện việc edit sau khi thâu băng, Tin Mừng Sự Sống cũng chỉ c̣n lại nửa tiếng qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, giống như ở Nam California qua làn sóng 1190 AM. Tuy nhiên, nửa tiếng c̣n lại với Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, Nhóm Vào Đời đă bắt đầu thực hiện chương tŕnh Phát Thanh Vui Mừng và Hy Vọng, một chương tŕnh về Ơn Gọi Làm Người và nhắm đến tất cả mọi thành phần, nhất là lương dân, một chương tŕnh hoàn toàn về nhân bản, bao gồm cảm nghiệm nhân sinh, và tâm lư giáo dục, do anh Trần Mỹ Duyệt, tiến sĩ tâm lư phụ trách.

• 25/2/2001, buổi phát thanh thứ 24, Tin Mừng Sự Sống bắt đầu được loan báo đến 10 tiểu bang khác ngoài California qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ở Washington DC, như chính tại vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Atlanta Georgia, Boston Massachussett, Philadelphia Pennsylvania, Tampa Florida, Saint Louis Missouri, Wichita Kansas, Dallas và Austin Texas, Baton Rouge và New Orleans Louissiana, Portland Oregan.

• 24/3/2001, Buổi Ra Mắt Mừng Tạ Ơn và Quan Thày (Mẹ Thai Lời 25/3) tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange.

• 29/4/2001, Tin Mừng Sự Sống được phát thanh lần cuối trên Bắc Cali để chờ kiếm thêm ngân quĩ và phát thanh vào giờ thuận tiện hơn cho đa số thính giả trên vùng đó.

• 31/5/2001, Lễ Mẹ Thăm Viếng, Tin Mừng Sự Sống bắt đầu được phổ biến và loan truyền qua cả Màn Điện Toán Toàn Cầu: www.tinmungsusong.org

• 3/6/2001, Tin Mừng Sự Sống được tái phát thanh trên Bắc California, không phải từ 5 đến 6 giờ nữa, mà từ 6 đến 7 giờ như thuở ban đầu.

• 19/8/2001, Tin Mừng Sự Sống bắt đầu được loan truyền đến Kansas City Kansas qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại.

• 2/9/2001, Tin Mừng Sự Sống bắt đầu được loan truyền ở Emporia Kansas và Lincoln Nebraska.

• 16/9/2001, Tin Mừng Sự Sống bắt đầu tiến sang một năm phát thanh mới, bằng kỹ thuật thâu phát trực tiếp qua máy điện toán.

• 18/11/2001. Tin Mừng Sự Sống, cũng qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ở Washington DC, bắt đầu được loan truyền đến ba nơi mới là Albuquerque New Mexico, Grand Rapids Michigan, và Louiseville Kentucky.

• 5/1/2002. Thứ Bảy Đầu Tháng, v́ muốn phục vụ thính giả vào giờ thuận tiện hơn, cũng như để có nhiều người nghe hơn, Tin Mừng Sự Sống bắt đầu phát thanh nửa tiếng trên làn sóng 1190 AM vào buổi tối. Tuy nhiên, Chúa Nhật 13/1/2002, Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa, mới là buổi phát thanh cuối cùng trên làn sóng 106.3 FM, sau gần 16 tháng hay sau 70 buổi phát thanh. Hôm nay, Tin Mừng Sự Sống cũng bắt đầu được loan truyền đến Des Moines, Iowa, và trong tháng Giêng này sẽ đến Biloxi Mississipi và Tucson Arizona.

• 20/1/2002. Buổi phát thanh 71, Tin Mừng Sự Sống cũng chỉ c̣n lại nửa tiếng qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, giống như ở Nam California qua làn sóng 1190 AM.

• 8/2/2002. Thứ Sáu. Hôm nay là buổi phát thanh đầu tiên vào tối Thứ Sáu trên làn sóng 106.3 FM, làn sóng Tin Mừng Sự Sống đă khởi sự từ đầu.

• 23/3/2002, nhận được giấy của Department of State cho phép Hiệp Hội Tin Mừng Sự Sống trở thành một Hội Bất Vụ Lợi The Good News of Life Incorporation, kư ngày 19/3/2002, Lễ Thánh Giuse.

• 14/4/2002, Chúa Nhật Thứ Ba Mùa Phục Sinh, Tin Mừng Sự Sống bắt đầu được loan truyền đến Denver Colorado. Đây là nơi thứ 20 thuộc 17 tiểu bang ngoài California.

• 26/5/2002. Tin Mừng Sự Sống được loan truyền đến Oklahoma City, Oklahoma. Đây là nơi thứ 21 thuộc 18 tiểu bang ngoài California.

• 30/6/2002. Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên Quanh Năm, Tin Mừng Sự Sống được loan truyền đến Seattle Washington, nơi thứ 22 thuộc 19 tiểu bang ngoài California.

• 1/9/2002, buổi phát thanh 103 của TMSS và 33 của VMVHV là buổi phát thanh cuối cùng (sau đúng 90 buổi phát thanh) bên New Orleans Louisiana.

• 26/10/2002, Thứ Bảy, thực hiện buổi Cùng Mẹ Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Cho Ḥa B́nh Thế Giới tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona để khai mạc Năm Mân Côi.

• 6/12/2002, Thứ Sáu, nhận được giấy của Cơ Quan Thuế Vụ Liên Bang Internal Revenue Service chấp nhận cho Hiệp Hội Tin Mừng Sự Sống trở thành một tổ chức được công cộng nâng đỡ (a publicly supported organization, nhưng tạm thời từ ngày 26/2/2002 tới ngày 30/6/2006. Từ đây hội được quyền cấp chứng thư đóng góp để khai trừ thuế cho các người ủng hộ cho hội.

• 22/12/2002, Chúa Nhật Thứ Tư Mùa Vọng cũng là Chúa Nhật trước Lễ Giáng Sinh (Thứ Tư 25/12), nửa tiếng đầu cho TMSS không c̣n phát thanh qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại nữa; nửa tiếng sau cho chương tŕnh phát thanh Vui Mừng Và Hy Vọng vẫn c̣n tiếp tục.

• 23/2/2003, Chúa Nhật Thứ VII Thường Niên Hậu Giáng Sinh, Chương Tŕnh Phát Thanh Vui Mừng Và Hy Vọng chia sẻ đề tài Trường Sinh Vinh Phúc để kết thúc loạt bài Ơn Gọi Làm Người với 58 bài chia sẻ hơn một năm trời. Nhóm Vào Đời hoàn toàn chấm dứt vấn đề phát thanh ngoài California từ ngày hôm nay, sau hơn hai năm qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại.

• 31/5/2003 Thứ Bảy, Tin Mừng Sự Sống tổ chức buổi Học Hỏi và Cử Hành Mầu Nhiệm Thánh Gia tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona để thăng tiến và cầu cho các gia đ́nh trong Năm Mân Côi

• 1/8/2003, Tin Mừng Sự Sống gửi bộ CD kèm tập sách Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi và Suy Niệm Kinh Nguyện Mân Côi, do chính Nhóm Vào Đời thực hiện và phát hành, để biếu tặng tất cả mọi quí vị ủng hộ tài chính từ đầu tới nay, kể cả các vị linh mục đă giúp hướng dẫn Lời Chúa cho Tin Mừng Sự Sống.

• 5-10/8/2003 Ngày Thánh Mẫu XXVI, TMSS lại sang gây quĩ. Năm nay Chi Ḍng cho 2 quán, quán đá và quán kỷ vật. Năm ngoái 2002, TMSS được quán bán nước (boba drink), một quán giải khát Boba đầu tiên trong Ngày Thánh Mẫu. Năm 2003, Ngày Thánh Mẫu đă có đến 4 quán Boba rất chuyên nghiệp. Năm 2001, TMSS được 2 quán, quán kỷ vật và quán đá như năm 2003. Năm 2000, quán kỷ vật gây qũi cho tờ định san Vào Đời của Thân Hữu Đồng Công đă trở thành vốn cho TMSS

• 11/10/2003, Thứ Bảy, sau đúng 4 tháng ngài được tấn phong lên hàng giáo phẩm, Đức Cha Đôminicô Mai Thanh Lương đă đến pḥng thâu phát thanh TMSS để chia sẻ Lời Chúa Chúa Nhật 33 Thường Niên Năm B, ngày 16/11/2003, và trả lời những câu phỏng vấn của nhóm anh chị em Vào Đời liên quan đến vai tṛ giám mục của Ngài tại giáo phận Orange. Ngài đă chia sẻ lời Chúa với thính giả TMSS vào lần phát thanh thứ 6, Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo 22/10/2000, khi Ngài c̣n là Đức Ông Giám Đốc Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Cuộc phỏng vấn đầu tiên vào ngày 7/9/2003, với vị linh mục trẻ Trần Thái Hưng, vị linh mục đang truyền giáo ở Cam Bốt qua Ḍng Maryknoll, vị chia sẻ lời Chúa cho Chúa Nhật 26/10/2003. Cuộc phỏng vấn thứ hai với chính ĐGM Mai Thanh Lương vào ngày 11/10/2003 như đă được đề cập đến trên đây. Cuộc phỏng vấn thứ ba với vị linh mục hưu trí từ Pháp sang Mỹ chơi, đó là cha Phêrô Trần Văn Khoa ở giáo phận Auxerre, vị đă truyền giáo cho đồng bào Thượng ở Di Linh Lâm Đồng, bị cộng sản cải tạo hơn 11 năm, vị chia sẻ Lời Chúa cho Chúa Nhật 9/11/2003. Cuộc phỏng vấn thứ bốn với
Lm. Phạm Văn Hữu, Ḍng Don Bosco, Nhà Thờ B́nh Sơn, Nông Trường B́nh Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai Việt Nam (Hộp Thư 21, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam), vị đă chia sẻ Lời Chúa ở buổi phát thanh 177 ngày 1/2/2004 và 178 ngày 8/2/2004. Cuộc phỏng vấn thứ năm với Lm. Nguyễn Đức Vinh, SDV, Giám Đốc Ơn Gọi Ḍng Ngôi Lời Hoa Kỳ, Mục Vụ Truyền Giáo cho Việt Nam ở Tây Âu, vị đă chia sẻ Lời Chúa cho Chúa Nhật I và II Mùa Chay 7+14/3/2004.

• 19/10/2003, TMSS tổ chức Lễ Bế Mạc Năm Mân Côi Mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng và Tân Chân Phước Têrêsa Calcutta vào Chúa Nhật Truyền Giáo này tại Trung Tâm Công Giáo và trong Nguyện Đền Tử Đạo, từ 9 giờ 15 sáng đến 12 giờ 15 trưa.

TMSS gây quĩ tại Ngày Thánh Mẫu năm 2004, 4-8/8, cũng với hai quán như năm 2003. Sở dĩ được quán đá nữa là v́ Tâm Phương xin gây quĩ để lấy vốn phát hành tờ nguyệt san Văn Hóa Sự Sống. Tuy nhiên, v́ năm nay trời mát hơn năm ngoái (sáng sớm Thứ Tư và Thứ Năm mưa và đêm Thứ Sáu và Thứ Bảy lạnh), bán được ít đá. Vả lại, quán kỷ vật không được bán các đồ dùng hay đồ chơi mà chỉ có đồ đạo thôi, nên phải mang về 4 thùng quạt máy nước cầm tay của trẻ em.

TMSS bắt đầu có thêm giọng nữ Kim Luông, giọng miền nam, từ ngày 21/8/2004, bắt đầu từ buổi phát thanh TMSS 209, 12/9/2004, đúng 4 năm kỷ niệm chủ trương và thực hiện chương tŕnh phát thanh TMSS.

TMSS thu CD Hăy Đến Với Cha về Ḷng Thương Xót Chúa cho Năm Thánh Thể, như đă thực hiện bộ 2CD về Kinh Mân Côi cho Năm Mân Côi.

• TMSS gây quĩ tiếp tục tại Ngày Thánh Mẫu XXVIII (4-7/8/2005). Năm nay, chỉ có 1 quán. Quầy kỷ vật này gấp đôi quay kỷ vật các năm trước, bao gồm 4 thứ khác nhau, đồ nghệ thuật ảnh tượng mua từ VN, đồ thủy tinh mua ở downtown Los Angeles, 2 thứ CD do TMSS thực hiện và phát hành (một cặp CD về Kinh Mân Côi 2003 trong Năm Mân Côi - 10/2002-2003, và một cặp 3 CD về Ḷng Thương Xót Chúa trong Năm Thánh Thể - 10/2004-2005), và sách vở của Trần Mỹ Duyệt và Cao Tấn Tĩnh.

• TMSS được Cha Mai Khải Hoàn, giám đốc Trung Tâm Công Giáo Giáo Phận Orange mời đến tham dự, với tư cách là cố vấn, qua hai người đại diện hôm đó (24/8) là anh Trần Mỹ Duyệt và Cao Tấn Tĩnh, cuộc họp của Chương Tŕnh Phát Thanh Sống Đức Tin của cộng đồng này, và 2 anh là những người duy nhất trong số các chương tŕnh phát thanh Công Giáo khác trong vùng (cả 6 hay 7 chương tŕnh khác nhau: Giờ Của Mẹ của Kim Hà, Giờ Hồng Ân của Hoàng Quí, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của các cha Ḍng Chúa Cứu Thế TGP/LA, Tin Vui Gửi Thời Đại Mới của Quyên Di, Diễn Đàn Kitô Hữu của ông Nguyễn Xuân Tùng, Chân Thiện Mỹ của vợ chồng bác sĩ Nguyên Kha, Radio Việt Catholic của linh mục Trần Công Nghị v.v. ).

Nhân dịp kỷ niệm mừng đệ ngũ chu niên Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống, một chương tŕnh phát thanh Công Giáo được bắt đầu từ ngày 17/9 trong Đại Năm Thánh 2000, nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện chúng tôi, trước hết, xin sâu xa tri ân cảm tạ Đức Cha Mai Thanh Lương, Giám Mục phụ tá Giáo Phận Orange, 39 vị linh mục, trong đó có Cha Mai Khải Hoàn, Giám Đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, 5 thày Phó Tế Vĩnh Viễn, (2 vị thuộc Cộng Đồng Công Giáo Giáo Phận Orange), đă tích cực phụ trách phần hướng dẫn Lời Chúa hằng tuần. Sau nữa, xin cám ơn quí vị ân nhân thường xuyên và liên tục từ đầu tới nay, trong đó có Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ, Quỳnh Hương Food To Go ở Westminster California, Denstar Dental Center ở Dallas Texas, Em Mai Viết Chương ở TGP/LA, và em Tống Trung ở Westminster, đă đặc biệt nâng đỡ về việc gây quĩ, tài chính và kỹ thuật. Xin kính mời quí vị lắng nghe Tin Mừng Sự Sống trên làn sóng 106.3 FM, từ 9 đến 9 giờ 30 tối Thứ Sáu hằng tuần, để chiêm ngưỡng Mầu Nhiệm Chúa Kitô qua phần chia sẻ bài Phúc Âm Chúa Nhật hằng tuần, để ư thức Tinh Thần Chúa Kitô qua mục Sống Thánh Chứng Nhân, cũng như để hiệp thông với Nhiệm Thể Chúa Kitô qua mục Giáo Hội Hiện Thế. Xin hết ḷng tri ân cảm tạ và trân trọng kính mời.

• Thứ Sáu 22/9/2006, tức buổi phát thanh TMSS 315, bắt đầu cám ơn quí vị thính giả ân nhân bảo trợ cả buổi phát thanh là 300 Mỹ kim. Người đầu tiên là anh Nguyễn Trọng và chị Quỳnh Chi ở cộng đoàn Đức Mẹ Mân Côi Pomona.

• Thứ Sáu 1/12/2006, tức buổi phát thanh TMSS 325, bắt đầu trở lại phần nhạc hiệu mở đầu và kết thúc như các năm đầu. Phần nhạc hiệu mở đầu lấy ở phần nhạc mở đầu của bài Alleluia Chorus trong CD Chúa Ra Đời 1 do Nhạc Trưởng Thanh Lâm và Ban Hợp Xướng Ngàn Thông thực hiện, và phần nhạc hiệu kết thúc lấy từ bài Linh Hồn Tôi của cuốn băng cassette Chuỗi Vàng Huyền Nhiệm do Ban Hợp Ca Thúy Dương thực hiện và cơ sơ truyền thông Dân Chúa phát hành.

• Thứ Hai 4/12/2006, bắt đầu thực hiện việc phát thanh TMSS hằng ngày trên mạng điện toán toàn cầu tinmungsusong.org., để sau này c̣n phát hành thành các CD tặng thính giả ân nhân, như CD Tử Đạo Việt Nam, CD về Lương Thực Hằng Ngày, CD Cử Hành Thánh Mẫu, CD Sống Thánh Chứng Nhân v.v.

* Thứ Sáu 25/6/2008, tức buổi phát thanh TMSS 406, bắt đầu thay đổi nội dung và kết cấu hằng tuần theo các thần đức Tin - Cậy - Mến - Yêu như được thông báo trong hai buổi phát thanh liền trước đó như sau

TMSS 404

 

Kính thưa quí vị, Giáo Hội Hoàn Vũ sắp sửa cử hành Năm Thánh Phaolô, để mừng kỷ niệm 2000 năm sinh nhật của Vị Tông Đồ Dân Ngoại hết sức đặc biệt này, một năm sẽ được bắt đầu từ ngày 28/6/2008, Lễ Vọng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô và sẽ được kết thúc vào đúng ngày Lễ Trọng Kính Nhị Vị Đại Tông Đồ này một năm sau, ngày 29/6/2008. Nói đến Thánh Phaolô là nói tới Ơn Gọi và nói tới Truyền Giáo, hai khía cạnh bất khả phân ly nơi đời sống của vị tông đồ sinh non này, đến nỗi có thể ghép cả hai thành một là Ơn Gọi Truyền Giáo. Song để truyền giáo, một trong những điều kiện hay yếu tố quan trọng bất khả thiếu đó là kiến thức về Đạo, một kiến thức vững vàng như là một xác tín bất khuất đến có sức thuyết phục ḷng người. Vậy theo chiều hướng truyền giáo trong Năm Thánh Phaolô này, Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống thấy đă đến lúc cần phải thay đổi nội dung và kết cấu của ḿnh.

 

Kính thưa quí vị, từ đầu cho tới nay, buổi phát thanh thứ 404 tuần này, tức từ ngày 17/9/2000, liên tục không mất một buổi phát thanh hằng tuần nào, nội dung và kết cấu của Tin Mừng Sự Sống hằng tuần bao gồm thứ tự 3 phần chính yếu và hết sức rơ rệt là Phụng Vụ Lời Chúa, Giáo Hội Hiện Thế và Sống Thánh Chứng Nhân. Phần Phụng Vụ Lời Chúa liên quan tới Mạc Khải Thần Linh được tiếp tục giăi bày nơi Mầu Nhiệm Chúa Kitô qua phụng niên hằng năm của Giáo Hội. Phần Giáo Hội Hiện Thế liên quan tới hoạt động của Chúa Thánh Thần, qua sinh hoạt và giáo huấn của Giáo Hội trong thế giới ngày nay. Phần Sống Thánh Chứng Nhân liên quan tới đức tin tuân phục của Kitô hữu chúng ta trong việc đáp ứng Mạc Khải Thần Linh ở phần Phụng Vụ Lời Chúa và Tác Động Thánh Linh ở phần Giáo Hội Hiện Thế.

 

Tuy nhiên, v́ kho tàng đức tin của Giáo Hội chúng ta bao gồm nhiều lănh vực khác nhau và rất phong phú nói chung và từng lănh vực nói riêng. Chẳng hạn về những lănh vực chuyên biệt như Thánh Thể, Thánh Mẫu, Tu Đức, Giáo Phụ, Giáo Lư, Truyền Giáo v.v. Bởi thế, gần 2 năm nay, Tin Mừng Sự Sống c̣n được phát thanh hằng ngày qua mạng điện toán toàn cầu www.tinmungsusong.org nữa để có thể tŕnh bày thêm bao nhiêu có thể tất cả những ǵ không thể nói hết trong ṿng nửa tiếng ngắn ngủi hằng tuần của buổi phát thanh chính thức vào tối Thứ Sáu. 

 

Vậy, kể từ Thứ Sáu, 25/6/2008, tức 2 tuần nữa, trước tuần lễ khai mạc Năm Thánh Phaolô, Tin Mừng Sự Sống sẽ được thay đổi về cả nội dung lẫn kết cấu phát thanh theo chiều hướng các nhân đức đối thần TIN-CẬY-MẾN-YÊU, một chiều hướng đang được Đức Thánh Cha đương kim Biển Đức XVI của chúng ta đă và đang khai triển cùng phát động qua hai bức Thông Điệp đầu tiên của ngài, một về “Thiên Chúa là T́nh Yêu” liên quan tới hai Đức Mến Chúa và Yêu Người, và một về Niềm Hy Vọng Cứu Độ của Kitô Giáo, liên quan tới Đức Tin và Đức Cậy.

 

TMSS 405

 

Kính thưa quí v, tun trước, anh ch em Nhóm Vào Đời chúng tôi đă thông báo v lư do và mc đích cùng thi đim cn phi thay đổi ni dung và kết cu ca Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mng S Sng. Tun này, chúng tôi xin tiếp tc nói trc tiếp đến cách thc và h́nh thc thay đổi này.

 

Đúng thế, theo chiều hướng mới liên quan tới các thần đức Tin-Cậy-Mến Yêu của Vị Chủ Chiên Tối Cao như được nhận định trước đây, bắt đầu từ Năm Thánh Phaolô, Vị Tông Đồ Dân Ngoại, mẫu gương tuyệt hảo truyền giáo bằng niềm xác tín đầy tin yêu bất khuất, một chứng từ đẫm máu cũng được tiếp nối suốt gịng lịch sử của Giáo Hội, đặc biệt qua các vị chứng nhân tử đạo, trong đó có 117 vị Việt Nam đă được Giáo Hội tuyên thánh cách đây đúng 20 năm (19/6/1988-2008), chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện như thế này:

 

Tuần 1 Tin Mừng Sự Sống phát thanh theo chiều hướng đức TIN, Tin Tưởng Giáo Hội, một Giáo Hội là Ánh Sáng Muôn Dân - Lumen Gentium; Tuần 2 Tin Mừng Sự Sống phát thanh theo chiều hướng đức CẬY, Cậy Trông Thánh Mẫu, một Người Mẹ là Niềm Hy Vọng Cậy Trông Cứu Rỗi; Tuần 3 Tin Mừng Sự Sống phát thanh theo chiều hướng đức MẾN, Mến Yêu Thánh Thể, Một Bí Tích Cực Linh là nguồn mạch và là tột đỉnh của Đời Sống và Hoạt Động của Giáo Hội; Tuần 4 Tin Mừng Sự Sống phát thanh theo chiều hướng đức MẾN, nhưng về khía cạnh Yêu Thương Tha Nhân,  một Tha Nhân là H́nh Ảnh Thiên Chúa, nhất là những ǵ liên quan tới riêng vấn đề Hôn Nhân Gia Đ́nh và Giáo Dục; và Tuần 5 (nếu có) Tin Mừng Sự Sống phát thanh theo chiều hướng như vẫn làm từ đầu bao gồm Phụng Vụ Lời Chúa, Giáo Hội Hiện Thế và Sống Thánh Chứng Nhân.

 

Tuy thứ tự hằng tháng được chia ra như thế, theo thứ tự Tin Cậy Mến Yêu như thế, liên quan tới Giáo Hội, Thánh Mẫu, Thánh Thể và Tha Nhân, nhưng tuần nào có lễ Trọng về Chúa hay về Mẹ Maria, dù không ở vào đúng tuần của ḿnh, cũng sẽ được phát thanh đặc biệt về Chúa hay về Mẹ, và tháng nào có nhiều lễ vêÀMẹ, như Tháng 9 ba lễ hay Tháng 5 và Tháng 8 mỗi tháng hai lễ v.v. cũng chỉ phát thanh 1 tuần về bao gồm 2 lễ về Mẹ mà thôi. Tóm lại, Tháng nào Tin Mừng Sự Sống cũng phát thanh đủ 4 chủ đề chính yếu khác nhau.

 

Hy vọng với nội dung và kết cấu mới mẻ và phong phú như thế, Tin Mừng Sự Sống sẽ phục vụ đắc lực hơn và hiệu nghiệm hơn cho việc sống đạo và truyền đạo trong và cho cộng đồng Kitô Hữu Công Giáo chúng ta. Có ǵ cần đóng góp xây dựng, xin quí vị làm ơn cho chúng tôi biết. Chân thành tri ân cảm tạ quí vị đă tiếp tục lắng nghe và cùng chúng tôi loan truyền Tin Mừng Sự Sống.

* Thứ Sáu 1/8/2008, tức vào buổi phát thanh TMSS 412, giờ phát thanh bắt đầu được thay đổi sớm hơn, thay v́ từ 9 đến 9 giờ 30 th́ vào 7 giờ 30 đến 8 giờ tối cùng ngày Thứ Sáu. Lư do là v́ Sài G̣n Radio Hải Ngoại là chương tŕnh phát thanh được TMSS trực tiếp mua giờ không phát thanh từ 4 giờ chiều đến 10 giờ đêm nữa, chỉ tới 9 giờ thôi, và giờ cuối cùng từ 8 đến 9 đă có người thầu trọn tiếng. Đáng lẽ TMSS cũng bị SGRHN tăng giá hằng năm, năm nay lên tới 315 Mỹ kim nửa tiếng, nhưng đă được châm chước khi TMSS dứt khoát chấm dứt làm việc với SGRHN để trực tiếp với tổng đài 106.3 FM.

* Gây qũi phát thanh lần đầu tiên bằng xe du khách liên bang coach bus với hăng GLL ở Alhambra Los Angeles, cùng hăng với xe của Thiếu Nhi Fatima và đi cùng với xe TNF. Thông báo về việc tổ chức hành hương gây quĩ này từ đầu tháng 5 đến áp ngày lên đường qua các buổi phát thanh liên tục hằng tuần, qua cả Sài G̣n Radio Hải Ngoại cũng trong Tháng 5, và nhất là trên Tờ Hiệp Thông của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam GP Orange cả tháng 6 và 7. Thế mà cho tới trước 2 tuần cuối cũng chỉ có 12 người chính thức ghi danh đóng tiền, dù với giá chỉ có 300 Mỹ kim bao gồm cả bảo hiểm, giường nằm và tiền tip, rẻ hơn các nơi khác. V́ mới ra không dám cạnh tranh và cũng để phục vụ nữa chứ không phải chỉ kiếm tiền dù là gây quĩ. C̣n gần 3 tuần lễ nữa, tức tuần thứ 3 của Tháng 7, ngày 19, thời điểm TMSS phải trả lời dứt khoát cho hăng xe bus là đi hay không, th́ Cha Nguyễn Hải Dương, Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con tự gọi cho TMSS để cho TMSS tất cả số người bên xe của Đền Thánh, v́ không đủ số người tối thiểu là 35 để đi. Thế là, với số 20 người của cha và 12 người của TMSS bấy giờ, TMSS quyết định đi, để ít là lấy lại được vốn 3000 Mỹ kim đă deposit non refundable. Cho tới tuần cuối cùng th́ con số ghi danh lên tới 56, kể cả 1 người của TMSS, quá con số 54 theo hợp đồng. Tuy nhiên, vào ngày họp cuối cùng với hăng xe là Thứ Hai  3/8/2009, TMSS được giữ con số 56. V́ đây là lần đầu tiên tổ chức, và lại dồn hai xe làm một, nên có một số vấn đề xẩy ra ngoài ư muốn. Thứ nhất là vấn đề xếp chỗ đă làm cho ít là một số người của Cha Dương không hài ḷng lắm, nếu không muốn nói là bất măn. Thứ hai là vấn đề giá cả, TMSS đă hoàn lại cho 26 người mỗi người 60 Mỹ kim, v́ lư do không nấu nướng các bữa ăn cho ngày đi đường thứ nhất cả đi lẫn về, như Cha Dương giao kèo với khách của cha. Thứ ba là vấn đề đồ đạc của TNF quá đầy làm cho bên xe TMSS hết chỗ, chất lên cả 3 ghế cuối cùng là chỗ giành cho tài xế nằm, làm cho 2 chỗ trên cùng v́ thế bị chủ xe lấy lại cho tài xế. Thứ bốn là có một bà mẹ cho thêm đứa con đi lậu, phải chuyển 1 người tự nguyện sang xe với TNF. Thứ năm là vấn đề xe dừng lại nhiều quá chỉ v́ muốn giữ cho pḥng vệ sinh khỏi hôi nên măi đến 6 giờ chiều Thứ Năm mới tới Carthage là địa điểm của Ngày Thánh Mẫu, thay v́ 3 giờ chiều như các xe khác. Thứ sáu là vấn đề lều ngủ chật chội, cho dù đă xin lều cho 50 người. Thứ bảy là lều không có điện ngay từ đầu để đáp ứng nhu cầu của khách hành hương. Thứ tám là xe đến muộn vào sáng ngày về và cũng lại bị trục trặc về vấn đề đồ đạc cho màn tŕnh diễn trong Ngày Thánh Mẫu là Thập Giá Đẫm Máu Trên Đất Việt của TNF để ở xe TMSS. Thứ chín là đồ của TNF bị bỏ lại Đền Thánh Mẹ Dâng Con bên Corona thay v́ cho xe mang về cho TNF v́ cả 2 xe đậu cùng một băi. Thứ mười là những chuyện lộn xộn giữa hai xe TMSS và TNF gây ra chẳng những bởi đồ đạc mà c̣n bởi chuyển người và di chuyển nữa. Trên đây là những kinh nghiệm tiêu cực chắc chắn sẽ không để xẩy ra vào lần tới khi TMSS muốn tiếp tục tổ chức hành hương bằng xe du khách liên bang như năm 2009. Nhóm Vào Đời hôm Chúa Nhật 2/8/2009 đă họp nhau tạ ơn và bàn việc phục vụ cuộc hành hương gây quĩ này tại trụ sở Thiên Ân, nơi xe tour bus đến đón khách vào sáng Thứ Tư 5/8.

BROADCAST SCHEDULE

(trước đây, như đă được kể đến trong phần Quá Tŕnh Hoạt Động trên đây)


U. S. Region Location Schedule Radio Station
Pacific Southern California Friday
9:00 - 9:30PM
106.3 FM
- Tucson-AZ, Portland-OR Sunday
8:00 - 9:00 AM
Vietnamese Public Radio
Central Denver-CO, Emporia-Kansas City-Wichita-KS, Louisville-KY, New Orleans-Baton Rouge-LA, Grand Rapids-MI, St. Louis-MO, Biloxi-MS, Des Moines-IA, Lincoln-NE
Albuquerque-NM, & Austin-TX
Sunday
10:00 - 11:00 AM
Vietnamese Public Radio
East Washington DC, Boston-MA, Philadelphia-PA, Atlanta-GA, & Tampa-FL Sunday
11:00AM - 12:00PM
Vietnamese Public Radio

 

Top

 

 CÁC CHƯƠNG TR̀NH TỔ CHỨC TRONG NĂM MÂN CÔI 16/10/2002-19/10/2003

 

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Khai Mạc Năm Mân Côi

Thứ Bảy 26/10/2002 tại Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona

 

Học Hỏi và Cử Hành Mầu Nhiệm Thánh Gia để cầu cho các gia đ́nh và thăng tiến đời sống hôn nhân,

Thứ Bảy 31/5/2003 tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona

 

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng Bế Mạc Năm Mân Côi

mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng và Tân Chân Phước Têrêsa Calcutta

Chúa Nhật Truyền Giáo 19/10/2003 tại Nguyện Đền Tử Đạo Trung Tâm Công Giáo Giáo Phận Orange

Top

 

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Khai Mạc Năm Mân Côi

       

Kêu Gọi Tham Dự

Ngay trong lúc t́nh h́nh thế giới hết sức biến loạn hiện nay, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, nhân dịp mở màn năm thứ 25 Giáo Triều của Ngài hôm 16/10/2002 vừa qua, đă chẳng những ban hành bức Tông Thư ‘Kinh Mân Côi của Trinh Nữ Maria’ mà c̣n tuyên bố mở ‘Năm Mân Côi’ bắt đầu từ tháng 10 năm nay tới tháng 10 năm 2003. Vậy, để thiết tha nguyện cầu cho ḥa b́nh thế giới trong t́nh thế hết sức khẩn trương hiện nay, nhất là để khai mạc ‘Năm Mân Côi’ như Đức Thánh Cha muốn được bắt đầu ngay từ Tháng Mân Côi 2002 này, xin thành khẩn kính mời Cộng Đồng Dân Chúa khắp nơi hăy bớt chút thời giờ đến tham dự buổi Cùng Mẹ Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Cho Ḥa B́nh Thế Giới, được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 26/10/2002, tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona.

Chương tŕnh như sau: 4 giờ chiều khai mạc, với đề tài “Kinh Mân Côi, Khí Giới Ḥa B́nh trong T́nh H́nh Thế Giới Hiện Nay”; sau đó, trước mỗi 50 chục kinh, có các bài hướng dẫn liên quan đến vai tṛ của Mẹ Maria trong Nhiệm Cuộc Cứu Chuộc với Cha Nguyễn Quang Đán Ḍng Đồng Công, và Cha Lê Ngọc Anh Ḍng Don Bosco; sau mỗi 5 Mầu Nhiệm Mân Côi có các Vũ Hoa Dâng Mẹ do các Đoàn Thiếu Nhi Fatima Tổng Giáo Phận Los Angeles đóng góp; trong suốt cuộc cử hành này có linh mục ngồi ṭa giúp ḥa giải; 7 giờ có Thánh Lễ Đồng Tế thay Chúa Nhật bế mạc, do Cha Trịnh Đức Ḥa, Ḍng Chúa Cứu Thế giảng thuyết. Buổi Cùng Mẹ Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Cho Ḥa B́nh Thế Giới để long trọng khai mạc ‘Năm Mân Côi’ này được Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống tổ chức, một chương tŕnh phát thanh Công Giáo trên làn sóng 106.3 FM mỗi Thứ Sáu hằng tuần từ 9 đến 9 giờ 30 tối. Nhóm chủ trương và thực hiện xin trân trọng và thiết tha kính mời.


Chương Tŕnh


4:00 PM Khai mạc (Giuse Trần Mỹ Duyệt: giới thiệu chương tŕnh và điều hành chương tŕnh)

4:05 Lời chào mừng (Thomas Tống Văn Tuệ)

4:10 Kinh Mân Côi: Khí Giới Ḥa B́nh Trong T́nh H́nh Thế Giới Hiện Nay (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh)

4:25 Vũ Hoa Dâng Mẹ (Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Mân Côi Pomona)

4:35 Mẹ Maria trong Năm Mầu Nhiệm Vui (Cha Lê Ngọc Anh, Ḍng Don Bosco)

4:50 Cộng Đoàn Cùng Mẹ Cử Hành Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Vui
(Maria Thúy Nga và Kristine Kiều Hạnh: luân phiên đọc Lời Chúa trước mỗi chục kinh cho cả 15 ngắm)

5:15 Vũ Hoa Dâng Mẹ (Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Thăm Viếng El Monte)

5:25 Mẹ Maria trong Năm Mầu Nhiệm Thương (Cha Nguyễn Quang Đán, Ḍng Đồng Công)

5:40 Cộng Đoàn Cùng Mẹ Cử Hành Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Mùa Thương

6:05 Vũ Hoa Dâng Mẹ (Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Sầu Bi San Gabriel)

6:15 Mẹ Maria trong Năm Mầu Nhiệm Mừng (Cha Nguyễn Quang Đán, Ḍng Đồng Công)

6:30 Cộng Đoàn Cùng Mẹ Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Năm Mùa Mừng

6:55 Vũ Hoa Dâng Mẹ (Đoàn Thiếu Nhi Fatima Đức Mẹ Lộ Đức Los Angeles)

7:00 Thánh Lễ Đồng Tế thay Chúa Nhật

Chủ tế: Cha Vũ Minh Vạn, Ḍng Đồng Công;
Giảng thuyết: Cha Trịnh Đức Ḥa, Ḍng Chúa Cứu Thế;
Bài đọc 1 Têrêsa Hà Kim Luông;
Bài đọc 2 Thomas Tống Văn Tuệ;
Thánh ca: Ca Đoàn Thiếu Nhi Đền Thánh;
Lời cảm tạ cuối lễ: Giuse Trần Mỹ Duyệt

8:00 Bế mạc

 

Top

 

Học Hỏi và Cử Hành Mầu Nhiệm Thánh Gia

 

Kêu Gọi Tham Dự

Trước khi nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Chúa Nhật Thứ Sáu Phục Sinh 25/5/2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đă tuyên bố: “Tôi muốn nói lên hai ư chỉ cầu nguyện đặc biệt cho năm nay, một năm được chính thức chú trọng đến kinh mân côi thánh, đó là ư chỉ cầu cho gia đ́nh là cơ cấu bất hạnh thay đang bị nguy hiểm trầm trọng đến những nguyên tắc và các giá trị nồng cốt của nó, và ư chỉ cầu cho nền ḥa b́nh thế giới, cách riêng ở Thánh Địa”. Về ư chỉ cầu cho ḥa b́nh thế giới, để khai mạc Năm Mân Côi, Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống đă tổ chức Buổi Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi cầu cho ḥa b́nh thế giới ngày 26/10/2002. Về ư chỉ cầu cho các gia đ́nh, nhân dịp Lễ Mẹ Thăm Viếng kết Tháng Hoa 2003, một Lễ có liên quan đến gia đ́nh và sự sống, một đời sống gia đ́nh và sự sống đang bị văn hóa sự chết tàn phá và hủy hoại trong một thế giới văn minh theo trào lưu cá nhân chủ nghĩa và hưởng thụ ngày nay, Chương Tŕnh Phát Thanh sẽ tổ chức một Buổi Học Hỏi và Cử Hành Mầu Nhiệm Thánh Gia để cầu cho các gia đ́nh và thăng tiến đời sống hôn nhân, tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona, vào Thứ Bảy 31/5/2003, bắt đầu từ 3 giờ chiều, và được kết thúc với Thánh Lễ thay Chúa Nhật lúc 7 giờ tối. Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống thiết tha và trân trọng kính mời.

Chương Tŕnh

(Học Hỏi và Cử Hành theo cuốn Mẫu Tâm Maria: Con Tầu Cứu Rỗi Gia Đ́nh)

Chào mừng: Tống Văn Tuệ
Dẫn nhập: Cao Tấn Tĩnh

Lời Chúa “Vợ Chồng Tân Hôn” (83-85) Thúy Nga
Chia sẻ “T́nh Nghĩa Vợ Chồng” (86-92) Trần Mỹ Duyệt
MNTG 1 - Thai Nhi Giêsu (55-58) Tống Văn Tuệ và Hà Kim Luông
Thánh Ca “Diễm T́nh Ca 3” Thành Tâm

Lời Chúa “Mẹ Con Tử Đạo” (93-97) Kim Luông
Chia sẻ “Giáo Dục Con Cái” (98-106) Cao Tấn Tĩnh
MNTG 2 - Hài Nhi Giêsu (59-62) Tống Văn Tuệ và Thúy Nga
Thánh Ca “Mẹ Yêu” Thế Dung

giải trí

Lời Chúa “Người Cha Say Rượu” (107-109) Thúy Nga
Chia sẻ “Thảo Kính Cha Mẹ” (110-116) Trần Mỹ Duyệt
MNTG 3 – Trưởng Tử Giêsu (63-68) Tống Văn Tuệ và Hà Kim Luông
Thánh Ca “Mối T́nh Cha” Thiên Bản

Lời Chúa “Người Em Bị Bán” (117-120) Kim Luông
Chia sẻ “Yêu Thương Huynh Đệ” (121-129) Cao Tấn Tĩnh
MNTG 4 - Ấu Nhi Giêsu (69-73) Tống Văn Tuệ và Thúy Nga
Thánh Ca “T́nh Người” Phong Thi và Phạm Vinh Sơn

giải trí

Lời Chúa “Gia Đ́nh Bất Hạnh” (130-133) Thúy Nga
Chia sẻ “Hạnh Phúc Gia Đ́nh” (134-140) Trần Mỹ Duyệt
MNTG 5 – Thiếu Nhi Giêsu (74-80) Tống Văn Tuệ và Hà Kim Luông
Thánh Ca “Cầu Cho Cha Mẹ 2” Phanxicô

Kinh Cầu Thánh Gia (150-156) Cao Tấn Tĩnh
Gia Đ́nh Tận Hiến cho Mẹ (158-159) Tống Văn Tuệ
Thánh Ca “Giuse Xóm Nhỏ” Phạm Đ́nh Nhu & Nguyễn Khắc Tuần
Bế Mạc và kỷ vật Trần Mỹ Duyệt

Đại Tiệc Thánh Thể: Thánh Lễ thay Chúa Nhật

 

Thánh Ca

Diễm T́nh Ca 3 của Thành Tâm

ĐK- Ngày hôm nao tiếng hát bay cao, qú bên nhau trước Đấng Tối Cao, hứa yêu nhau trao câu thề chung sống trọn đời. Rồi mai đây kiếp sống có đôi đời buồn vui măi măi bên nhau, khấn xin Mẹ thương dắt d́u t́nh yêu dâng cao.
PK1. Tay đan tay nhịp bước đi trên đời, xin yêu thương hạnh phúc đến cho người, người anh em yêu, người em anh mến, Mẹ ơi trông đến! Như chim kia nhịp cánh trên mây ngàn, đôi tim con ḥa khúc hát huy hoàng. Trọn đời yêu nhau, dù bao gian khó có Mẹ đừng lo.
PK2. Mai sau đây gặp lúc phải âu sầu, xin cho con đừng thế dễ quên lời, lời thề hôm xưa cùng người yêu dấu, t́nh thương tha thứ! Hay khi nao hạnh phúc đến dâng đầy, xin cho con đừng thế d6ẽ quên lời. Lời ca tri ân nhờ Mẹ thương đến chở che đời con.

Mẹ Yêu của Thế Dung

PK1. Lúc bé thơ c̣n măng sữa, ai nuôi con đến ngày lớn khôn, dạy cho con sớm nên người, và d́u dắt con trên đường đời. Biết lấy chi mà báo hiếu, bao công lao của mẹ dấu yêu, giờ con xin cám ơn người, bằng giọng hát câu ca tuyệt vời.
ĐK- Hỡi mẹ yêu dấu, đẹp như ánh trăng dọi bên thềm. Mắt mẹ dịu êm, tựa sao sáng trong màn đêm. Tiếng mẹ, ngọt ngào với bao lời ru mềm. Bóng mẹ dịu dàng nh́n con ngủ yên. Dẫu có xa mẹ ngày mai, con luôn yêu mến người thiết tha, rồi từ đây những đêm dài, mẹ hằng sống bên con ngàn đời, một h́nh bóng yêu thương tuyệt vời.

Mối T́nh Cha của Thiên Bản

1.- Hồi con bé chẳng rời cha bao giờ, rồi khôn lớn cha d́u dắt vào đời. Nhớ măi, mỗi khi cha đưa con đến trường, người nhủ khuyên hăy siêng năng học hành. Chiều chiều đến chính người đón con về, người dạy dỗ cho con những điều hay, và cứ thế suốt bao năm cha con không xa rời, ḷng khắc ghi thâm sâu mối t́nh cha.
2. Hồi con bé suốt ngày ở bên cha, và cha cũng luôn luôn ở gần con. Sớm tối nhủ khuyên mong cho con nên người, cùng với mẹ chăm sóc dưỡng dục con. Một ngày đó vắng h́nh bóng cha già, đời con sẽ sống trọn kiếp mồ côi, và măi măi sẽ thêm yêu cha không khi phai mờ, ḷng mến thương con luôn luôn gần cha.

T́nh Người của Phong Thị và Phạm Vinh Sơn

PK1. Hăy nh́n người bằng đôi mắt Giêsu, đem yêu thương vào thay thế hận thù. Hăy yêu người bằng con tim Thiên Chúa, xin chớ để ḷng tính toán hơn thua. Nghĩ về người bằng tâm Chúa trao ban, như ánh trăng rằm soi sáng trên ngàn. Xin trong hồn ngập yêu thương tha thứ, cho trái ngọt t́nh yêu măi thơm nồng.
ĐK- Xin anh em vui thuận ḥa. Hăy mở ḷng luôn thứ tha. Chớ hoài nghi người tâm thiện, khắp nẻo giang sơn cũng một Cha. Xin yêu thương đong thật đầy. Hăy mở ḷng cho thế gian, lấy t́nh thương mà đáp trả, bốn bể năm châu cũng một nhà.
PK2. Nói về người bằng lời nói Giêsu. Xin trong tâm đừng nuôi oán mang thù. Hăy thương người đời quên không may mắn, thương xót nhiều kẻ kém thế cô thân. Xin mọi người được hạnh phúc an vui, cho thế gian buồn chinh chiến không c̣n. Đây thiên đàng trần gian ta mong ước. Khi trái ngọt t́nh yêu đă chín mùi.
PK3. Xin đường đời rộng đôi cánh chim bay, cho yêu thương được luôn măi đong đầy, xót thương người bị rơi trong quên lăng. Xin dẫn đường kẻ kém trí u tâm. Mong cuộc đời đẹp như giấc mơ tiên. Cho thế gian ngày thôi hết ưu phiền. Ước mong người người bên nhau vui sống. Đây trái ngọt t́nh yêu đă sang mùa.

Cầu Cho Cha Mẹ 2 của Phanxicô

1. Xin Chúa (i a) chúc lành cho đời cha mẹ của con. Công ơn là như núi non, dưỡng nuôi con bao ngày vuông tṛn. Con sinh đến trong đời, an vui nhờ có ơn Trời. Và ơn cha mẹ suốt đời coi nhẹ khổ đau.
ĐK.- Xin cho cha mẹ con thắm măi t́nh son của Chúa Trời. Cho con giữa gia đ́nh luôn sống theo t́nh người con ngoan.
2. An vui cũng như đau buồn, luôn đẹp tấm ḷng mẹ cha. Ai qua là bao chốn xa thấy đâu vui cho bằng mái nhà. Mai con lớn lên rồi ra đi tung cánh trong đời. Dù xa vô bờ, vẫn nhớ đến t́nh mẹ cha.

Giuse Xóm Nhỏ của Phạm Đ́nh Nhu và Nguyễn Khắc Tuần

ĐK.- Giuse trong xóm nhỏ khó nghèo thuở xưa, miền Nazarét, thánh gia Người vui sống. Nêu gương cho tất cả gia đ́nh cần lao, t́nh yêu tha thiết với cảnh đời đơn nghèo.
1.- Cho người cha hết sức yêu mến tận t́nh, biết nêu gương sáng chốn gia đ́nh. Dù bao phong trần ḷng được luôn sướng vui vững tay đưa thuyền qua sóng đời.
2.- Cho người thân mẫu giữ hạnh phúc gia đ́nh, sống vui trong chí hướng trung thành. Nhiệt tâm giáo dục đoàn trẻ thơ dấu yêu lớn lên trong t́nh yêu Chúa nhiều.
3.- Cho đoàn thơ ấu biết tôn kính vâng lời, biết noi gương mến Chúa yêu người. Hồn luôn giữ ǵn được mầu hoa thánh ân xứng nên ngôi đền Chúa Thánh Thần.

 

Top

 

Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng Bế Mạc Năm Mân Côi

 

THÔNG BÁO KÍNH MỜI


Ngày 19/10/2003 là Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ, cũng là ngày Giáo Hội phong chân phước cho Mẹ Têrêsa Calcutta, vị sáng lập ḍng Thừa Sai Bác Aùi, ngoài ra c̣n là ngày mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng 25 năm của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II và là ngày Bế Mạc Năm Mân Côi của Giáo Hội. Bởi đó, để cùng với Ṭa Thánh Rôma và Giáo Hội hoàn vũ cử hành Ngày Bế Mạc Năm Mân Côi Mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng và Tân Chân Phước Têrêsa Calcutta trong Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo này, Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng sẽ tổ chức một cuộc Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng tại Trung Tâm Công Giáo, bắt đầu từ 9 giờ sáng đến 12 giờ trưa, với những bài chia sẻ gợi ư hợp với mỗi mầu nhiệm, thứ tự gồm có Kinh Mân Côi với Ḥa B́nh Thế Giới, Kinh Mân Côi với Đời Sống Gia Đ́nh, Kinh Mân Côi với Sứù Vụ Truyền Giáo, Kinh Mân Côi với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và Kinh Mân Côi với Tân Chân Phước Têrêsa Calcutta. Tột đỉnh của cuộc Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng này là Thánh Lễ đồng tế do Cha Piô Nguyễn Quang Đán, Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con chủ tế, và Cha Giuse Trịnh Đức Ḥa ḍng Chúa Cứu Thế Giảng Thuyết. Trân trọng kính mời Cộng Đồng Dân Chúa đến tham dự để cùng với Ṭa Thánh Rôma và Giáo Hội hoàn vũ long trọng cử hành Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo Bế Mạc Năm Mân Côi Mừng Ngân Khánh Giáo Hoàng và Tân Chân Phước Têrêsa Calcutta đặc biệt này. Chân thành cảm tạ.
 

Diễn Tiến

9:00 Gặp gỡ và sửa soạn

9:15 Khai mạc:
    Chương tŕnh (Maria Bùi Thúy Nga)
    Chào mừng (Tôma Tống Văn Tuệ)

9:30 Cử hành Mầu Nhiệm Mân Côi Sự Sáng (xin xem dẫn nhập từng mầu nhiệm dưới đây)
    Mầu Nhiệm 1: Chúa Giêsu chịu phép rửa
   Chia sẻ gợi ư: Kinh Mân Côi và Ḥa B́nh Thế Giới (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh)
    Mầu Nhiệm 2: Chúa Giêsu tỏ ḿnh ở tiệc cưới Cana
   Chia sẻ gợi ư: Kinh Mân Côi và Đời Sống Gia Đ́nh (Giuse Trần Mỹ Duyệt)
   Mầu Nhiệm 3: Chúa Giêsu loan báo Nước Trời
   Chia sẻ gợi ư: Kinh Mân Côi và Sứ Vụ Truyền Giáo (Lm Nguyễn Quang Đán, CMC)
   Mầu Nhiệm 4: Chúa Giêsu biến h́nh trên núi
    Chia sẻ gợi ư: ĐTC Gioan Phaolô II và Kinh Mân Côi (Giuse Trần Mỹ Duyệt)
    Mầu Nhiệm 5: Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể
    Chia sẻ gợi ư: Mẹ Têrêsa Calcutta và Kinh Mân Côi (Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh)
    Công bố Phúc Âm trước mỗi mầu nhiệm (Tôma Tống Văn Tuệ)
    Lời chiêm nghiệm sau mỗi mầu nhiệm (Maria Bùi Kiều Hạnh)

11:00 Thánh Lễ Đồng Tế
Chủ tế: Cha Nguyễn Quang Đán, CMC, Giám Đốc Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona;
Chia sẻ Lời Chúa: Cha Trịnh Đức Ḥa, Ḍng Chúa Cứu Thế TGP/LA;
Bài đọc 1 và đáp ca: Têrêsa Hà Kim Luông;
Bài đọc 2 và lời nguyện giáo dân: Maria Bùi Thúy Nga;
Thánh Ca: chung cộng đoàn tham dự;
Cảm tạ: Giuse Trần Mỹ Duyệt.

12:00 Bế mạc:
Giải khát;
Ra mắt CD/Sách Cử Hành Mầu Nhiệm Mân Côi và Suy Niệm Kinh Nguyện Mân Côi.
 

Dẫn Nhập Từng Mầu Nhiệm

1)     Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng được mở đầu với Mầu Nhiệm Chúa Kitô chịu phép rửa ở Sông Được Đăng, một mầu nhiệm liên quan đến nguyên tội là thứ tội đă trở thành căn nguyên của hết mọi sự dữ trên trần gian, là mầm mống của tất cả mọi chia rẽ và tranh chấp, như đă xẩy ra nơi vụ sát nhân đầu tiên gây ra bởi Cain, khiến cho loài người không bao giờ được b́nh an chân thực và lâu bền. Thậm chí càng văn minh nhân bản, càng chủ trương nhân quyền, con người ngày nay càng sát hại lẫn nhau, càng khủng bố tấn công và tấn công khủng bố. Kinh Mân Côi có quyền lực mang lại ḥa b́nh cho thế giới được chăng? Xin mời quí vị nghe anh Cao Tấn Tĩnh chia sẻ về Kinh Mân Côi và Ḥa B́nh Thế Giới.
…………………..

2)     Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng được tiếp theo với Mầu Nhiệm Chúa Kitô bắt đầu tỏ ḿnh ra ở tiệc cưới Cana qua trung gian Mẹ Maria. Thực tế cho thấy, con người càng văn minh vật chất càng băng hoại về luân lư, nhất là những ǵ liên quan đến đời sống hôn nhân gia đ́nh, với thảm nạn ly dị, phá thai, tạo sinh ngoại nhiên, hôn nhân đồng tính v.v. Ở tiệc cưới Cana ngày xưa Mẹ Maria đă âm thầm tự động nhúng tay vào việc cứu văn t́nh thế cho đôi tân hôn thế nào, Mẹ chắc chắn cũng sẽ làm điều ấy nơi mỗi gia đ́nh biết mời Mẹ đến tham dự vào đời sống hôn nhân gia đ́nh của họ. Có gia đ́nh nào hằng ngày cầu Kinh Mân Côi với nhau mà lại bị đổ vỡ hay chăng? Xin mời quí vị nghe bài về Kinh Mân Côi và Đời Sống Gia Đ́nh với anh Trần Mỹ Duyệt.
…………….

3)     Trong Năm Mầu Nhiệm Ánh Sáng, Mầu Nhiệm thứ ba là mầu nhiệm hợp với chủ đề Truyền Giáo nhất, v́ mầu nhiệm này là Mầu Nhiệm Chúa Kitô đi loan báo Nước Trời và kêu gọi loài người ăn năn thống hối. Chúa Kitô chẳng những là Đấng Thiên Sai của Thiên Chúa đă đến giữa dân Do Thái, mà c̣n là Vị Thừa Sai của Thiên Chúa đến với nhân loại để làm cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa mà được sự sống đời đời. Giáo Hội đă được Chúa Kitô khi c̣n tại thế chẳng những sai đến với con chiên lạc nhà Yến Duyên mà c̣n được Người sau khi phục sinh và sắp về cùng Cha sai đến với tất cả mọi tạo vật để làm chứng cho Người đến tận cùng trái đất nữa. Trong sứ điệp cho Ngày Truyền Giáo thứ 77, ĐTC GPII đă liên kết Kinh Mân Côi với việc truyền giáo, ở chỗ, nhờ Kinh Mân Côi chúng ta chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô để từ đó có thể chiếu tỏa dung nhan của Người ra bằng đời sống chứng nhân tông đồ của ḿnh. Sau đây xin mời quí vị nghe cha Piô Nguyễn Quang Đán, giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con Corona, chia sẻ về đề tài Kinh Mân Côi và Sứ Vụ Truyền Giáo.
………………..

4)     Tột đỉnh của Năm Mầu Nhiệm Ánh Sáng là ở mầu nhiệm thứ tư, Mầu Nhiệm Chúa Kitô biến h́nh sáng láng trên núi Tabo, một mầu nhiệm tiên báo cho Mầu Nhiệm Phục Sinh, Mầu Nhiệm Chúa Kitô chẳng những chiến thắng tội lỗi và sự chết mà c̣n ban sự sống cho Giáo Hội qua Thánh Thần Người thông ban cho các tông đồ sau khi Người từ trong kẻ chết sống lại. Dung nhan hiển linh của Chúa Kitô trong biến cố biến h́nh này chính là dung nhan của một Chúa Kitô Phục Sinh, một dung nhan tràn đầy ánh sáng, tràn đầy hy vọng, tràn đầy sự sống. Chính ĐTC GPII là người đầu tiên, qua Tông Thư Kinh Mân Côi Trinh Nữ Maria, đă định nghĩa việc cầu Kinh Mân Côi là cùng với Mẹ Maria chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô. Vị giáo hoàng như một tia sáng vọt lên từ Balan 25 trước đây đă cảm nhận về Kinh Mân Côi thế nào, xin mời quí vị theo dơi với anh Trần Mỹ Duyệt, người đă chia sẻ về bức tông thư này qua Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống hằng tuần suốt Năm Mân Côi vừa qua.
………………….

5)     Năm Mầu Nhiệm Mân Côi Ánh Sáng được kết thúc ở Mầu Nhiệm Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể, một Mầu Nhiệm Chúa Giêsu tỏ ra muốn ở lại với Giáo Hội cho đến tận thế, để Giáo Hội chẳng những được sống mà c̣n được sống viên măn. Lịch sử Giáo Hội đă cho thấy Thánh Thể là Cây Nho đă thông ban nhựa sống thần linh của ḿnh cho các chi thể Giáo Hội và đă làm cho các chi thể gắn liền với Thân Nho Thánh Thể này thực sự trổ sinh muôn vàn hoa trái. Điển h́nh nhất là trường hợp Vị tân chân phước Têrêsa Calcutta. Trong truyện kể về Mẹ ít thấy chỗ nào đề cập đến việc Mẹ lần hạt Mân Côi, ngoại trừ có một số h́nh ảnh chụp cho thấy Mẹ đang cầm cỗ tràng hạt. Thế nhưng, nếu việc cầu Kinh Mân Côi là chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô th́ Mẹ Têrêsa đă thực sự chiêm ngưỡng dung nhan Chúa Kitô qua việc chầu Thánh Thể hằng ngày cũng như qua việc phục vụ thành phần anh chị em nghèo khổ nhất được Chúa Kitô đồng hóa với. Thế nhưng, làm sao Mẹ Têrêsa thực sự thấy được dung nhan Chúa Kitô, xin mời quí vị theo dơi với anh Cao Tấn Tĩnh.

………………………
 

Top

 

CHIA SẺ NHÂN DỊP MỪNG KỶ NIỆM 5 NĂM

 

 

Nhân dịp kỷ niệm mừng đệ ngũ chu niên Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống, anh chị em giáo dân nhóm Vào Đời chủ trương và thực hiện chúng tôi xin được đặc biệt chia sẻ với quí vị về những cảm nhận chân thành của chúng tôi, những cảm nhận mà, như chúng tôi đă từng nghe được, liên quan đến nhiều thứ thắc măéc của một số quí vị: chẳng hạn như tại sao nhóm chủ trương và thực hiện chương tŕnh phát thanh Tin Mừng Sự Sống lại lấy tên là Nhóm Vào Đời? Nhóm Vào Đời toàn giáo dân này tại sao lại được nhiều cha cộng tác đến thế? Mỗi buổi phát thanh vào giờ “prime time” dễ được nhiều người nghe như thế tốn kém tất cả là bao nhiêu, và họ lấy tiền ở đâu để trang trải mà tồn tại cho tới bây giờ, như qua việc gây quĩ hay quyên tiền, chẳng bao thấy họ quảng cáo ǵ? Họ phát thanh trực tiếp hay gián tiếp, ai giúp họ về vấn đề kỹ thuật và họ có bao giờ bị trục trặc về kỹ thuật hay chăng? Ngoài việc phát thanh hằng tuần để phổ biến Tin Mừng Sự Sống ra, Nhóm Vào Đời này c̣n làm ǵ nữa hay không, v́ thư từ họ gửi đi đều với tư cách là một hiệp hội bất vụ lợi được phép cấp chứng thư khấu trừ thuế má cho những vị ân nhân ủng hộ tài chính? Sau đây xin mời quí vị theo dơi phần chia sẻ của nhóm Vào Đời chúng tôi.

 

1.      Tại sao nhóm chủ trương và thực hiện chương tŕnh phát thanh Tin Mừng Sự Sống lại lấy tên là Nhóm Vào Đời?

 

Sở dĩ chúng tôi nhận danh xưng cho nhóm giáo dân thiện chí chủ trương và thực hiện chương tŕnh phát thanh Tin Mừng Sự Sống của ḿnh là Vào Đời v́ danh xưng Vào Đời trực tiếp liên quan đến Tin Mừng Sự Sống. Thật vậy, Tin Mừng Sự Sống đây, theo tiếng Mỹ là The Good News of Life hay The Gospel of Life, ám chỉ về Phúc Âm của Chúa Kitô và về chính bản thân Chúa Kitô. Tin Mừng Sự Sống là danh xưng ám chỉ về Phúc Âm của Chúa Kitô, v́ theo Thánh Kư Marcô ở đoạn 16 câu 15 th́ Chúa Kitô Phục Sinh đă truyền cho các tông đồ rằng: “Các con hăy đi khắp thế gian loan báo Tin Mừng cho tất cả mọi tạo vật”. Tin Mừng Sự Sống đây c̣n là danh xưng liên quan đến bản thân của Chúa Kitô nữa. V́ Người là Lời Nhập Thể, và khi Người giáng sinh tại Bêlem, theo Phúc Âm Luca ở đoạn 2 câu 11, th́ có thiên thần đă hiện ra với các mục đồng trong vùng ấy mà rằng: “Ta đến để công bố cho anh em một tin mừng…”. Phúc Âm và bản thân Chúa Kitô chẳng những là Tin Mừng c̣n là Tin Mừng Sự Sống nữa, v́ Tin Mừng này chẳng những làm cho sự sống tự nhiên của con người được thăng hóa mà c̣n mang lại cho con người sự sống đời đời nữa. Thế nhưng, để Tin Mừng Thần Linh này có thể thông ban Sự Sống như thế, Chúa Kitô là Tin Mừng Sự Sống đă phải từ trời xuống thế, tức phải vào đời, và sau 30 năm ẩn dật phải nhập thế, cũng được gọi là vào đời. Các tông đồ cũng thế, để loan truyền Tin Mừng của Chúa Kitô Phục Sinh và về Chúa Kitô Phục Sinh, các vị cũng được Chúa Kitô sai vào trần gian, tức được sai vào đời. Chủ trương vào đời để loan truyền Tin Mừng Sự Sống được phản ảnh qua nội dung của chương tŕnh phát thanh hằng tuần của chúng tôi, một nội dung được chia ra làm ba phần rơ rệt: phần chia sẻ Phúc Âm Chúa Nhật hằng tuần để chiêm ngưỡng Mầu Nhiệm Chúa Kitô do một vị giáo sĩ phụ trách, phần Sống Thánh Chứng Nhân để ư thức và áp dụng Tinh Thần Chúa Kitô, và phần Giáo Hội Hiện Thế để chia sẻ và hiệp thông với Nhiệm Thể Chúa Kitô là Giáo Hội. Cùng Mẹ chúng con xin ngợi khen Chúa.

 

2.      Họ phát thanh trực tiếp hay gián tiếp, ai giúp họ về vấn đề kỹ thuật và họ có bao giờ bị trục trặc về kỹ thuật hay chăng?

 

Chúng tôi không trực tiếp phát thanh, mà là gián tiếp. Tức không đến pḥng thâu thanh của Đài phát thanh. Trước hết, là v́ chúng tôi không phải là những người chuyên nghiệp về vấn đề ăn nói và phát thanh. Thứ hai là v́ những vấn đề chúng tôi phổ biến liên quan đến Tin Mừng Sự Sống là những ǵ rất quan trọng, cần phải được dọn đàng hoàng. (Chúng tôi thường nói nửa chơi nữa thật với nhau rằng Đức Thánh Cha là vị khôn ngoan thông thái và thánh thiện như vậy mà lúc nào cũng phải cầm giấy đọc nữa là ḿnh). Thứ ba là v́ giờ giấc chỉ có nửa tiếng nên chúng tôi cần phải lợi dụng từng giây từng phút để tranh thủ trong việc phổ biến những ǵ cần thiết nhất trong tuần. Phải, chúng tôi thâu phát thanh tại nhà, rồi mang CD đến cho Đài, để Đài mở vào giờ của nó. Năm đầu tiên, chúng tôi gọi là thời Cựu Ước, v́ bấy giờ chúng tôi c̣n thâu vào băng nhựa cassette, và phát vào sáng Chúa Nhật từ 6 đến 7 giờ sáng. Thế nhưng, sang thời Tân Ước, cách đây 4 năm, chúng tôi bắt đầu thâu vào CD với máy điện toán tối tân hơn. Việc thâu băng phát thanh trước và mới mẻ này giúp chúng tôi được một điểm lợi là ai thuận giờ nào th́ thâu giờ đó, rồi người phụ trách kỹ thuật sẽ edit lại cho thành một buổi phá thanh trước khi mang CD ra cho Đài. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng xuôi thuận cả đâu, có những lần chúng tôi mất rất nhiều giờ để sửa chữa máy móc. Tiện đây chúng tôi cũng xin cám ơn đặc biệt hai em Chương ở Torrance, người đă cho TMSS bộ máy móc và tiếp tục giúp sửa chữa khi cần, và em Trung Tống ở Westminter, cũng đă giúp giải tỏa những bế tắc và trục trặc kỹ thuật một số lần hội hộp đến đứng tim. Ngoài ra, chúng tôi cũng không quên em Huy ở Garden Grove cũng đă ủng hộ máy móc. Có cái rất lạ và may là suốt 5 năm trời, dù bị trục trặc ky tỹuật không ít, chúng tôi vẫn chưa hề bị nhỡ một buổi phát thanh nào, liên tục cho tới nay là tuần 262 hay bài phát thanh thứ 262. Bởi vậy, chúng ta hăy cùng Mẹ xin ngợi khen Chúa.

 

3.      Nhóm Vào Đời toàn giáo dân này tại sao lại được nhiều cha cộng tác đến thế?

 

Sau 5 năm, nh́n lại, chúng tôi tính được tất cả những vị trong hàng giáo sĩ tích cực hỗ trợ chúng tôi bằng các bài hướng dẫn Lời Chúa hằng tuần, con số lên đến 45 vị, 1 giám mục, 39 linh mục và 5 thày phó tế vĩnh viễn. Trong bằng ấy vị, chỉ có 1 vị duy nhất (ở giáo phận Orange) lúc đầu có đặt vấn đề với chúng tôi, không biết về vấn đề nội dung phát thanh hay về thế giá của riêng cá nhân giáo dân chúng tôi, nhưng sau khi nghe qua mấy buổi phát thanh đầu tiên xem sao, ngài đă tỏ ra sẵn sàng hỗ trợ chúng tôi cho tới nay. Các ngài dọn bài giảng cũng phải hy sinh lắm, v́ không được nói dài, chỉ ngắn gọn trong ṿng 10 phút thôi. Ngoài ra, giờ giấc của các ngài cũng rất bận bịu với việc mục vụ mà c̣n bỏ giờ ra dọn bài chia sẻ với chúng ta, nhất là những vị thích giảng buông, th́ phải nhận là các ngài rất quí mến chúng ta và bỏ ḿnh rất nhiều v́ lợi ích thiêng liêng của chúng ta. Chưa hết, các vị linh mục ở xa, nếu không thích thâu băng trước qua điện thoại, lại phải vất vả và mất giờ đi thâu bài giảng của ḿnh vào một băng cassette hay CD rồi gửi bưu điện về cho chúng tôi. Thậm chí có vị linh mục chẳng những góp bài hướng dẫn c̣n tự động cho tiền hay làm lễ cho các vị thính giả ân nhân nữa. Thật là cảm động. Chúng tôi cảm thấy rất an ủi trước cử chỉ ưu ái của hàng giáo sĩ hùng hậu đang hết sức hỗ trợ chúng tôi đây, trong đó có hai vị rất thiết tha với chúng tôi đă qua đời là Cha Chu Công là nguyên đan viện trưởng ḍng khổ tu Trappist ở Spencer Massachusset, và Cha Đỗ Quang Biên ở San Diego, và một Cha đă về Việt Nam là Cha Lê Ngọc Anh ḍng Don Bosco. Đại diện thính giả của chương tŕnh phát thanh Tin Mừng Sự Sống, chúng con xin hết ḷng tri ân cảm tạ Đức Cha Mai Thanh Lương, quí cha và quí thày phó tế. Cùng Mẹ chúng con xin ngợi khen Chúa.

 

4.      Ngoài việc phát thanh hằng tuần để phổ biến Tin Mừng Sự Sống ra, Nhóm Vào Đời này c̣n làm ǵ nữa hay không, v́ thư từ họ gửi đi đều với tư cách là một hiệp hội bất vụ lợi được phép cấp chứng thư khấu trừ thuế má cho những vị ân nhân ủng hộ tài chính?

 

V́ tinh thần tông đồ, hoạt động của chúng tôi không chỉ hạn hẹp vào việc phát thanh hằng tuần. Thật thế, như quí vị biết, chúng tôi rất chú ư tới Giáo Hội Hoàn Vũ nói chung và Ṭa Thánh Vatican nói riêng. Chúng tôi vẫn nói với nhau rằng, về Lời Chúa, tức thuộc về phần đầu của chương tŕnh phát thanh của chúng tôi, th́ bên anh chị em Tin Lành cũng có; về Đức Mẹ, vị chúng tôi bao giờ cũng nói tới vào các dịp Lễ Mẹ, th́ bên Giáo Hội Chính Thống cũng tôn sùng; về vấn đề Sống Thánh Chứng Nhân th́ đă là Kitô hữu, không cần phải là Kitô hữu Công giáo, mới cần thực hành, bởi đó là bản chất của Kitô hữu, của thành phần được Chúa Kitô gọi là “ánh sáng thế gian”. Nhưng có một điều vừa là dấu hiệu vừa là đặc điểm nổi bật của người Công Giáo đó là tuân phục và trung thành với Giáo Hội, với Đức Thánh Cha, vị thừa kế Thánh Phêrô, đại diện Chúa Kitô trên trần gian. Đó là lư do quí vị thấy chúng tôi có mục Giáo Hội Hiện Thế, một mục không phải chúng tôi đọc tin tức về Giáo Hội, mà là mục chúng tôi đi sâu vào ḷng Giáo Hội, bằng những bài tổng hợp và phân tích t́nh h́nh Giáo Hội, điển h́nh nhất là thời điểm một tháng hai vị Giáo Hoàng Tháng 4/2005 vừa qua, với những suy đoán đă không ngờ xẩy ra đúng như thế. Chúng tôi chủ trương rằng, trong thời điểm đầy tiên tri giả và kitô giả này, chỉ đâm rễ sâu vào ḷng Giáo Hội, qua việc theo sát giáo huấn của Vị Chủ Chiên Tối Cao của ḿnh, chúng ta mới không sợ lầm đường lạc hướng mà thôi. Đó cũng là lư do, như quí vị thấy, chúng tôi đă phổ biến những tài liệu học hỏi chủ đề, chẳng hạn cho Năm Mân Côi (10/2002-2003), và Năm Thánh Thể (10/2004-2005). Mỗi năm ấy, chúng tôi đều thực hiện một việc đặc biệt nữa, như thực hiện và phát hành bộ CD 2 cuốn về Kinh Mân Côi cho Năm Mân Côi, và bộ CD 3 cuốn về Ḷng Thương Xót Chúa cho Năm Thánh Thể. Hy vọng những CD này sẽ tồn tại như Tin Mừng Sự Sống cho những “ai khao khát Chúa ấy là phúc thật, v́ chưng sẽ được no thỏa vậy”. Cùng Mẹ chúng con xin cảm tạ ngợi khen Chúa.

 

5.      Mỗi buổi phát thánh vào giờ “prime time” dễ được nhiều người nghe như thế tốn kém tất cả là bao nhiêu, và họ lấy tiền ở đâu để trang trải mà tồn tại cho tới bây giờ, như qua việc gây quĩ hay quyên tiền, chẳng bao thấy họ quảng cáo ǵ?

 

Hiện nay chúng tôi phải trang trải tiền phát thanh hằng tuần vào giờ mắc tiền này là 250 Mỹ kim cho nửa tiếng. Trước đây, gần 3 năm trước, chúng tôi c̣n phát thanh ra cả 20 nơi khác nhau ngoài tiểu bang qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ở Washington DC, bấy giờ tổng cộng chi phí hằng tuần của chúng tôi bấy giờ lên tới 400 Mỹ kim. Trong khi đó, anh chị em nhóm chúng tôi chẳng phải là thành phần “phi thương bất phú”, chỉ đủ tiền tự lập mưu sinh cho gia đ́nh, đă t́m cách để tồn tại và phát triển, bằng cách quyên tiền và gây quĩ. Về vấn đề quyên tiền, chúng tôi mỗi năm gửi thư đi hai lần, một vào dịp Ngày Quan Thày Lễ Mẹ Thai Lời 25/3 hằng năm, và một vào dịp kỷ niệm phát thanh hằng năm, như vào dịp này đây. Số tiền chúng tôi nhận được qua hai lần gửi thư này cũng chẳng được là bao nhiêu. Cho dù chúng tôi là một tổ chức bất vụ lợi với tên gọi theo pháp lư là The Good News of Life Association, được phép cấp chứng thư khấu trừ thuế cho số tiền đóng góp của quí vị ân nhân bảo trợ. Tuy nhiên, hằng năm chúng tôi có một số rất ít ân nhân đặc biệt, trong đó có một vị mà trong anh chị em chúng tôi chưa hề biết mặt, đă ủng hộ chúng tôi liên tục từ đầu tới nay, đó là Quỳnh Hương Food To Go. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhận được tiền ủng hộ từ những thính giả ở xa, nghe qua mạng lưới điện toán toàn cầu tinmungsusong.org. Ngoài ra, phần lớn số tiền chúng tôi có được từ việc nỗ lực gây quĩ hằng năm ở Ngày Thánh Mẫu của Chi Ḍng Đồng Công Hoa Kỳ. Tuy nhiên, không phải năm nào cũng khá. Nhất là năm 2002, chúng tôi gây quĩ 2 lần chứ không phải 1 lần. Lần thứ nhất vào tháng 2 tại Hội Chợ Xuân ở Orange County, kết quả 3 ngày trời vất vả chỉ thu được hơn 6 trăm bạc, và lần thứ hai vào tháng 8 tại Ngày Thánh Mẫu Missouri, 10 ngày trời cực nhọc cũng chỉ thu được chưa đầy 1 ngàn mốt, tức cả hai lần chưa được 2 ngàn bạc, trong khi đó mỗi tuần chúng tôi chi phí tới 400 Mỹ kim. Đó là lư do chúng tôi càng ngày càng thâm tín được rằng, nếu là việc của Chúa th́ Chúa sẽ làm việc của Ngài, ḿnh chỉ làm sao để cho Chúa làm việc qua ḿnh mà thôi. Cùng Mẹ chúng con xin ngợi khen Chúa.

 

 

Tin Mừng Sự Sống 6 Năm

Kính thưa quí vị, chương tŕnh phát thanh Tin Mừng Sự Sống vào Chúa Nhật 17/9/2006 tuần này, nhờ ơn Chúa, đă được trọn chẵn 6 năm. Thật vậy, trong 6 năm liền, từ Chúa Nhật 17/9 trong Đại Năm Thánh 2000, anh chị em Nhóm Vào Đời chúng tôi, cảm nhận được ơn Chúa, đă cùng nhau chủ trương và thực hiện việc loan truyền Tin Mừng Sự Sống qua phương tiện truyền thanh hằng tuần. Cũng trên băng tần 106.3 FM, lúc đầu, Tin Mừng Sự Sống được loan truyền cả 1 tiếng vào mỗi sáng Chúa Nhật, từ 6 đến 7 giờ. (Chưa kể đến gần 20 nơi khác ngoài tiểu bang, qua Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ở Washington D.C. cho đến ngày 22/12/2002). Thế rồi, từ ngày 8/2/2002, để thuận tiện hơn và lợi ích hơn cho đa số thính giả, Tin Mừng Sự Sống bắt đầu đổi giờ phát thanh vào tối Thứ Sáu hằng tuần, từ 9 đến 9 giờ 30, cho dù tốn kém nhiều hơn. Từ đó, Tin Mừng Sự Sống đă được liên tục loan truyền với phần Phụng Vụ Lời Chúa hằng tuần, phần Sống Thánh Chứng Nhân và phần Giáo Hội Hiện Thế. Nhờ Mẹ phù trợ, Tin Mừng Sự Sống đă được loan truyền tới nhiều thính giả ở giáo phận Orange, Los Angeles và San Bernadino, (chưa kể những vị nghe qua mạng điện toán toàn cầu www.tinmungsusong.org khắp nơi trên thế giới). Tin Mừng Sự Sống xin hết ḷng tri ân cảm tạ một số hiếm quí thính giả ân nhân đặc biệt liên tục bảo trợ cho việc loan truyền Tin Mừng Sự Sống, dù ở các tiểu bang khác, không được trực tiếp nghe Tin Mừng Sự Sống hằng tuần. Ngoài ra, Tin Mừng Sự Sống cũng sâu xa tri ân cảm tạ tất cả mọi vị giáo sĩ gần xa tích cực cộng tác trong việc chia sẻ Phụng Vụ Lời Chúa hằng tuần. Xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự trả ơn bội hậu cho các vị giáo sĩ, cho các vị ân nhân liên tục đặc biệt bảo trợ, và cho toàn thể quí vị thính giả đă chẳng những nhiệt thành lắng nghe mà c̣n quảng bá chương tŕnh phát thanh của chúng ta. Xin quí vị tiếp tục nguyện cầu cho Nhóm Vào Đời chúng tôi, để chúng tôi chẳng những dồi dào tinh thần phục vụ, mà c̣n có đủ cả phương tiện tài chính, hầu trang trải chi phí phát thanh hằng tuần càng ngày càng leo thang. Xin Thiên Chúa hoàn tất những ǵ Ngài khởi sự nơi chúng ta, để Tin Mừng Sự Sống của Ngài được loan truyền cho tới tận cùng trái đất. Amen.  

 Top

 

CUỘC TÔN VINH THÁNH MẪU FATIMA

Mừng Kỷ Niệm 90 Năm Biến Cố Fatima (1917-2007)

 

Lư do:            

  1. V́ “Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới” (Lời Mẹ Fatima ngày 13/7/1917);

  2. V́ “Chúa Giêsu muốn dùng con để làm cho Mẹ được nhận biết và yêu mến” (Lời Mẹ Fatima ngày 13/6/1917);

  3. V́ Bí Mật Fatima phần thứ ba đă được Ṭa Thánh Vatican công bố ngày 26/6/2000, nhưng vẫn c̣n nhiều điều hết sức Bí Ẩn và đầy huyền diệu về Fatima liên quan đến cả vai tṛ của Giáo Hội lẫn lịch sử thế giới hiện đại.

 

Mục đích:

  1. Để cùng nhau đền tạ “Chúa là Thiên Chúa của chúng ta đă bị xúc phạm đến nhiều lắm rồi” (Lời Mẹ Fatima ngày 13/10/1917)

  2. Để cùng nhau đền tạ “Trái Tim Mẹ bị quấn bởi một ṿng gai của những tội lộng ngôn và vô ơn do thành phần bạc nghĩa đâm vào” (Lời Mẹ Fatima ngày 10/12/1925)

  3. Để cùng nhau t́m hiểu những Huyền Nhiệm Fatima liên quan tới Biến Cố Fatima, Bí Mật Fatima, Sứ Điệp Fatima và Thiếu Nhi Fatima, hầu có thể đáp ứng Ơn Gọi Fatima và hiện thực Dự Án Fatima.

 

Thực hiện:

            Chương Tŕnh Phát Thanh Tin Mừng Sự Sống, một chương tŕnh phát thanh được bắt đầu từ ngày 17/9/2000 trên làn sóng 106.3 FM vào mỗi tối Thứ Sáu từ 9 đến  9 giờ 30, và Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới Việt Nam Hoa Kỳ (tức Phong Trào Đạo Binh Xanh cũ). Phần Hội Thảo về Thánh Mẫu Fatima do Thiếu Nhi Fatima Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh tŕnh bày và chia sẻ.

 

Thời gian:

            Từ 6 đến 9 giờ tối Thứ Sáu 13/7/2007, ngày kỷ niệm đúng 90 năm Mẹ Maria tiết lộ Bí Mật Fatima cho 3 em Thiếu Nhi Fatima Lucia, Phanxicô và Giaxinta.

 

Địa điểm:

            Tại Cộng Đoàn Westmister – Blessed Sacrament Church: 14072 S. Olive, Westminster, CA 92683. Điện thoại liên lạc nếu cần: 909-899-3590 hay 909-974-9520.

 

Kính mời:

            Tất cả những tâm hồn mong muốn và cố gắng tỏ ḷng thành thực sùng kính Mẹ Maria, v́ ư thức được rằng “Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi cho con nương náu và là đường đưa con đến với Thiên Chúa” (Lời Mẹ Fatima ngày 13/6/1917). Cách riêng các thành viên thuộc các hội đoàn Thánh Mẫu như Hội Đạo Binh Đức Mẹ, Hội Con Cái Mẹ, Hội Đền Tạ Đức Mẹ... Đặc biệt những ai c̣n quan tâm đến ḥa b́nh thế giới và phần rỗi các linh hồn, những con người đang sống trong một thế giới tân tiến bằng một cảm nghiệm như thể “v́ sự dữ gia tăng mà ḷng mến nơi nhiều người đă ra nguội lạnh” (Phúc Âm Thánh Mathêu 24:12), và “không biết khi Con Người tới có c̣n thấy đức tin trên thế gian này nữa hay chăng?” (Phúc Âm Thánh Luca 18:8). Trân trọng và thiết tha kính mời.

 

Chương tŕnh

 I.- Nhận Biết Mẹ – “Tôn Sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ”

 

Chia s ẻ 1: Nước Nga trở lại - Fatima Lỗi Thời?

Chia sẻ chung: Cảm Nhận Thánh Mẫu

Chia s ẻ 2: Bí Mật Fatima - Đạo Binh Dàn Trận!

Đạo Binh Xanh: Phong Trào Tông Đồ Fatima Thế Giới

 

II.- Yêu Mến Mẹ – Tôn Vinh “Đức Bà Mân Côi”

 

Kinh Mân Côi  Ḷng Thương Xót Chúa

Cầu cho “những linh hồn cần đến Ḷng Thương Xót Chúa hơn

 

Thánh Lễ kính Ḷng Thương Xót Chúa

Cầu cho “ḥa b́nh thế giới

 

CẦU KINH MÂN CÔI L̉NG THƯƠNG XÓT CHÚA
cho “những Linh Hồn cần đến Ḷng Thương Xót Chúa hơn”

 

  Suy Niệm Mầu Nhiệm Cứu Độ

 

“Ai tin Thày dầu có chết cũng sẽ được sống”

(Phúc Âm Thánh Joan 11:1-45)

  

(Trích từ cuốn “Thiếu Nhi Fatima: Đâm Rễ Vươn Cao”, trang 125-134) 

 

Mở đầu (đứng):

 

Hăy Chỗi Dậy của Kim Long

 

ĐK:-    Hăy chỗi dậy hỡi ai ngủ mê! Hăy chỗi dậy từ cơi chết. Chúa sẽ chiếu ngời ánh quang vinh trên đầu ngươi.

 

PK1-   Đă bao năm qua gian trần miệt mài sống trong ṿng u tối, giờ được Chúa dẫn vào nguồn sống ta hăy bước theo đường quang vinh.

 

PK2-   Hăy chung câu ca chung lời nguyện cầu tán dương một Thiên Chúa - nguyện ḷng trí muôn người hiệp nhất trong một đức tin, một t́nh yêu.

 

 

Mầu Nhiệm 1 “Lagiarô bạn chúng ta đang ngủ” (Đứng)

 

Phúc Âm: Khi ấy, có một người đau liệt tên là Lagiarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. Maria nầy chính là người đă xức dầu thơm cho Chúa, và lấy tóc lau chân Người. Em trai bà là Lagiarô lâm bệnh. Vậy hai chị sai người đến thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, người Thầy yêu đau liệt”. Nghe tin ấy, Chúa Giêsu liền bảo: “Bệnh này không đến nỗi chết, nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, nhờ đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển”. Chúa Giêsu thương Martha và em là Maria và Lagiarô. Khi hay tin ông này đau liệt, Người c̣n lưu lại đó hai ngày. Rồi Người bảo môn đệ: “Chúng ta hăy trở lại xứ Giuđêa đi”. Môn đệ thưa: “Thưa Thày, mới đây người Do Thái t́m ném đá Thầy, mà Thầy lại c̣n muốn trở về đó hay sao”? Chúa Giêsu đáp: “Một ngày lại chẳng có mười hai giờ sao? Nếu ai đi ban ngày th́ không vấp ngă, v́ họ thấy ánh sáng mặt trời; nhưng kẻ đi ban đêm sẽ vấp ngă v́ không có ánh sáng”. Người nói thế, rồi lại bảo họ: “Người bạn Lagiarô của chúng ta đang ngủ, dầu vậy Ta cũng hăy đi đánh thức anh ta dậy”.

 

Suy Niệm: (ngồi) Đúng là t́nh yêu có những lư lẽ của ḿnh, đến nỗi trí khôn tự nhiên nhiều khi không thể nào hiểu nổi và ḷng muốn không thể nào chấp nhận được. Chúa Giêsu thương chị em Lazarô, nhưng khi hay tin bạn thân của ḿnh đau nặng Người cũng không chịu đến thăm ngay. Mà phải chờ cho tới khi người bạn thân này chết đă rồi mới tới. Thế nhưng, Chúa Giêsu chẳng những thương chị em Lazarô mà c̣n thương hết mọi người khác nữa. Bởi đó, Người muốn dùng chính người bạn thân của ḿnh làm tế vật để tỏ ḷng thương những người khác. Tức là Người để cho người bạn thân Lazarô của ḿnh phải qua đời, để nhờ việc qua đời của Lazarô đối với Người như là một giấc ngủ này mà tỏ ḿnh ra bằng việc đánh thức dậy, nhờ đó nhiều người sẽ tin vào Người mà được cứu độ. 

 

Cầu Xin: (qú) Bởi thế, Lạy Chúa, mỗi khi chúng con hay những người thân yêu của chúng con phải chịu đau khổ thử thách và bất hạnh trên đời này, xin cho chúng con hăy vững ḷng trông cậy vào việc quan pḥng thần linh đầy yêu thương của Chúa. Và xin cho chúng con hằng biết thâm tín rằng tất cả những ǵ Chúa làm, dù làm cho chúng con là loại sống trong xác thịt khổ đau mấy đi nữa, đều mang lại lợi ích cho những ai tin tưởng nơi Chúa (xem Rôma 8:28). Nếu Chúa là Đấng đă không dung tha cho chính Con Một của ḿnh, trái lại, đă phũ phàng phó nộp Người v́ tất cả chúng con (x Rôma 8:32), th́ chẳng lẽ Chúa lại vui thích khi thấy chúng con là con cái Chúa yêu thương bị quằn quại khổ đau hay sao? Nếu những đau khổ của chúng con đây là những ǵ làm vinh danh Chúa, lợi ích cho cả người ra đi trước chúng con cũng như cho những ai c̣n ở lại như chúng con, th́ chúng con xin dâng lên Chúa tất cả mọi đau khổ của những ai vô tội đang gặp đau thương khốn khó phần hồn hay phần xác hoặc cả hai trên thế giới này, để xin Chúa thánh hóa bản thân họ, cứu các tội nhân và ban ḥa b́nh cho thế giới.

 

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha (qú), 10 Kinh Kính Mừng  (ngồi), 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện Fatima (qú)

 

 

Mầu Nhiệm 2 “Lagiarô đă chết”: (Đứng)

 

Phúc Âm: Môn đệ thưa: “Thưa thầy, nếu anh ta ngủ, th́ anh ta sẽ thức dạy thôi”. Chúa Giêsu có ư nói về cái chết của Lagiarô, nhưng môn đệ lại nghĩ Người nói về giấc ngủ. Bấy giờ Chúa Giêsu mới nói rơ: “Lagiarô đă chết rồi. Nhưng ta mừng cho các con, v́ Ta không có mặt ở đó để các con tin. Vậy chúng ta hăy đi đến nhà của anh ta”. Lúc đó Tôma cũng có tên là Điđimô nói với đồng bạn: “Chúng ta cũng hăy cùng đi để chết với Người”. Đến nơi, Chúa Giêsu thấy Lagiarô đă được an táng bốn ngày rồi. (Bêtania chỉ cách Giêrusalem chừng 15 dặm). Nhiều người Do Thái đến nhà Martha và Maria để an ủi hai bà v́ người em đă chết.

 

Suy Niệm: (ngồi) Đúng thế, Chúa Giêsu quả thực đă cố ư để cho Lazarô bạn thân của ḿnh chết hoàn toàn rồi mới xuất hiện. Bởi v́, Người biết rằng cái chết của người bạn thân này, cái chết bất hạnh với chính bản thân anh ta cũng như bất hạnh cho cả hai người chị của anh ta, sẽ mang lại lợi ích thiêng liêng cho cả 3 chị em, cho thành phần dân chúng láng giềng của 3 chị em chứng kiến thấy việc cả thể Chúa làm nói chung, và nhất là cho các môn đệ chứng nhân tiên khởi của Người nói riêng: ‘Lagiarô đă chết rồi. Nhưng Thày mừng cho các con, v́ Thày không có mặt ơœ đó để các con tin’.

 

Cầu Xin: (qú) Vâng, Lạy Chúa, nếu việc Chúa tỏ ḿnh ra hoàn toàn và trọn vẹn nhất là khi Chúa bị treo trên cây thập tự giá th́ chúng con cũng chỉ gặp thấy Chúa nơi thập giá mà thôi: “Khi nào Tôi bị treo lên khỏi mặt đất, Tôi sẽ kéo tất cả mọi người lên cùng Tôi” (Gioan 12:32). Xin Chúa cho chúng con ư thức được rằng thập giá là biểu hiệu cho tội lỗi và sự chết, sau khi Chúa đă tự nguyện hy hiến mạng sống ḿnh v́ chúng con trên đó, th́ nó đă trở thành Thánh Giá, đă trở thành phương tiện Chúa dùng để cứu chuộc loài người chúng con. Nếu thực sự Chúa muốn tiếp tục tỏ ḿnh ra trên thế gian qua các đau khổ thử thách của chúng con, để Sự Sống Thần Linh và Quyền Năng Phục Sinh của Chúa được thể hiện rạng ngời nơi bản thân yếu hèn của chúng con (xem 2Corintô 4:10-11), th́ xin Chúa hăy ban cho chúng con sức mạnh để chúng con thà chịu khổ mà sống bằng an và đẹp ḷng Chúa hơn là được mọi may lành lại tội lỗi mất ḷng Chúa.

 

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha (qú), 10 Kinh Kính Mừng  (ngồi), 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện Fatima (qú)

 

 

Mầu Nhiệm 3 “Lazarô em con sẽ sống lại”: (Đứng)

 

Phúc Âm: Khi hay tin Chúa Giêsu đến, Martha đi đón Người, c̣n Maria vẫn ngồi nhà. Martha thưa Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt ở đây th́ em con không chết. Tuy nhiên, ngay cả bây giờ, con biết Thầy xin ǵ cùng Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng sẽ ban cho Thầy”. Chúa Giêsu nói: “Em con sẽ sống lại”. Martha thưa: “Con biết ngày tận thế, khi kẻ chết sống lại, th́ em con cũng sẽ sống lại”. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin Ta th́ dầu có chết cũng sẽ được sống. Và kẻ nào sống mà tin Ta, sẽ không phải chết bao giờ. Con có tin điều đó hay chăng”?

 

Suy Niệm: (ngồi) Phải, để Chúa có thể tỏ ḿnh ra, con người phải biết tin tưởng nơi Người. Tức là, chỉ có con mắt đức tin mới thấy được việc làm của Thiên Chúa, mới thấy được những dấu chỉ thời đại, mới thấy được sự hiện diện thần linh trong cuộc đời của chúng ta. Nếu “Thiên Chúa là T́nh Yêu” (1John 4:8,16), tức Ngài không thể nào là Thiên Chúa mà không yêu, thậm chí Ngài yêu chúng ta cả khi chúng ta c̣n là những tội nhân (xem Rôma 5:8), chẳng tốt lành ǵ, hay khi chúng ta c̣n là những kẻ thù phạm đến Ngài, đáng phải trầm luân muôn đời, th́ Ngài luôn ở với loài người chúng ta, luôn t́m kiếm từng con chiên lạc chúng ta và hân hoan hớn hở khi thấy chúng ta như đứa con hoang đàng trở về với Ngài. Tội lỗi loài người chúng ta xúc phạm đến Vị Thiên Chúa là T́nh Yêu này nhất, không phải là tội giết người, tội loạn luân, cho bằng tội không tin tưởng vào t́nh thương vô cùng nhân hậu của Ngài.

 

Cầu Xin: (qú) Đó là lư do, lạy Chúa, chúng con tin rằng nhiều linh hồn được cứu chuộc hơn là bị hư đi. Hỏa ngục chỉ vớ được chút cặn bă của thế gian mà thôi. Thật vậy, nếu loài người chúng ta làm việc ǵ cũng phải có lợi mới làm, th́ chẳng lẽ việc Thiên Chúa dựng nên loài người lại là việc thiệt hại mà Ngài cứ làm hay sao?! Nếu không một ai khôn ngoan và toàn năng hơn Chúa, th́ chẳng lẽ Chúa lại thua ma quỉ trong việc cứu rỗi các linh hồn hay sao!? Nếu phần rỗi của loài người nói chung và của từng linh hồn nói riêng cao quí đến nỗi Chúa đă phải hạ ḿnh xuống làm người vô cùng hèn hạ và tử nạn vô cùng khốn nạn, th́ chẳng lẽ Chúa lại đành để cho loài người hết sức mù tối và yếu đuối chúng con phải đời đời hư đi hay sao!?!  Nếu một lúc nào đó trong đời chúng con không c̣n thể tự cứu được ḿnh nữa, th́ đă có đức tin của anh chị em chúng con nâng đỡ chúng con. Đó là lư do, nhờ việc tuyên xưng của Matta chị ḿnh mà thây ma Lazarô không tự ḿnh tuyên xưng đức tin cũng đă được cải từ hoàn sinh bước ra khỏi mồ, để việc Chúa được tỏ hiện và Chúa được nhận biết. Xin Chúa cho chúng con cũng biết hy sinh cứu các tội nhân như 3 Thiếu Nhi Fatima, nhất là như Chân Phước Giaxinta.

 

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha (qú), 10 Kinh Kính Mừng  (ngồi), 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện Fatima (qú)

 

 

Mầu Nhiệm 4 “Lagiarô đă được chôn táng ở đâu?”: (Đứng)

 

Phúc Âm: Bà thưa: “Thưa Thầy: vâng, con đă tin Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đă đến trong thế gian”. Nói xong bà về gọi Maria em gái bà và nói thầm với em rằng: “Thầy ở ngoài kia, Người gọi em đó”. Nghe vậy, Maria vội vàng đứng dậy và đi đến cùng Chúa. V́ lúc đó Chúa Giêsu chưa vào trong làng, Người c̣n đang đứng ở nơi Martha đă gặp Người. Những người Do Thái cùng ở trong nhà với Maria và an ủi bà, khi thấy bà vội vă đứng dậy ra đi, họ cũng đi theo bà, tưởng rằng bà đi ra khóc ngoài mộ. Vậy khi Maria đến chỗ Chúa Giêsu đứng, thấy Người, bà liền sấp ḿnh xuống dưới chân Người và nói: “Thưa Thầy, nếu Thầy có mặt đây, th́ em con đâu có chết”. Khi thấy bà khóc nức nở và những người Do Thái theo bà cũng khóc, Chúa Giêsu thổn thức và xúc động. Người hỏi: “Đă an táng Lagiarô ở đâu”? Họ thưa: “Thưa Thầy, xin đến mà xem”. Chúa Giêsu rơi lệ. Người Do Thái liền nói: “Ḱa, Ngài thương ông ấy biết bao”.

 

Suy Niệm: (ngồi) Tại sao Chúa Giêsu lại khóc? Phải chăng v́ Người không cầm được ḷng khi thấy Maria khóc? Nhưng Maria sở dĩ khóc là v́ Lazarô thân yêu của chị em cô đă chết, trong khi đó, Chúa Giêsu biết chắc chắn rằng Người có thể làm Lazarô cải tử hoàn sinh cho chị em cô cơ mà! Vậy th́ phải chăng động lực thúc đẩy Người khóc, cử chỉ hết sức hiếm hoi và đặc biệt được Phúc Âm lần đầu tiên ghi nhận này, là v́, ngay lúc bấy giờ, Người nghĩ đến các linh hồn bất tử vô cùng cao quí nói chung, nhất là linh hồn của thành phần bạn thân của Người nói riêng, sẽ đời đời bị chôn vùi trong nấm mồ sự chết, không bao giờ bước ra khỏi ngôi mồ vĩnh tử này nữa, không c̣n nghe thấy tiếng gọi của Người nữa, khi Người lên tiếng gọi họ như đă gọi Lazarô “hăy bước ra khỏi mồ”.

 

Cầu Xin: (qú) Đúng thế, về phương diện tâm linh, con người tội lỗi trên đời này là một con người sống trong sự chết, một sự chết, đối với Chúa, chẳng khác ǵ như là một giấc ngủ (xem Mt 9:24; Jn 11:11), Người cần phải gọi họ dạy, lay tỉnh họ dậy, bằng hiện sủng, thậm chí bằng cả thánh giá đau khổ. V́ là một giấc ngủ, dù có ngủ say, ngủ mê ngủ mệt đến mấy, đến độ “xông mùi” đi nữa, như trường hợp của Lazarô, bởi “lời Chúa là những ǵ sống động và tác hiệu, sắc hơn gươm hai lưỡi. Thấu nhập và chia cắt hồn thiêng, xương tủy; phán quyết tâm tưởng của cơi ḷng” (Heb 4:12), con người tội lỗi vẫn c̣n khả năng nghe được tiếng “Thiên Chúa là Thần Linh” (Jn 4:24): “Kẻ chết sẽ nghe thấy tiếng của Con Thiên Chúa và những ai nghe theo tiếng ấy sẽ được sống” (Jn 5:25). Đó là lư do, lạy Chúa, chỉ có kẻ nào muốn đời đời hư đi mới bị hư đi mà thôi, chỉ có kẻ nào nhất định chọn Satan và ma quỉ làm bạn, chọn hỏa ngục làm thiên đường mới vĩnh viễn mất Chúa là cùng đích của ḿnh mà thôi. Xin Chúa đừng để chúng con bao giờ hồ nghi ḷng thương xót vô cùng bao la rộng lượng của Chúa, trái lại, càng tội lỗi chúng con càng cần đến ḷng thương xót Chúa, càng gần ḷng thương xót Chúa hơn ai hết và hơn bao giờ hết.

 

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha (qú), 10 Kinh Kính Mừng  (ngồi), 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện Fatima (qú)

  

 

Mầu Nhiệm 5 “Lagiarô! Hăy ra đây!: (Đứng)

 

Phúc Âm: Nhưng có mấy kẻ trong đám nói: “Ông ấy đă mở mắt người mù từ khi mới sinh lại chẳng lẽ không làm được cho người nầy khỏi cái chết ư”? Chúa Giêsu lại xúc động; Người đi đến mộ. Mộ đó là một hang nhỏ có tảng đá đậy trên. Chúa Giêsu bảo: “Hăy đẩy tảng đá ra”. Martha là chị người chết, thưa: “Thưa Thầy, đă nặng mùi rồi v́ đă qua cả bốn ngày”. Chúa Giêsu lại nói: “Ta đă chẳng bảo con rằng: Nếu con tin, con sẽ được xem thấy vinh quang của Thiên Chúa sao”? Thế là người ta cất tảng đá ra. Chúa Giêsu ngước nh́n lên và nói: “Lạy Cha, con cảm tạ Cha đă nhậm lời con. Con biết: Cha hằng nghe lời con. Nhưng con nói lên v́ những người đứng xung quanh đây, để họ tin rằng Cha đă sai Con”. Nói rồi, Người kêu lớn tiếng: “Lagiarô! Hăy ra đây!”. Người đă chết đi ra, chân tay c̣n quấn những mảnh vải, trên mặt quấn khăn liệm. Chúa Giêsu baœo: “Hăy cởi ra cho anh ấy đi”. Một số người Do Thái đến thăm Maria, khi được chứng kiến những việc Chúa Giêsu làm, th́ đă tin vào Người.

 

Suy Niệm: (ngồi) Phải, sự kiện thân xác của con người Lazarô dù đă bắt đầu xông mùi hôi thối, báo hiệu t́nh trạng rữa nát, mà Chúa Giêsu vẫn c̣n cải từ hoàn sinh để có thể tự bước ra khỏi mồ, là những ǵ Người muốn tỏ cho con người biết rằng, dù linh hồn con người có tội lỗi đến đâu chăng nữa, có xông mùi âm ti hỏa ngục đi nữa, Người vẫn có thể cải tử hoàn sinh linh hồn ấy. V́ chính Người “là Sự Sống lại và là Sự Sống”. Người đă toàn thắng tội lỗi và sự chết, đă phá đổ quyền năng vương quốc cùng tất cả mọi việc làm của ma qủi (x 1Jn 3:8). Người vẫn ở cùng Giáo Hội của Người cho đến tận thế (x Mt 28:20). Người vẫn hiện diện và thông ḿnh ra qua các Bí Tích Thánh, nhất là Bí Tích Thánh Thể. Thánh Linh Người thông cho các tông đồ từ thân xác phục sinh của Người vào buổi sáng ngày Người sống lại từ cơi chết (x Jn 20:22), vẫn đang canh tân bộ mặt trái đất qua hoạt động truyền bá phúc âm hóa của Giáo Hội, để tất cả mọi sự được tạo dựng từ ban đầu trở thành trời mới đất mới (x Rev 21:1), nơi Thiên Chúa là tất cả trong mọi sự muôn đời ngự trị (x 1Cor 15:28; Rev 21:3).

 

Cầu Xin: (qú)  Vâng, lạy Chúa Giêsu Kitô, để chúng con được tái sinh bởi trên cao (x Jn 3:3), Chúa đă ban Thánh Linh là Đấng ban sự sống cho chúng con qua Cuộc Vượt Qua của Chúa. Chính Thánh Linh là Đấng ở trong chúng con như Đền Thờ của Ngài đă làm cho chúng con được sống và sống viên măn (x Jn 10:10). Đến nỗi, thân xác mang mầm mống chết chóc của chúng con, ở chỗ nó luôn xu hướng về xác thịt, tác hành phản lại lề luật và tinh thần phúc âm của Chúa (x Rm 8:15-23), đang được phục sinh từ từ, đang được Ngài biến đổi cho nên giống như thân xác phục sinh hiển vinh của Chúa (x Phil 3:21; Rm 8:11). Chúng con xin hiến dâng thân xác tro bụi của chúng con đây cho Chúa, xin Chúa hăy tùy ư sử dụng nó, để nó không c̣n là khí cụ hành ác mà, theo tác động canh tân của Thánh Thần, trở thành khí cụ công chính  hành thiện (x Rm 6:13) trong việc phục vụ Giáo Hội Chúa và xă hội loài người, dù có phải hiến mạng sống ḿnh đi nữa, cho “Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ư Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời” (x Mt 6:9-10) .

 

Lần Hạt: 1 Kinh Lạy Cha (qú), 10 Kinh Kính Mừng  (ngồi), 1 Kinh Sáng Danh (đứng) và lời nguyện Fatima (qú)

 

 

Tổng Nguyện: (đứng) Lạy Thiên Chúa là T́nh Yêu, Chúa đă dựng nên chúng con v́ Chúa và cho Chúa nên ḷng chúng con khắc khoải cho tới khi được nghỉ an trong Chúa, cho tới khi chúng con t́m được Chúa. Thế nhưng, Chúa quá biết loài người tạo vật chúng con không thể nào có thể đến với Chúa, nên Chúa đă tự động đến với chúng con nơi Lời Nhập Thể, đă t́m gặp chúng con  nơi Chúa Kitô Tử Giá và Phục Sinh, đang ở với chúng con qua Chúa Giêsu Thánh Thể và luôn sinh động trong chúng con bằng quyền lực Thánh Thần. Giờ đây, qua Bí Tích Rửa Tội Tái Sinh, chúng con đă được trở nên con cái Chúa là Cha chúng con ở trên trời, trở nên chi thể của Chúa Kitô là Đầu của Nhiệm Thể Giáo Hội, và trở nên Đền Thờ của Chúa Thánh Thần là Đấng sống trong chúng con, để chúng con được Hiệp Thông Sự Sống Thần Linh với Vị Thiên Chúa chân thật duy nhất của chúng con.

 

Lạy Mẹ Maria, Mẹ quá biết đời sống Kitô hữu thành phần môn đệ của Chúa Kitô là một cuộc hành tŕnh đức tin đầy chông gai hiểm hóc, chẳng những phải sống vượt lên trên bản tính tự nhiên mang đầy mầm mống tội lỗi của ḿnh, c̣n phải sẵn sàng chấp nhận thân phận bị thế gian chống đối, ghen ghét và bách hại nữa. Nếu các vị tông đồ được Chúa Kitô trực tiếp kêu gọi, huấn luyện và tỏ ḿnh ra c̣n bán Chúa, bỏ Chúa và chối Chúa, th́ chúng con làm sao có thể bỏ ḿnh và vác thập giá ḿnh mà theo Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống cho đến khi đứng dưới chân thập giá của Chúa như Mẹ. Xin Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ là nơi chúng con nương náu và là đường đưa chúng con đến với Thiên Chúa muôn đời. Amen

 

 

Kết Thúc

 

(Tận hiến Theo Mẹ, nhờ Mẹ đến với Chúa):

 

Xin Vâng của Mi Trầm

 

PK 1.- Mẹ ơi, đời con dơi bước theo Mẹ, ḷng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây đó, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.

 

ĐK: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm qua hôm nay và ngày mai. Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.

 

PK 1.- Mẹ ơi, đời con dơi bước theo Mẹ, ḷng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối, xin Mẹ dạy con hai tiếng Xin Vâng.

 

 

“Thiên Chúa muốn thiết lập ḷng tôn sùng Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ trên thế giới. Nếu điều Mẹ nói với chúng con đây được thực hiện th́ nhiều linh hồn được cứu rỗi và sẽ có ḥa b́nh” (Lời Mẹ Fatima 13/7/1917)

 

“Hăy cầu nguyện, cầu nguyện thật nhiều, và hy sinh cho các tội nhân; v́ nhiều linh hồn hư đi bởi không có ai chịu hy sinh cầu nguyện cho họ” (Lời Mẹ Fatima 19/8/1917)

 

 

KINH LAÏY CHA THAÙNH MAĂU FATIMA

 

Laïy Cha chuùng con ôû treân trôøi./ Cha laø T́nh Yeâu voâ cuøng nhaân haäu./ Cha chaúng nhöơng ñaơ döïng neân loaøi ngöôøi voâ cuøng thaáp heøn chuùng con/ theo h́nh aûnh Thaàn Linh cuûa Cha,/ maø coøn ban chính baûn thaân ḿnh laø Lôøi Nhaäp Theå/ cho loaøi ngöôøi chuùng con,/ thaäm chí Cha ñaơ khoâng dung tha cho Con Moät ḿnh,/ moät phoù naïp Ngöôøi v́ loaøi ngöôøi toäi nhaân chuùng con,/ ñeå loaøi ngöôøi voâ cuøng ñaùng thöông chuùng con ñöôïc muoân ñôøi hieäp thoâng vôùi Cha trong Thaùnh Thaàn.

 

Chuùng con nguyeän Danh Cha caû saùng./ V́ Cha laø Thieân Chuùa chaân thaät duy nhaát, ñaơ lieân læ trung thaønh vôùi loaøi ngöôøi voâ ôn boäi nghóa chuùng con,/ ñaơ yeâu thöông chuùng con ñeán cuøng,/ baèng vieäc thieát laäp loøng toân suøng Traùi Tim Voâ Nhieăm Nguyeân Toäi Meï Maria treân theá giôùi,/ vaøo chính thôøi ñieåm theá giôùi caøng vaên minh con ngöôøi caøng baïo loaïn,/ ñeán noăi v́ söï döơ gia taêng maø loøng meán nôi nhieàu ngöôøi ñaơ ra nguoäi laïnh,/ chaúng bieát khi Con Ngöôøi tôùi coù coøn thaáy ñöùc tin treân theá gian nöơa hay chaêng.  

 

Chuùng con nguyeän Nöôùc Cha tṛ ñeán./ V́ trong giai ñoaïn döôøng nhö khoâng coøn bao laâu cho hoaït ñoäng taøn phaù cuûa Satan vaø boïn nguïy thaàn,/ Cha ñaơ uûy thaùc cho Meï Maria vieäc trang ḅ cho thaønh phaàn toâng ñoà cuoái thôøi,/ thaønh phaàn moân ñeä trung thöïc cuûa Chuùa Kitoâ Con Meï,/ ñeå hoï trôû thaønh moät ñaïo binh daøn traän,/ trong vieäc laøm cho vöông quoác cuûa Thieân Chuùa bao truøm vöông quoác cuûa thaønh phaàn voâ thaàn,/ vöông quoác cuûa thaønh phaàn toân thôø ngaău töôïng,/ vaø vöông quoác cuûa thaønh phaàn khuûng boá baïo taøn.

 

Chuùng con nguyeän YÙ Cha theå hieän döôùi ñaát cuơng nhö treân trôøi./ V́ Cha ñaơ muoán Meï ñöôïc nhaän bieát vaø yeâu meán trong Thôøi Ñieåm Maria,/ nhôø t́nh thöông cuûa Meï ñoái vôùi toäi nhaân,/ baèng uy quyeàn cuûa Meï ñoái vôùi ma quæ,/ vaø qua aân suûng cuûa Meï ñoái vôùi nhöơng hoàn nhoû;/ thaät söï Traùi Tim Voâ Nhieăm Nguyeân Toäi Meï/ ñaơ trôû thaønh nôi nöông naùu cho loaøi ngöôøi voâ cuøng yeáu ñuoái chuùng con,/ vaø laø con ñöôøng ñöa chuùng con ñeán cuøng Cha mau choùng nhaát,/ deă daøng nhaát,/ an toaøn nhaát,/ vaø troïn haûo nhaát.

 

Xin Cha cho chuùng con hoâm nay löông thöïc haèng ngaøy./ Ñoù laø luoân khao khaùt Cha,/ laø caäy troâng phoù thaùc hoaøn toaøn cho söï Quan Phoøng Thaàn Linh voâ cuøng khoân ngoan ñaày yeâu thöông cuûa Cha,/ laø lieân læ ñaùp öùng moïi taùc ñoäng thaàn linh cuûa Cha,/ vaø chæ no thoûa Thaùnh YÙ Cha trong heát moïi söï,/ nhö löông thöïc cuûa Chuùa Gieâsu Thieân Sai Con Cha laø hoaøn thaønh nhöơng ǵ Cha trao phoù cho Ngöôøi,/ khoâng t́m ǵ khaùc ngoaøi Thaùnh YÙ Cha,/ nhö Meï Maria laø Ngöôøi Nöơ Tyø ñaày ôn phuùc Xin Vaâng cuûa Cha.

 

Vaø tha nôï chuùng con, nhö chuùng con cuơng tha keû coù nôï chuùng con./ Chaúng nhöơng toäi voâ ôn vaø loäng ngoân chuùng con ñaơ phaïm ñeán t́nh yeâu voâ cuøng nhaân haäu cuûa Cha,/ nhöơng toäi ñaơ trôû thaønh moät voøng gai nhoïn lieân læ xaâu xeù Traùi Tim Voâ Nhieăm Nguyeân Toäi Meï Maria,/ maø coøn taát caû soá nôï chuùng con khoâng theå tröïc tieáp traû cho Cha,/ maø chæ coù theå giaùn tieáp traû cho Cha/ baèng loøng quaûng ñaïi töï ñoäng mau maén thöù tha cho anh cḥ em chuùng con,/ cho duø hoï coù coá t́nh xuùc phaïm ñeán chuùng con traêm ngaøn laàn./ 

 

Xin chôù ñeå chuùng con sa chöôùc caùm doă, nhöng cöùu chuùng con cho khoûi söï döơ./ Ñoù laø nhöơng caùm doă vaø söï döơ xuaát phaùt töø maàm moáng nguyeân toäi,/ maø chæ coù moät ḿnh Meï Maria laø ñeä nhaát taïo vaät veà aân suûng/ môùi ñöôïc Cha ǵn giöơ cho khoûi vöôùng maéc ngay töø luùc ñöôïc hoaøi thai,/ khi cho Meï ñöôïc höôûng tröôùc ôn cöùu ñoä cuûa Chuùa Kitoâ,/ vaø chính Meï cuơng ñaơ soáng cuoäc ñôøi lieân læ ñaày ôn phuùc vôùi ñöùc tin tuaân phuïc cuûa Meï,/ vaø baèng taâm t́nh caûm taï Ngôïi Khen Loøng Thöông Xoùt Chuùa cuûa Meï./ Amen.

 

(Ñaminh Maria Cao Taán Tónh, BVL, soaïn doïn ñaëc bieät cho Ngaøy Toân Vinh Meï Fatima 13/7/2007)

 

COMMENTS

HOME PAGE

 

Hit Counter

Hits since 5/6/2004

COMMENTS

HOME PAGE